Agribank AMC LTD thông báo đấu giá khoản nợ

19/05/2021

1. Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:
a. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hóc Môn (Agribank Chi nhánh Hóc Môn).
 - Địa chỉ: số 12 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Tp. HCM.
b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.
  - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
  - Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2. Khoản nợ cần đấu giá: Khoản nợ của Công ty TNHH Sản xuất và xây dựng Thành Nam và bà Đỗ Thị Đào tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn theo Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201602538 ngày 20/09/2016; Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201702781 ngày 23/10/2017; Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201703238 ngày 29/11/2017 và các phụ lục hợp đồng.  
3. Thông tin về khoản nợ:
3.1. Khoản nợ của Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Thành Nam tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn theo Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201602538 ngày 20/09/2016; Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201703238 ngày 29/11/2017 và các phụ lục hợp đồng.
Giá trị ghi số khoản nợ tạm tính đến ngày 30/09/2020 Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201602538 ngày 20/09/2016; Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201703238 ngày 29/11/2017 và các phụ lục hợp đồng là:
+ Dư nợ gốc: 31.345.917.000 đồng
+ Dư nợ lãi: 7.631.422.678 đồng (tạm tính đến ngày 30/09/2020).
Ghi chú: Tiền lãi nêu trên tiếp tục phát sinh cho đến khi Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Thành Nam thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn.
3.2. Khoản nợ của bà Đỗ Thị Đào tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn theo Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201702781 ngày 23/10/2017. 
Giá trị ghi số khoản nợ tạm tính đến ngày 09/10/2029 theo Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201702781 ngày 23/10/2017 là:
+ Dư nợ gốc: 9.100.000.000 đồng
+ Dư nợ lãi: 1.598.400.262 đồng (tạm tính đến ngày 09/10/2019)
Ghi chú: Tiền lãi nêu trên tiếp tục phát sinh cho đến khi Bà Đỗ Thị Đào thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn.
4. Thông tin về tài sản bảo đảm:
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 509, tờ bản đồ số 41 tại phường Hiệp Thành, Quận 12, HCM theo GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BX 209214, số vào sổ cấp GCN CH 05438 do UBND Quận 12, HCM cấp ngày 24/12/2014, đã cập nhật biến động ngày 4/7/2017:
- Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 920/16 Nguyễn Kiệm, Phường 3, quận Gò Vấp, HCM theo GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CB 033449, số vào sổ cấp GCN CS 04511 do Sở TN & MT, HCM cấp ngày 27/10/2015:
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 621/8/5A Nguyễn Ảnh Thủ, KP4, phường Hiệp Thành, Quận 12, HCM theo GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc: 2094/2007.UB.GCN do UBND Quận 12, HCM cấp ngày 01/10/2007;
- Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại 621/8/7A Nguyễn Ảnh Thủ, KP4, phường Hiệp Thành, Quận 12, HCM theo GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc: 2077/2007.UB.GCN do UBND Quận 12, HCM cấp ngày 01/10/2007, cập nhật biến động ngày 4/7/2017;
- Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.
b. Tình trạng pháp lý:
- Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201602538 ngày 20/9/2016; Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201703238 ngày 29/11/2017 và các phụ lục hợp đồng ký Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Thành Nam và Agribank Chi nhánh Hóc Môn;
- Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201702781 ngày 23/10/2017 ký giữa bà Đỗ Thị Đào và Agribank Chi nhánh Hóc Môn;
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 6140-LCL-201702018 ký công chứng ngày 24/11/2017 tại Phòng Công chứng Quận 12, HCM số 122 Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, HCM (số công chứng 22540, quyển số 11 TP/CC-SCC/HĐGD); đã đăng ký thế chấp ngày 24/11/2017;
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6140-LCL-201701742-01 ký công chứng ngày 01/8/2019 tại Phòng Công chứng Quận 12, HCM số 122 Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, HCM (số công chứng 11297, quyển số 08 TP/CC-SCC/HĐGD); đã đăng ký thế chấp ngày 01/8/2019;
 - Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 6140-LCL-201500034 ký công chứng ngày 12/01/2015 tại Phòng Công chứng số 5 số 278 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, HCM (số công chứng 971, quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD); đã đăng ký thế chấp ngày 12/01/2015;
- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 6140-LCL-201500034/SĐBS ký công chứng ngày 24 và 26/12/2016 tại Phòng Công chứng số 5 số 278 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, HCM (số công chứng 48757, quyển số 12 TP/CC-SCC/HĐGD);
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6140-LCL-201701742  ký công chứng ngày 26/10/2017 tại Phòng Công chứng Quận 12, HCM số 122 Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, HCM (số công chứng 20303, quyển số 10 TP/CC-SCC/HĐGD); đã đăng ký thế chấp ngày 26/10/2017;
- Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số 6140-LCL-201701743 ký công chứng ngày 23/10/2017 tại Phòng Công chứng Quận 12, HCM số 122 Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, HCM (số công chứng 19987, quyển số 10 TP/CC-SCC/HĐGD); đã đăng ký thế chấp ngày 23/10/2017;
- Đơn khởi kiện số 379/KK-NHNoHM-TD của Agribank Chi nhánh Hóc Môn đối với Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Thành Nam ngày 06/04/2018;
- Bản án số 95/2020/KDTM-ST ngày 30/09/2020 và Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án số 75/2020/QĐ-SCBSQĐ ngày 09/10/2020;
-  Quyết định hoãn phiên toàn số 963/2021/QĐ-HPT ngày 25/012021 và Giấy triệu tập;
-  Đơn khởi kiện số 378/KK-NHNoHM-TD của Agribank Chi nhánh Hóc Môn đối với bà Đỗ Thị Đào ngày 20/08/2018;
-  Đơn yêu cầu thi hành án số 989/NHNo.HM-TD của Agribank Chi nhánh Hóc Môn ngày 02/10/2020;
-  Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 318/2020/QĐ-PT, bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật ngày 14/05/2020;
-  Quyết định thi hành án số 961/QĐ-CCTHADS ngày 10/11/2020 của Chi cục THADS Quận Gò Vấp;
-    Các văn bản, tài liệu có liên quan khác.
5. Hồ sơ kèm theo:
- Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201602538 ngày 20/9/2016; Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201703238 ngày 29/11/2017 và các phụ lục hợp đồng ký giữa Công ty TNHH Sản xuất và xây dựng Thành Nam và Agribank Chi nhánh Hóc Môn;
- Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201702781 ngày 23/10/2017 ký giữa bà Đỗ Thị Đào và Agribank Chi nhánh Hóc Môn.  
- Các hồ sơ khác như: Hợp đồng bảo đảm và hồ sơ pháp lý của tài sản (nêu tại điểm b mục 4);
+ Tham khảo chứng thư thẩm định giá số 0344/2021/CT-VATC ngày 02/04/2021 của Công ty CP thẩm định giá và dịch vụ tài sản Toàn Cầu (VATC).
 - Các thông tin khác: Tham khảo hồ sơ khoản nợ tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam.
6. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:
Toàn bộ khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có nghĩa vụ xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ, đồng thời tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế của các tài sản bảo đảm cho khoản nợ. Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá nêu trên, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện việc đấu giá khoản nợ, các nội dung khác liên quan đến đấu giá khoản nợ; Agribank Chi nhánh Hóc Môn, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát sinh đối với khoản nợ kể từ thời điểm khoản nợ được đấu giá thành công.
7. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 41.895.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi mốt tỷ, tám trăm chín mươi lăm triệu đồng).
- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- Người đăng ký xem tài sản liên quan đến khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
8. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: Trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu Khí Việt Nam (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu Khí Việt Nam – Đ/c: số 781/C1 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, Tp. HCM hoặc Agribank Chi nhánh Hóc Môn – Đ/c: 12 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Tp.HCM.
Lưu ý: Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem hồ sơ khoản nợ, các tài sản bảo đảm, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
9. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Liên từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ đến 16 giờ 00 phút ngày 01/06/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá Hợp danh Dầu Khí Việt Nam - Địa chỉ: Số 781/C1 - C2, Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
10. Tiền đặt trước: 4.189.500.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm tám mươi chín triệu, năm trăm ngàn đồng) tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá toàn bộ khoản nợ.
 - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 03/06/2021 (trong giờ hành chính)
 - Hình thức nộp: chuyển vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam, theo số tài khoản: 6140.2010.21017 mở tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn.
11. Bước giá: 100.000.000 đồng.
12. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 - Điều kiện,cách thức đăng ký tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14và phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 và các quy định khác về bán khoản nợ đều được đăng ký tham gia đấu giá.
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:
Đối với tổ chức:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).
 - Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.
 - Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)
 - Giấy ủy quyền tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photocopy có bản chính để đối chiếu).
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
 - Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
 - Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.
Đối với cá nhân:
 - CMND của người tham gia đấu giá (bản photocopy).
 - Sổ hộ khẩu (bản photocopy).
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
Bước2: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo này.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 - Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 04/06/2021.
 - Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam- Địa chỉ: số 781/C1 - C2, Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
14. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
14.1.Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
 - Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 - Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá;
 - Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;
 - Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
14.2.Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.
 a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ: Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua trúng đấu giá khoản nợ phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đã đấu giá thành với bên có khoản nợ đấu giá.
 b. Thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá:
 - Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, người mua được khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền tối thiểu (đã bao gồm số tiền đặt trước) là 30% số tiền mua khoản nợ đấu giá và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua được khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện theo cam kết.
 - Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán đủ 100% số tiền để mua khoản nợ đấu giá theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký, vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hóc Môn. Quá thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ mà người mua khoản nợ đấu giá không thanh toán đủ số tiền mua khoản nợ theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký thì sẽ mất toàn bộ số tiền đã trả để mua khoản nợ và số tiền này sẽ thuộc về người có khoản nợ đấu giá.
 c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
 - Người mua khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ chuyển toàn bộ số tiền mua khoản nợ vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hóc Môn, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hóc Môn.
 - Trong thời hạn 03(ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Hóc Môn.
15. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên, đấu giá một lần toàn bộ các khoản nợ.
16. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:
 - Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam- Địa chỉ: 781/C1 - C2, Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại liên hệ: 0906.379.292.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi