Agribank Trung tâm Sài Gòn đăng thông báo đấu giá tài sản

25/09/2020

Agribank chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn đăng tải nội dung thông tin về việc bán tài sản bảo đảm như sau:

1. Tài sản bán đấu giá:

Cụm 27 tài sản thế chấp, tổng diện tích 73.377,1 m2 tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM.

2. Giá đấu giá khởi điểm:

Tổng giá khởi điểm của 27 tài sản bán đấu giá là: 355.940.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi lăm tỷ, chín trăm bốn mươi triệu đồng chẵn). Chi tiết giá khởi điểm của từng tài sản như sau:
                                                                                                            
ĐVT: đồng

STT

Chủ sở hữu tài sản

 Diện tích (m2)

 Giấy tờ tài sản

Giá khởi điểm bán lần 9

TS1

Cty CP TM DV SX và XD Nam Hải (Người đại diện: Ưng Văn Thông)

            8,757

 Giấy quyết định chứng nhận quyền sử dụng đất số 571/QĐ-ĐĐ ngày 30/03/1994

81.123.962.238

TS2

Ông Ưng Văn Thông; Bà Thái Tú Mậu

         5,537.6

 AO 608924

22.557.648.780

TS3

Ông Huỳnh Văn Tám, Bà Châu Thị Loan

         4,751.2

 AO 565113 

19.389.015.841

TS4

Ông Ưng Văn Thông; Bà Thái Tú Mậu

            7,132

 A 770190

29.045.801.941

TS5

Chủ TS: Ông Hồ Chí Thanh, Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm.
Người được ủy quyền: Ông Huỳnh Văn Tám (HĐUQ số 22247 ngày 17/11/2010)

            1,800

 V 863241

7.318.033.216

TS6

               200

 BC 348887

829.880.055

TS7

Chủ TS: Ông Huỳnh Tấn Phong, Bà Đoàn Xuân Thu
Người được ủy quyền: Ông Huỳnh Văn Tám (HĐUQ số 22246 ngày 17/11/2010)

            3,321

 V 863243

13.541.980.913

TS8

Ông Ưng Văn Thông; Bà Thái Tú Mậu

         6,572.2

 BC 360389

26.820.061.800

TS9

Ông Ưng Văn Thông; Bà Thái Tú Mậu

            2,080

 A 770135 

8.487.155.125

TS10

Chủ TS: Ông Cao Minh Thắng, Bà Nguyễn Thị Hân; Bà Cao Thị Mỹ Hương, Bà Cao Thị Mỹ Nga.
Người được ủy quyền: Bà Thái Tú Mậu (theo HĐUQ số 28930 ngày 06/11/2008, thời hạn UQ 20 năm)

            1,000

 P 090669

4.073.956.636

TS11

Chủ TS: Nguyễn Văn Kiệt, Đinh Thị Kiếu, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Tài Vinh, Nguyễn Ngọc Tuấn, Đỗ Thị Phi Phượng, Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Khuyến, Nguyễn Thị Cầm Trinh, Nguyễn Thị Huy, Nguyễn Thị Huy Linh, Nguyễn Thị Cầm Thu, Nguyễn Tuấn Sang.
Người được ủy quyền: Ung Văn Thông (theo HĐUQ số 14343; 14344; 14345 ngày 10/08/2010 - thời hạn UQ là 10 năm)

            1,179

 AK 696321 

4.828.393.050

TS12

Ông Ưng Văn Thông; Bà Thái Tú Mậu

            907.1

 AM 146269

3.696.738.429

TS13

Chủ TS: Ông Cao Văn Hai, Bà Kiều Nguyệt Hớn, Bà Cao Thị Hà, Cao Ngọc Hạnh, Cao Kim Huyền
Người được ủy quyền: Ông Lâm Văn Hóa (theo HĐUQ số 10395 ngày 30/05/2011-HĐUQ 10 năm)

            4,087

 A 770079

16.636.290.156

TS14

Chủ TS: Bà Huỳnh Thụy Mỹ Tâm
Người được ủy quyền: Ông Phan Giang Hải (theo HĐUQ số 02004 ngày 24/01/2013-HĐUQ 10 năm)

            2,000

 AG 817886

9.430.353.363

TS15

Ông Huỳnh Văn Tám, Bà Châu Thị Loan

         6,143.6

 AO 608925

26.763.860.869

TS16

Ông Huỳnh Văn Tám, Bà Châu Thị Loan

            543.8

 AO 608926

2.370.213.188

TS17

Chủ tài sản là Ông Nguyễn Tấn Trung sinh năm 1968 và bà Trần Thị Ngọc Nga sinh năm 1969 cùng trú tại 3/10 Hương lộ 11, phường 15, quận Tân Bình, TP HCM;
Người được ủy quyền: Ưng Văn Thông (HĐUQ số 20623; 20624; 20625 ngày 16/11/2009-HĐUQ 10 năm)

            2,000

 U 380929

8.728.248.975

TS18

               448

 AA149987 

1.954.815.000

TS19

               449

 X 229676

1.959.702.038

TS20

Chủ TS: Nguyễn Kim Hoa; Kiều Công Vũng; Kiều Thị Phong Lan; Đặng Thạch Bàng; Nguyễn Thị Ngọc Bình
Người được ủy quyền: Công ty CP TM DV SX &XD Nam Hải - Người đại diện: Ưng Văn Thông theo HĐUQ số 3604 ngày 13/03/2009-HĐUQ 10 năm)

         6,156.2

 AO 565115

25.494.045.625

TS21

            843.8

 AO 565116 

3.555.319.781

TS22

Chủ TS: Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (Người được UQ: Ưng Văn Thông, Thời hạn UQ 10 năm kể từ ngày 14/05/2010)

         1,040.9

 BB 077650

6.174.771.881

TS23

Chủ TS: Tạ Văn Xem, Huỳnh Thị Thu Vân ( Người được UQ: Ưng Văn Thông, Thời hạn UQ 10 năm từ ngày 16/11/2009)

            1,565

 V993271

9.054.051.475

TS24

Chủ TS: Cái Văn Nhứt, Phạm Yến Phượng, Cái Thị Thanh Phương, Cái Thanh Điền, Cái Thị Thanh Vân, Cái Thanh Đạt
Người được ủy quyền: Ông Ưng Văn Thông (thời hạn UQ 20 năm kể từ ngày 26/04/2010)

            2,336

 P 090645

13.370.120.094

TS25

Chủ TS: Chủ tài sản là Ông Phan Giang Hải sinh năm 1973 và bà Trần Thị Mỹ Linh cùng trú tại 1420, đường 3/2, phường 2, quận 11, TP HCM.
Người được ủy quyền: Ung Văn Thông theo HĐUQ số 31327 ngày 19/11/2012 - HĐUQ đến ngày 07/04/2017)

            1,724

 AB 746855

4.479.784.375

TS26

Chủ TS: Ông Nguyễn Minh Thông, Bà Đặng Thị Kim Lan
Người được ủy quyền: Ung Văn Thông theo HĐUQ số 06560, 06561 ngày 24/04/2010- HĐUQ 20 năm)

            465.6

 AQ 229616

2.484.244.063

TS27

            337.1

 AQ 229617

1.771.551.094

 

Tổng cộng

       73,377.1

 

355.940.000.000

Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí; thuế giá trị gia tăng trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Tài sản được bán theo nguyên trạng và theo phương thức có sao bán vậy.

Không bán riêng từng tài sản.

2. Tiền đặt trước:

Nộp số tiền đặt trước là: 10% giá khởi điểm của từng tài sản vào tài khoản số 1900201452348 đứng tên Công ty đấu giá hợp danh Đỉnh Tân mở tại Agribank chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn, thời gian nộp tiền đặt trước trong vòng 03 ngày làm việc, ngày 13/10/2020; ngày 14/10/2020 và ngày 15/10/2020 (trong giờ hành chính).

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá:

Liên tục từ ngày 25/09/2020 đến ngày 13/10/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân – địa chỉ: Số 385D Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

4. Xem tài sản, hồ sơ pháp lý của tài sản:

Từ ngày 13/10/2020 đến ngày 14/10/2020 (trong giờ hành chính).

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức đấu giá lên.

6. Địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký đấu giá:

Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân, địa chỉ 385D Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận I, TP. HCM.

7.    Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 16/10/2020

- Địa điểm: Tại Hội trường lầu 1, số 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

(cụ thể theo Thông báo đấu giá tài sản số 449/TB-ĐT ngày 25/09/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân).

Cán bộ liên hệ: Trương Thị Dung- Phòng Xử lý nợ. Điện thoại di động: 0918919542. Điện thoại cố định: 08.38231880-400

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi