Agribank Chi nhánh Tây Sài Gòn thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

01/02/2021

1. Người có tài sản đấu giá:
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn
Địa chỉ: 131A Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đại diện: Ông Lại Viết Cường    Chức vụ: Giám đốc
Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 861; Tờ bản đồ số: 26;
- Địa chỉ: Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. HCM;
- Diện tích: 1.405,9 m2 (Một nghìn bốn trăm lẻ năm phẩy chín mét vuông);
- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị: 1.182,6 m2; Đất trồng cây lâu năm khác: 223,3 m2;
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1.405,9 m2; Sử dụng chung: Không;
- Thời hạn sử dụng: Đất ở đô thị: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm khác: 31/10/2021;
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận thừa kế đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CK 380470, số vào sổ cấp GCN số: CH 14603 do UBND Quận 12 cấp ngày 16/01/2018.
Toàn bộ thiết bị, nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản khác đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu và/hoặc tài sản khác hình thành sau khi ký kết hợp đồng thế chấp gắn liền với thửa đất trên cũng thuộc tài sản thế chấp; Phần giá trị tăng lên do sửa chữa, thay thế bộ phận, nâng cấp tài sản, xây dựng, đầu tư thêm cũng thuộc tài sản thế chấp; Trường hợp tài sản thế chấp được bảo hiểm, khi phát sinh sự kiện bảo hiểm thì toàn bộ số tiền bồi thường bảo hiểm cũng thuộc tài sản thế chấp.
2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 36.119.000.000đ (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ một trăm mười chín triệu đồng). Giá trên chưa bao gồm nợ thuế phí, thuế GTGT.
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
- Tổ chức đấu giá tài sản phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá;
- Tổ chức đấu giá tài sản phải có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (gửi kèm Phương án đấu giá);
- Tổ chức đấu giá tài sản phải có năng lực, kinh nghiệm và uy tín (gửi kèm Hồ sơ năng lực của Tổ chức đấu giá tài sản);
- Tổ chức đấu giá tài sản phải đưa ra thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định của pháp luật (thể hiện cụ thể trong dự thảo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đính kèm);
- Tổ chức đấu giá tài sản phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời hạn: trước 17h00 ngày 05/02/2021.
- Nộp hồ sơ đăng ký tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn, địa chỉ: 131A Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cán bộ phụ trách giải quyết, liên hệ: Ông Phạm Đức Thọ, số điện thoại: 0906.816.943.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi