Agribank Chi nhánh 3 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

12/11/2019

1.    Người có tài sản đấu giá:
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh 3
Địa chỉ: 112 Trần Quốc Thảo, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giám đốc: ông Nguyễn Đình Hoàng.
2.    Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích 2917,3m2; thuộc thửa đất số MP 417; tờ bản đồ số 61 (TL 2005), hình thức sử dụng riêng: 2917,3m2; đất được giao hoặc cho thuê: được công nhận và nhà ở diện tích sàn (nhà ở, căn hộ): 422,5 m2, kết cấu nhà: Tường gạch, sàn gỗ, mái tôn, cấp (hạng) nhà ở: "X", số tầng (tầng): 01+gác gỗ, năm xây dựng: 2000, thời hạn được sở hữu: lâu dài tại địa chỉ: Một phần nhà số 161/152 -Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở số 797612676400251, hồ sơ gốc số 1739/2007.UB.GCN do UBND Quận 12, Thành phố HCM cấp ngày 04/09/2007 đứng tên ông Lý Chí Minh và bà Phan Thị Hướng.
3.    Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 32.044.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu đồng). Giá trên chưa bao gồm nợ thuế phí, thuế VAT.
4.    Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 
    Tổ chức đấu giá tài sản phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá;
    Tổ chức đấu giá tài sản phải có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (gửi kèm Phương án đấu giá);
    Tổ chức đấu giá tài sản phải có năng lực, kinh nghiệm và uy tín (gửi kèm Hồ sơ năng lực của Tổ chức đấu giá tài sản);
    Tổ chức đấu giá tài sản phải đưa ra thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định của pháp luật (thể hiện cụ thể trong dự thảo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đính kèm);
    Tổ chức đấu giá tài sản phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;
5.    Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Kể từ ngày ra thông báo, nộp hồ sơ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 3, địa chỉ: 112 Trần Quốc Thảo, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân, hồ sơ năng lực.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 3 mong nhận được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi