Agribank AMC thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ

25/11/2019

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
a. Người có tài sản đấu giá:
Agribank Chi nhánh Nhà Bè
 - Địa chỉ: số 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. HCM.
b. Người được quyền xử lý khoản nợ đấu giá.
  - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
  - Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2. Tài sản cần đấu giá: 
 Tài sản cần đấu giá: Toàn bộ các khoản nợ của Công ty TNHH Sản xuất giày Phú Sơn tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè theo các hợp đồng tín dụng sau: 
-  Hợp đồng tín dụng số: 01190068/HĐTD ngày 16/08/2001.
-  Hợp đồng tín dụng số: 02190093/HĐTD ngày 26/09/2002.
-  Hợp đồng tín dụng số: 02190005/HĐTD ngày 11/01/2002.
-  Hợp đồng tín dụng số: 02190044/HĐTD ngày 22/04/2002.
-  Hợp đồng tín dụng số: 03190037001/HĐTD ngày 12/03/2003.
-  Hợp đồng tín dụng số: 031937002/HĐTD ngày 03/07/2003.
-  Hợp đồng tín dụng số: 06190044/HĐTD ngày 11/12/2006.
3. Giá khởi điểm và hình thức, phương thức đấu giá:
- Giá khởi điểm để đấu giá toàn bộ các khoản nợ: 22.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, hai trăm triệu đồng).
- Hình thức và phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
-  Tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm
-  Bước giá: 50.000.000 đồng.
4. Phương thức và thời hạn thanh toán:
- Phương thức thanh toán: thanh toán bằng chuyển khoản.
- Thời hạn thanh toán: sau khi đấu giá thành công.
5. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá: 
Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá đạt hiệu quả, đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá đối với tài sản bảo đảm; Agribank AMC LTD sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
a. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá phù hợp).
b. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;
d. Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
f. Phải mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè trước khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá;
g. Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận khoản nợ đấu giá cho người trúng đấu giá.
6. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm
- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá
- Phương án đấu giá tài sản.
7. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ. 
- Thời gian: 
+  Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.
+ Kết thúc: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tin trên website của Agribank/Agribank AMC LTD.
- Địa điểm: Phòng Quản lý, khai thác tài sản - Agribank AMC LTD, 
- Địa chỉ: số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. HCM.  
- Điện thoại : 028 – 39153332            Fax: 028 – 39153323.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi