Agribank Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản 285a

31/05/2023

1. Tài sản bán đấu giá: 
+ Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đối với tài sản gắn liền với đất tại: Thửa đất số : 64, 66, 68 ; tờ bản đồ số : 41 (tài liệu năm 2005), xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

+) Mô tả thửa đất :
a) Thửa đất số:        64, 66, 68
b) Tờ bản đồ số:      41 (tài liệu năm 2005)  

c) Địa chỉ thửa đất:  xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
d) Diện tích:                  16.959,7 m2 (bằng chữ: Mười sáu ngàn chín trăm năm mươi chín phẩy bảy mét vuông)
e) Hình thức sử dụng:  
+ Sử dụng riêng:       16.959,7 m2  
+ Sử dụng chung:       không     m2
f) Mục đích sử dụng:      Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (nhà lưu trú cho công nhân)
g) Thời gian sử dụng:     đến ngày 30 tháng 12 năm 2054 
h) Nguồn gốc sử dụng đất:  Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Quyết định số 6591/QĐ-UB ngày 30/12/2004 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố. 

- Giấy tờ về tài sản đảm bảo: 
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 758024 – số vào sổ: T00002/1a do Sở Tài Nguyên và Môi Trường - TPHCM cấp ngày 16/06/2006. 
+ Thông báo nộp lệ phí trước bạ

- Chất lượng tài sản đấu giá đã được thẩm định tại chứng thư thẩm định giá số 23052318-BĐS/BT-HN ngày 23 tháng 05 năm 2023 của Công ty TNHH định giá Bến Thành – Hà Nội.
*Giá khởi điểm của tài sản nêu trên là 70.660.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ sáu trăm sáu mươi triệu đồng).

2. Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất 09h00 phút ngày 07/6/2023.

3. Địa điểm nộp hồ sơ: 
- Trụ sở Agribank Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ: số 02A Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.38295734
- Đầu mối liên hệ: ông Trần Đức Dũng – Cán bộ tín dụng (Di động: 0947370336)

4. Tiêu chí lựa chọn:    
Mọi tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Agribank quyết định, cụ thể như sau:
- Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên. Có kinh nghiệm trong việc bán đấu giá tài sản khó bán, tài sản ở nông thôn, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, tài sản bảo đảm của khoản nợ bánVAMC.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản cạnh tranh phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ tư pháp/Sở tư pháp thành phố công bố.
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

5. Hồ sơ đăng ký:
- Bản sao hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá. 
- Bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá.
- Thư chào mua giá và các cam kết khác của khách hàng (nếu có).
* Lưu ý: 
- Hồ sơ của tổ chức đấu giá được niêm phong khi gửi cho Agribank.
- Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.
- Agribank sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, Agribank không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn. 
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi