Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

03/06/2022

1. Khoản nợ bán đấu giá: là toàn bộ khoản nợ của Ông Lê Thành Duyên – Bà Nguyễn Thị Kiều Tiên tại Agribank Chi nhánh 9 theo Hợp đồng tín dụng số 6300-LAV-201800675 ngày 02/04/2018.

2. Thông tin về khoản nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ của Ông Lê Thành Duyên – Bà Nguyễn Thị Kiều Tiên tại Agribank Chi nhánh 9 tạm tính đến ngày 31/05/2022 là  17.729.352.329 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, bảy trăm hai mươi chín triệu,  ba trăm năm mươi hai ngàn, ba trăm hai mươi chín  đồng), trong đó:
+  Dư nợ gốc:  12.000.000.000 đồng
+  Nợ lãi:    5.729.352.329 đồng
Lưu ý: Tiền lãi tiếp tục phát sinh  cho đến Ông Lê Thành Duyên – Bà Nguyễn Thị Kiều Tiên thanh toán hết nợ gốc tại Agribank Chi nhánh 9.

3. Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ:  
 - Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 121/3A Khu phố 1, P.Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc: 14228/98 do UBND Tp.HCM cấp ngày 24/11/1998; cập nhật biến động sang tên bà Văn Thị Ngọc Hương ngày 31/7/2009 (Nhận tặng cho theo hợp đồng do Phòng Công Chứng Số 5 công chứng ngày 22/6/2009, số công chứng 17149).
- Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

4. Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ:  
4.1. Tài sản bảo đảm: Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 121/3A Khu phố 1, P.Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc: 14228/98 do UBND Tp.HCM cấp ngày 24/11/1998; cập nhật biến động sang tên bà Văn Thị Ngọc Hương ngày 31/7/2009 (Nhận tặng cho theo hợp đồng do Phòng Công Chứng Số 5 công chứng ngày 22/6/2009, số công chứng 17149)
Thửa đất:
-    Thửa đất số: 321        Tờ bản đồ số: 1 - xã Tân Thới Nhất - H.Hóc Môn
-    Diện tích đất: 122m2; 
-    Hình thức sử dụng: Riêng
Nhà ở:
-    Địa chỉ: 121/3A Khu phố 1, P.Tân Thới Nhất, Q.12;
-    Tổng diện tích sử dụng: 325,49m2;
-    Diện tích xây dựng: 122m2;
-    Kết cấu: 03 tầng + Lửng, tường gạch, sàn BT, mái BT + tôn.

4.2. Tình trạng pháp lý:
- Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc: 14228/98 do UBND Tp.HCM cấp ngày 24/11/1998
- Hợp đồng thế chấp số 6300LCP201800562 ngày 03/04/2018 giữa Agribank Chi nhánh 9 (bên nhận thế chấp), bà Văn Thị Ngọc Hương (bên thế chấp) và ông Lê Thành Duyên, bà Nguyễn Thị Kiều Tiên (bên được cấp tín dụng) đã được công chứng tại Văn phòng Công Chứng Quận 9, số công chứng 006468 ngày 03/04/2018 và được đăng ký thế chấp tại Chi Nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 12, số đăng ký: 015182.TC.002 ngày 04/04/2018.

4.3. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của khoản nợ. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh 9, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá.

5. Giá khởi điểm: 16.196.284.000 đồng ( Bằng chữ: : Mười sáu tỷ, một trăm chín mươi sáu triệu,  hai trăm tám mươi bốn ngàn  đồng ).
(*) Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và thuế GTGT trong trường hợp khoản nợ đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

6. Tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá. Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản số: 6300.2010.35110 của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 9.

7. Mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng)

8. Thời gian, địa điểm, xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: ngày 16, 17/6/2022 và 20/6/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Đ/c: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp.HCM hoặc Agribank Chi nhánh 9 – Đ/c: 284 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, Tp.HCM hoặc Agribank AMC LTD – Đ/c: Số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. HCM.

9. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 20/6/2022 (trong giờ hành chính); tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Đ/c: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp. HCM.

10. Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 20/6/2022 đến ngày 22/6/2022 (trong giờ hành chính).

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: vào 08 giờ 30 phút ngày 23/06/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

12. Thông tin chi tiết liên hệ:
-  Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản NHNo&PTNT Việt Nam – Tầng 2, số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quậnn 1, Tp.HCM . SĐT: 04.3772.8432, ĐTDĐ: 0934120657 (Nguyễn Đức Trung - Phòng QLKTTS) và tại Website: www.agribankamc.com.
-  Agribank Chi nhánh 9 - Địa chỉ: 284 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú B, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
-  Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi