Agribank Chi nhánh Lý Thường Kiệt thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

16/10/2019

1. Thông tin về khoản nợ và các tài sản đảm bảo (Xem tại đây)
 2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp từ 8h00 ngày 08/10/2019 đến 17h00 ngày18/10/2019 (Hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17h00 ngày 18/10/2019 với điều kiện Agribank CN Lý Thường Kiệt phải nhận được trước 11h30 ngày 18/10/2019).
- Địa điểm nhận hồ sơ: Agribank CN Lý Thường Kiệt. Địa chỉ tại: 162-166 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM. 
Đầu mối liên hệ: Phòng Tín Dụng, đầu mối liên hệ: Ông Mai Quang Vinh. Email: vinhmaiquang@agribank.com.vn. Di động: 0918.777.004.
3. Giá khởi điểm: 

TT

Tên người vay

Hợp đồng tín dụng

Ngày hợp đồng tín dụng

Giá khởi điểm

1

Cty TNHH Phạm Tôn

1603LAV201700674

24/08/2017

35.525.000.000

2

Tôn Thanh Thảo

1603LAV201800745

21/08/2018

14.000.000.000

3

Phạm Văn Hưng/Tôn Thanh Thùy

1603LAV201801077

14/12/2018

25.000.000.000

 

TỔNG CỘNG

 

 

74.525.000.000

 

4. Tiêu chí lựa chọn:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản của Agribank;
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;
- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm;
- Có phương án đấu giá;
- Có năng lực kinh nghiệm và uy tín khi tổ chức đấu giá tài sản được bảo đảm;
- Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.
Lưu ý: Agribank CN Lý Thường Kiệt sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức bán đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả lựa chọn được hiểu là không được lựa chọn, Agribank CN Lý Thường Kiệt không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.
Mọi thông tin xin liên hệ:
Agribank CN Lý Thường Kiệt. Địa chỉ: 162-166 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM. Liên hệ: Phòng Tín Dụng, Ông Mai Quang Vinh – Email: vinhmaiquang@agribank.com.vn. Điện thoại: 0918.777.004.
Agribank CN Lý Thường Kiệt hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng giám đốc Agribank về nội dung thông tin đã cung cấp để Trụ sở chính đăng tải trên website Agribank. 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi