Agribank AMC thông báo đấu giá tài sản bảo đảm

12/05/2020

1.   Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
1.1. Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Nhà Bè.

   Địa chỉ: số 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. HCM.
1.2. Người xử lý tài sản đấu giá.
  Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
  Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2.   Tài sản bảo đảm đấu giá:
2.1.Tài sản bảo đảm đấu giá:
Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tại xã Tân Hiệp - huyện Hóc Môn - Tp. Hồ Chí Minh (Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành CC654777, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 01228 do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 17/12/2015). Chi tiết tài sản như sau:
+ Thửa đất số    : 763
+ Tờ bản đồ số    :   24
+ Diện tích    : 7.044,3 m2.
+ Hình thức sử dụng    : sử dụng riêng 7.044,3 m2.
+ Mục đích sử dụng    : đất ở nông thôn là: 1.800 m2.
            đất trồng cây lâu năm là: 5.244,3 m2
+ Thời hạn sử dụng    : đất ở tại nông thôn: ổn định lâu dài
              đất trồng cây lâu năm: 24/06/2048.
+ Nguồn gốc sử dụng đất    : Công nhận sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất; Công nhận sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
Lưu ý: Chủ tài sản bảo đảm đang có nghĩa vụ đối với bên thứ ba theo Quyết định/Bản án của Tòa án và hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn – Tp. Hồ Chí Minh đang thụ lý giải quyết.
Các văn bản của Chi cục thi hành án dân sự liên quan đến tài sản bảo đảm:
-  Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 06/10/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản;
-  Văn bản số 566/CCTHADS ngày 04/05/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, về việc xác nhận nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14;
-  Quyết định số 62/QĐ-CCTHADS ngày 17/05/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, về việc chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản;
-  Văn bản số 641/CCTHADS ngày 18/05/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, về việc phối hợp thi hành án.
2.2.Nơi có tài sản đấu giá: xã Tân Hiệp, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
2.3.Nguồn gốc, tình trạng pháp lý và các hồ sơ pháp lý của tài sản: Là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH MTV V.House tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè. Tài sản này đã được Agribank AMC LTD và Agribank Chi nhánh Nhà Bè phối hợp với các bên liên quan thu giữ ngày 31/01/2019 và xử lý thu hồi nợ theo quy định.
2.4.Hồ sơ pháp lý kèm theo:
-  Hợp đồng cấp tín dụng số 6340-LAV201502012 ký ngày 24/12/2015, giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH MTV V.House.
-  Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất của người khác số 6340-LCL-201501727 (được công chứng tại Văn phòng công chứng Bình Thạnh, số công chứng: 28139, quyển số 12 và đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai Tp. Hồ Chí Minh – Chi nhánh huyện Hóc Môn).
-  Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CC654777, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH01228 do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 17/12/2015.
- Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 79/2017/HĐDV/AMC-CNNB ký ngày 26/10/2017, giữa Agribank AMC LTD và Agribank Chi nhánh Nhà Bè.
-  Biên bản thu giữ tài sản bảo đảm lập ngày 31/01/2019.
2.5. Hiện trạng tài sản đấu giá:
-  Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy.
-  Những thông tin về tài sản đấu giá nêu tại mục 2 của thông báo này được mô tả theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CC654777, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH01228 do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 17/12/2015. Người tham gia đấu giá tài sản có trách nhiệm tự xem xét, tự tìm hiểu để xác định tình trạng thực tế của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.
3.  Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 05/05/2020 đến ngày 02/06/2020.
  Địa điểm: tại nơi có tài sản (Liên hệ anh Trường, số ĐT: 0938180375).
4.   Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
  Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 05/05/2020 đến ngày 02/06/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
5.  Giá khởi điểm: 28.566.813.310 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, năm trăm sáu mươi sáu triệu, tám trăm mười ba nghìn, ba trăm mười đồng).
-  Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
-  Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
6.  Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
7.  Tiền đặt trước: 2.856.000.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu đồng), tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá tài sản.
-  Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, từ ngày 02/06/2020 đến ngày 04/06/2020.
-  Hình thức nộp: chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An, số 6340.2010.17081 mở tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè.
8.   Bước giá: tối thiểu 100.000.000 đồng.
9.   Thời gian, địa điểm và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
-  Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: trong giờ hành chính, từ ngày 05/05/2020 đến ngày 02/06/2020, tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
-  Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đều được đăng ký tham gia đấu giá.
10.  Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
-  Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 05/06/2020,
-  Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
11. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.
12. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:
-  Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An;
-  Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
-  Điện thoại: 028 – 38204858  và 0948689986.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi