Agribank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đăng tải thông tin lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

25/09/2020

Agribank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm

1. Tài sản bán đấu giá:

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 877, tờ bản đồ số 15, P. Thạnh Xuân, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 1700-LCL-201900018 ngày 17/01/2019; Số công chứng 000601 quyển số 01TP/CC- SCC/HĐGD và đăng ký thế chấp ngày 17/01/2019, chi tiết cụ thể như sau:

Quyền sử dụng đất:

- Địa ch: P. Thạnh Xuân, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh

- Thửa đất số: 877

- Tờ bản đồ số: 15

- Diện tích: 998,6 m2

- Hình thức sử dụng: riêng: 998,6 m2 ; chung: Không m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Các loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản bao gồm:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 601268, số vào sổ cấp GCN : CH03296 do UBND Q.12 cấp ngày 21/02/2012.

- Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 30/07/2018.

Giá khởi điểm của tài sản nêu trên là 24.182.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, một trăm tám mươi hai triệu đồng).

2. Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất 10 giờ 00 phút ngày 30/09/2020.

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Trụ sở Agribank Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: số 02A Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.38295734

- Đầu mối liên hệ: ông Dương Tiến Thuận – Cán bộ tín dụng (Di động: 0933455655)

4. Tiêu chí lựa chọn:   

Mọi tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Agribank quyết định, cụ thể như sau:

- Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên. Có kinh nghiệm trong việc bán đấu giá tài sản khó bán, tài sản ở nông thôn, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, tài sản bảo đảm của khoản nợ bán VAMC.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản cạnh tranh phù hợp với quy định của pháp luật.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ tư pháp/Sở tư pháp thành phố công bố.

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

5. Hồ sơ đăng ký:

- Bản sao hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá.

- Bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá.

- Thư chào mua giá và các cam kết khác của khách hàng (nếu có).

Lưu ý:

- Hồ sơ của tổ chức đấu giá được niêm phong khi gửi cho Agribank.

- Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Agribank sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, Agribank không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi