Agribank AMC thông báo đấu giá tài sản đảm bảo

08/05/2020

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
1.1. Người có tài sản đấu giá:
Agribank Chi nhánh Nhà Bè
 -  Địa chỉ: số 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. HCM.
1.2. Đại diện cho người có tài sản đấu giá.
 -  Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
 -  Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2.   Tài sản bảo đảm đấu giá:
2.1.Tài sản bảo đảm đấu giá
: Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Phường 11, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là bà Lê Thị Gái. Chi tiết:
+ Thửa đất số        : 01.
+ Tờ bản đồ số        : 10.
+ Địa chỉ thửa đất        : Phường 11, Tp. Vũng Tàu.
+ Diện tích đất        : 2.874,4 m2.
+ Hình thức  sử dụng    : riêng: không m2 ; chung 2.874,4 m2.
+ Mục đích sử dụng        : Đất ở tại đô thị.
+ Thời gian sử dụng    : Lâu dài.
+ Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
2.2.Nơi có tài sản đấu giá: phường 11, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
2.3. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý và các hồ sơ pháp lý của tài sản: là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty Phúc An Khang tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè theo hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số 6340-LCL-201600145 (hợp đồng được Văn phòng công chứng Bà Rịa – Vũng Tàu công chứng ngày 26/01/2016; Số công chứng: 51; Quyển số: 01TP/CC-SCC/HĐGD). Tài sản bảo đảm được Agribank phối hợp với các bên liên quan thu giữ ngày 20/08/2019.
2.4.Hồ sơ pháp lý kèm theo:
-  Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 6340-LAV-201600178 ngày 22/01/2016, giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Công ty Phúc An Khang.
-  Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số 6340-LCL-201600145, ký giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè với bà Lê Thị Gái (bên bảo đảm) và Công ty Phúc An Khang (hợp đồng được Văn phòng công chứng Bà Rịa - Vũng Tàu công chứng ngày 26/01/2016; Số công chứng: 51; Quyển số: 01TP/CC-SCC/HĐGD); Đăng ký GDBĐ ngày 27/01/2016 tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
-  Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: BH436925 và BH436926; Số vào sổ cấp GCN: CH-03052 do UBND Tp. Vũng Tàu cấp ngày 13/10/2011; Cập nhật ngày 26/01/2016.
-  Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 96/2019/HĐDV/AMC-CNNB ký ngày 20/05/2019, giữa Agribank AMC LTD và Agribank Chi nhánh Nhà Bè.
-  Thông báo số 738/NHNoNB- TD ngày 03/06/2019 của Agribank Chi nhánh Nhà Bè về việc thực hiện xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm;
-  Quyết định số 1083/NHNoNBe-TD ngày 12/07/2019 của Agribank Chi nhánh Nhà Bè về việc thu giữ tài sản bảo đảm ;
- Thông báo số 722/2019/AMC-QLKTTS của Agribank AMC LTD ngày 23/07/2019 về việc thu giữ tài sản bảo đảm;
-  Biên bản thu giữ tài sản bảo đảm lập ngày 20/08/2019.
-  Thông báo số 880/2019/AMC-QLKTTS ngày 27/08/2019 của Agribank AMC LTD, về việc xử lý tài sản bảo đảm đã thu giữ để thu hồi nợ xấu;
-  Văn bản số 374/NHNoNB-TD ngày 24/04/2020 của Agribank Chi nhánh Nhà Bè, V/v tiếp tục triển khai đấu giá và xác định lại giá khởi điểm để đấu giá tài sản;
2.5.Hiện trạng tài sản đấu giá:
-  Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy.
-  Những thông tin về tài sản đấu giá nêu tại mục 2 của thông báo này được mô tả theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: BH436925 và BH436926; Số vào sổ cấp GCN: CH-03052 do UBND Tp. Vũng Tàu cấp ngày 13/10/2011; Cập nhật ngày 26/01/2016. Người tham gia đấu giá tài sản có trách nhiệm tự xem xét, tự tìm hiểu để xác định tình trạng thực tế của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.
3.  Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 25/04/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/05/2020 tại nơi có tài sản đấu giá.
4.   Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
-  Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 25/04/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/05/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Trường Thịnh; Địa chỉ: số 46 Đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ: 028 – 62762586.
5.   Giá khởi điểm: 40.742.460.000 đồng (Bốn mươi tỷ, bảy trăm bốn mươi hai triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng).
-  Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
-  Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
6.   Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
7.  Tiền đặt trước: 4.074.246.000 đồng (Bốn tỷ, không trăm bảy mươi bốn triệu, hai trăm bốn mươi sáu nghìn đồng), tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá tài sản.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính các ngày 25/05/2020, 26/05/2020 và 27/05/2020.
-  Hình thức nộp: chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trường Thịnh, theo số tài khoản: 6340201018350 mở tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè.
8.   Bước giá: 100.000.000 đồng.
9.   Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
-  Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: trong giờ hành chính, từ ngày 25/04/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/05/2020, tại Công ty đấu giá hợp danh Trường Thịnh; Địa chỉ: số 46 Đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
-  Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đều được đăng ký tham gia đấu giá.
10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
-  Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 28/05/2020.
-  Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Trường Thịnh; Địa chỉ: số 46 Đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
11. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.
12. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:
 -  Công ty đấu giá hợp danh Trường Thịnh; Địa chỉ: số 46 Đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
-   Điện thoại liên hệ: 028 - 62762586.
Agirbank AMC LTD hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã cung cấp.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi