Agribank Chi nhánh Bến Thành đăng tải thông tin thông báo đấu giá tài sản

02/10/2020

Agribank Chi nhánh Bến Thành đăng tải thông tin thông báo đấu giá tài sản như sau:

1.    Tài sản đấu giá:

Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thuộc thửa đất số 02, tờ bản đồ số 08 tọa lạc tại địa chỉ 13C/24/A3 Chung cư 13C Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 184995, số vào sổ cấp GCN: CH 00612/2010/GCN, do UBND Quận 3 cấp cho ông Trương Văn Bình ngày 25/03/2010, cụ thể:

Thửa đất:

-    Thửa đất số: 2;

-    Tờ bản đồ số : 8;

-    Địa chỉ: 13C/24/A3 Chung cư 13C Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh;

-    Diện tích: 2032m2;

-    Hình thức sử dụng: Chung: 2032m2;

-    Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

-    Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

-    Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Nhà ở:

-    Địa chỉ: Số 13C/24/A3 Chung cư 13C, Đường Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh;

-    Diện tích sàn: 29,2m2;

-    Kết cấu: Tường gạch, sàn BTCT, mái BTCT;

-    Cấp (Hạng): Cấp 2;

-    Số tầng: 3 tầng (căn hộ ở tầng 1).

Ghi chú:

-    Lộ giới hẻm 13 Kỳ Đồng là 9.0m, quy hoạch theo QĐ 05/2008/QĐ-UBND ngày 18/11/2008 của UBND Quận 3;

-    Khi nhà nước thực hiện quy hoạch, chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà phải chấp hành theo quy định.

2.    Người có tài sản đấu giá:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bến Thành

Địa chỉ: 113 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

3.    Tổ chức đấu giá tài sản:

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn

Địa chỉ: 693 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

4.    Giá khởi điểm: 1.759.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm năm mươi chín triệu đồng). Giá này chưa bao gồm nợ thuế phí, thuế VAT.

5.    Tiền đặt trước: 175.900.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi lăm triệu, chín trăm nghìn đồng).

6.    Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).

7.    Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ 08 giờ 00 phút ngày 30/09/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/10/2020 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn.

8.    Thời gian và địa điểm xem tài sản:

Từ 08 giờ 00 phút ngày 30/09/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/10/2020 tại nơi có tài sản.

9.    Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-    Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản.

-    Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.

-    Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn.

10.    Thời hạn nộp tiền đặt trước:

Trong giờ hành chính các ngày 21/10/2020, 22/10/2020 và 23/10/2020 (bằng hình thức chuyển khoản), trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

11.    Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Lúc 15 giờ 00 phút ngày 26/10/2020 tại 31 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

12.    Hình thức, phương thức đấu giá:

Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi