Agribank AMC thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá khoản nợ

08/11/2019

1.  Tên, địa chỉ của người yêu cầu thẩm định giá:
-  Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
-  Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2. Tài sản cần thẩm định giá: Toàn bộ khoản nợ của của Công ty TNHH Sản xuất giày Phú Sơn tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè theo các hợp đồng tín dụng sau:
-  Hợp đồng tín dụng số: 01190068/HĐTD (số Ipcas: 6340-LAV-200100008) ngày 16/08/2001, giữa Agribank chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH Sản xuất giày Phú Sơn;
- Hợp đồng tín dụng số: 02190093/HĐTD (số Ipcas: 6340-LAV-200200167) ngày 26/09/2002, giữa Agribank chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH Sản xuất giày Phú Sơn;
-  Hợp đồng tín dụng số: 02190005/HĐTD (số Ipcas: 6340-LAV-200200167) ngày 11/01/2002, giữa Agribank chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH Sản xuất giày Phú Sơn;
-  Hợp đồng tín dụng số: 02190044/HĐTD ngày 22/04/2002, giữa Agribank chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH Sản xuất giày Phú Sơn;
-  Hợp đồng tín dụng số: 03190037001/HĐTD ngày 12/03/2003, giữa Agribank chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH Sản xuất giày Phú Sơn;
-  Hợp đồng tín dụng số: 031937002/HĐTD ngày 03/07/2003, giữa Agribank chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH Sản xuất giày Phú Sơn;
Hợp đồng tín dụng số: 06190044/HĐTD ngày 11/12/2006, giữa Agribank chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH Sản xuất giày Phú Sơn.
3. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị thị trường của khoản nợ để đưa ra đấu giá theo quy định.
4. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá:
a. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;
b. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;
c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;
d. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;
e. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin,... để thẩm định giá tài sản bảo đảm);
f. Có trụ sở chính hoặc chi nhánh đặt tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh;
g. Có thời gian tối thiểu 03 năm;
h. Có số lượng thẩm định viên tối thiểu 03 người;
i. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.
5. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.
- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (Phí thẩm định giá được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị tài sản thẩm định giá trên chứng thư).
- Danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá năm 2019 của Bộ Tài chính.
6. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ. 
- Thời hạn: 
+ Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.
+ Kết thúc: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tin trên website của Agribank/Agribank AMC LTD.
- Địa điểm: Phòng Quản lý, khai thác tài sản - Agribank AMC LTD, địa chỉ số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  
- Điện thoại : 028 – 39153332            Fax: 028 – 39153323.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi