Agribank chi nhánh 3 đăng thông tin bán đấu giá tài sản

14/07/2020

1.    Tài sản đấu giá: 

Quyền thu hồi khoản nợ có tài sản đảm bảo của Agribank Chi nhánh 3 tại Công ty TNHH Thực Phẩm Cường Phát Phát theo hợp đồng tín dụng số 1602-LAV-200900454 ngày 16/06/2009 và số 1602-LAV-200900421 ngày 16/06/2009

2.    Người có tài sản đấu giá:

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 3 

Địa chỉ: 112 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

3.    Tổ chức đấu giá tài sản:

Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An 

Địa chỉ: : 03 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

4.    Giá khởi điểm: 33.210.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ hai trăm mười triệu đồng), giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

5.    Bước giá : 20.000.000 đồng

6.    Tiền đặt trước: 

- 20% giá khởi điểm, được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An.

- Thời hạn nộp: từ ngày 13/07/2020 đến ngày 15/07/2020 (trong giờ hành chính)

7.    Thời gian địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 08/07/2020 đến ngày 15/07/2020 ( trong giờ hành chính) tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An số 03 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

8.    Thời hạn và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 08/07/2020 đến ngày 15/07/2020 ( trong giờ hành chính) tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An số 03 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc tại Agribank Chi nhánh 3 – đ/c: 112 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

9.    Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

-    Lúc 14 giờ 00 phút ngày 16/07/2020 tại  03 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

10.    Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, Phương thức trả giá lên

Thời gian đề nghị đăng tải thông tin kể từ ngày thông báo cho đến hết ngày 24/07/2020.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi