Công ty AMC thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

15/07/2019

1.Mô tả về tài sản: 
Tài sản bán đấu giá là tài sản bảo đảm của TNHH TM Thủy Sản Ngân Phú tại Agribank Chi nhánh Cà Mau.
Tài sản bao gồm:

1.1. Tài sản thứ nhất: 
- Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 621; Tờ bản đồ số: 31, tại địa chỉ: xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh. Diện tích 376,50 m2 (đất ở nông thôn); sử dụng riêng. 
- Giấy chứng nhận sử dụng đất ở số phát hành: BM 248184, ngày cấp 26/10/2012, nơi cấp UBND huyện Nhà Bè, đứng tên chủ sở hữu bà Nguyễn Thị Bông
1.2.Tài sản thứ 2: 
- Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 2714; Tờ bản đồ số: 4, tại địa chỉ: ấp Vĩnh Thạnh, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, Long An. Diện tích 1.105m2 (đất ở nông thôn); sử dụng riêng. 
- Giấy chứng nhận sử dụng đất ở số phát hành: BS 942086, ngày cấp 07/02/2014, nơi cấp UBND huyện Cân Giuộc, đứng tên chủ sở hữu ông Đoàn Đức Thắng và bà Lê Thị Minh Yến.
1.3.Tài sản thứ 3: 
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa số 16, 17; Tờ bản đồ số: 55, tại địa chỉ: 41/47 Ấp Tân Điền B, phường Phú Hữu, Quận  9, Tp Hồ Chí Minh. Diện tích 183,40 m2; Loại đất ở đô thị; sử dụng riêng. 
- Giấy chứng nhận sử dụng đất ở số phát hành: GCNQSDĐ số: AC 476973, ngày cấp 27/7/2005, nơi cấp UBND quận 9, HCM, đứng tên chủ sở hữu bà Phạm Thị Thúy Trinh.
1.4.Tài sản thứ 4: 
- Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 2856; Tờ bản đồ số: 41, tại địa chỉ: phường Thời Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. diện tích 1.219,5 m2; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; đất ở 100m2: Đất trông cây lâu năm 1.119.5 m2; sử dụng riêng. 
- Giấy chứng nhận sử dụng đất ở số phát hành: BT 203534, ngày cấp 13/02/2014, nơi cấp UBND huyện Bến Cát, Bình Dương, đứng tên chủ sở hữu ông Lưu Viết Bằng.
Giá khởi điểm:
+ Tài sản thứ 1: 1.245.706.725 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm bốn mươi lăm triệu, bảy trăm linh sáu nghìn, bảy trăm hai mươi lăm đồng).
+ Tài sản thứ 2: 1.588.990.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng).
+ Tài sản thứ 3: 5.481.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, bốn trăm tám mươi mốt triệu đồng).
+ Tài sản thứ 4: 4.123.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm hai mươi ba triệu đồng).

2. Kế hoạch tổ chức bán đấu giá: 
- Hình thức và phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.
Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản: Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với tài sản, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
a. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp).
b. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá.
d. Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.
e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố.
f. Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá trong trường hợp Agribank Chi nhánh Cà Mau/Agribank AMC yêu cầu, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá. 
 
Hồ sơ gồm có:

-Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
-Bản mô tả năng lực kinh nghiệm
-Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá
- Phương án đấu giá tài sản.
Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ. 
- Thời gian: Kể từ ngày phát hành thông báo và kết thúc chậm nhất sau 03 ngày kể từ ngày AMC/Agribank đăng tin trên website (trong giờ hành chính).
- Địa điểm: Phòng Quản lý, khai thác tài sản - Agribank AMC, địa chỉ: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.  
Khách hàng có nhu cầu liên hệ: 
Phòng Quản lý, khai thác tài sản - Agribank AMC, địa chỉ: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại:028. 39153.332, Fax: 028.39153.323.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi