Agribank 11 đăng tải thông tin thu giữ tài sản

03/08/2020

I. Thông tin Khách hàng: 

Tên Khách hàng

Công ty TNHH Một thành viên Huệ Cường

GPKD

4104001354.Đăng ký lần đầu ngày 16/7/2007, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM (MSDN: 0305079364)

Địa chỉ

Lô A1, Đường 6 - Khu TTCN Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Mã khách hàng

6480-017958838

Xếp hạng tín dụng

D Nợ nhóm 5

Dư nợ hiện tại ( Tạm tính đến ngày 30/07/2020

Nợ gốc: 4.027.000.000 VND

Nợ lãi: 6.438.059.667 VND

Nhóm nợ tại thời điểm hiện tại

Nợ xử lý rủi ro

Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ

Sản xuất sắt thép, sản phẩm bằng thép, kim loại, gia công sản phẩm bằng thép.

Mua bán sắt thép, ống thép, máy móc thiết bị, phụ tùng vật tư, nguyên liệu ngành sản xuất sắt thép./.

II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:

Do Công ty TNHH Một thành viên Huệ Cường, Ông Tăng Huệ Thành - Bà Nguyễn Ngọc Như đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ, cũng như vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo về việc yêu cầu tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp để Ngân hàng xử lý thu hồi nợ số 337/NHNo11-KHKD ngày 26/06/2020 của Agribank Chi nhánh 11, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm số 427/NHNo11-KHKD ngày 28/07/2020 để xử lý thu hồi nợ xấu (nghĩa vụ được bảo đảm) theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:

1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 610;
- Tờ bản đồ số: 19;
- Địa chỉ: xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM;
- Diện tích: 80 m2;
- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn;
- Thời gian sử dụng: Lâu dài.
Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: BA 522884, số vào sổ cấp GCN CH27547 10 000054 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 21/01/2010

2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.

3. Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 20/08/2020 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.

4. Địa điểm thu giữ tài sản: tại địa chỉ tài sản bảo đảm.

5. Công ty TNHH Một thành viên Huệ Cường, Ông Tăng Huệ Thành - Bà Nguyễn Ngọc Như và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.

6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Công ty TNHH Một thành viên Huệ Cường, Ông Tăng Huệ Thành - Bà Nguyễn Ngọc Như và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi