Agribank Chi nhánh 3 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

23/03/2020

   1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 3. Địa chỉ: 112 Trần Quốc Thảo, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đại diện: Ông Nguyễn Đình Hảo, chức vụ: Phó giám đốc Phụ trách điều hành.
   2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá: 
Quyền sử dụng đất ở: thửa đất số 568; tờ bản đồ số: 17; địa chỉ: 403/52/86 Đường TCH10, Khu phố 8, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM; diện tích: 165,4m2; hình thức sử dụng: riêng: 165,4m2; chung: không; mục đích sử dụng: đất ở 146,9m2 (theo ranh 1,2,3,8), đất trồng cây hàng năm khác: 18,5m2 (theo ranh 3,4,5,6,7,8); thời hạn sử dụng: đất ở: lâu dài, đất trồng cây hàng năm khác: sử dụng đến 28/04/2065; nguồn gốc sử dụng: nhà nước công nhận QSDĐ. Tài sản gắn liền với đất: nhà ở; địa chỉ: 403/52/86 Đường TCH10, Khu phố 8, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM; diện tích xây dựng: 78,4m2; diện tích sàn: 162,8m2; kết cấu: tường gạch, sàn BTCT, mái BTCT; số tầng: 03 tầng. Được ghi nhận tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 599185, Số vào sổ cấp GCN: CH03173 do UBND Quận 12 cấp ngày 09/09/2011.
   3. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá:  6.553.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, năm trăm năm mươi ba triệu đồng chẵn). Giá trên chưa bao gồm nợ thuế phí, thuế VAT.
   4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
     -    Tổ chức đấu giá tài sản phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá;
     - Tổ chức đấu giá tài sản phải có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (gửi kèm Phương án đấu giá);
     -    Tổ chức đấu giá tài sản phải có năng lực, kinh nghiệm và uy tín (gửi kèm Hồ sơ năng lực của Tổ chức đấu giá tài sản);
     -    Tổ chức đấu giá tài sản phải đưa ra thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định của pháp luật (thể hiện cụ thể trong dự thảo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đính kèm);
     -    Tổ chức đấu giá tài sản phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;  
    5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
        - Thời hạn: trước 17h00 ngày 25/03/2020.
         -  Nộp hồ sơ đăng ký tại: Phòng Tín dụng - Agribank Chi nhánh 3, địa chỉ: 112 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
         -  Cán bộ phụ trách giải quyết, liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Thắng, chức vụ: Cán bộ Tín dụng- Agribank Chi nhánh 3, số điện thoại: 098 619 31 68.
        - Thời gian đề nghị đăng tải thông tin kể từ ngày 19/03/2020 đến hết ngày 25/03/2020.
        Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gửi kèm công văn này.
    6. Thông tin chi tiết: 
   NHNo & PTNT Việt Nam - Chi nhánh 3 hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng giám đốc Agribank về nội dung thông tin đã cung cấp để Trụ sở chính đăng tải trên website Agribank. 
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi