Agribank Chi nhánh Phú Nhuận thông báo bán đấu giá tài sản

23/10/2020

1. Thông tin về khoản nợ:  
Bán đấu giá Khoản nợ của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Minh Phúc (Tên cũ: Công ty Cổ Phần Dược Minh Phúc) vay tại Agribank Chi nhánh Phú Nhuận (sau đây được gọi là “Khoản Nợ”), bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và nợ lãi phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ. Tổng dư nợ của khoản nợ tính đến 17/8/2020: 51.901.612.479 đồng. Trong đó:
- Dư nợ gốc: 23.395.591.717 đồng.
- Nợ lãi: 28.176.145.912 đồng.
- Nợ lãi quá hạn: 329.874.851 đồng.
Lưu ý: Khoản nợ được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn (nếu có) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế và các hồ sơ pháp lý được Agribank Chi nhánh Phú Nhuận cung cấp.
a/ Khách hàng vay:
Tên Bên nợ: Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Minh Phúc (Tên cũ: Công ty Cổ Phần Dược Minh Phúc).
- Mã số doanh nghiệp: 0304823943 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 01/02/2007, thay đổi lần thứ 31 ngày 29/01/2015.
- Địa chỉ trụ sở chính: 520 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM.
- Người đại diện theo pháp luật là Bà: Trương Thị Kiều Sương   Chức vụ: Giám đốc.
- CMND số: 301646119 cấp ngày 18/6/2013 tại Công an tỉnh Long An 
- Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Kinh doanh dược phẩm; Mua bán mỹ nghệ; Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Mua bán thiết bị dụng cụ y tế. Bán lẻ thuốc, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán thực phẩm dinh dưỡng, hóa chất và nguyên liệu hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh).
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng.
- Tài khoản tiền gửi số: 1604201023519 tại Agribank Chi nhánh Phú Nhuận.
b. Thông tin khoản nợ:
- Hợp đồng hạn mức tín dụng số 1604-LAV-201200670 ngày 27/09/2012; Phụ lục HĐTD ngày 10/06/2013; Phụ lục HĐTD ngày 01/10/2013; Phụ lục HĐTD ngày 26/08/2014; Phụ lục HĐTD ngày 23/09/2014.
+ Phương thức vay: Theo hạn mức tín dụng.
+ Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn kinh doanh.
+ Thời hạn cho vay: 12 tháng.
+ Lãi suất cho vay tại thời điểm ký HĐTD: 14%/năm. Chi nhánh đã nhiều lần điều chỉnh lãi suất cho vay theo thông báo của Agribank, của Chi nhánh theo từng thời kỳ, lãi suất cho vay hiện đang áp dụng tại thời điểm 17/08/2020 là 10%/năm.
+ Số tiền được phê duyệt: 50.000.000.000 đồng.
Tính đến 17/08/2020, giá trị ghi sổ khoản nợ: 51.901.612.479 đồng, trong đó:
+ Dư nợ gốc hiện tại: 23.395.591.717 đồng.
+ Số nợ lãi đến 17/8/2020 là 28.506.020.762 đồng bao gồm nợ lãi trong hạn 28.176.145.912 đồng và nợ lãi quá hạn là 329.874.851 đồng,  phí: 0 đồng.
+ Các nghĩa vụ tài chính, phí khác: không.
2. Tài sản bảo đảm của khoản nợ:
Thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Hợp đồng thế chấp số 1604-LCP-201200456 ngày 27/9/2012, Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp tài sản số 1604-LCP-201200456-1/PLHĐ ngày 15/01/2013:
- Đặc điểm tài sản bảo đảm khi đăng ký thế chấp: Nguyên trạng.
- Tên tài sản: QSD đất có diện tích 54,4m2 và nhà trên đất có diện tích sàn 330,9m2 toạ lạc tại số 389 đường Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, TP Hồ Chí Minh theo GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 762500, số vào sổ CH 05569/2012/GCN do UBND quận 3 cấp ngày 23/10/2012.
- Thủ tục bảo đảm tiền vay: Tài sản thế chấp đã được công chứng ngày 12/01/2013 tại Phòng Công chứng số 4, TP. Hồ Chí Minh và đăng ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký QSD đất Quận 3, TP. HCM ngày 15/01/2013 theo đúng quy định.
- Quyền của Agribank đối với TSBĐ: TSBĐ không thế chấp tại TCTD khác, không tranh chấp, Agribank có quyền phát mại tài sản.
- Thực trạng tài sản bảo đảm hiện nay:
+ Agribank chi nhánh Phú Nhuận đã nộp đơn khởi kiện tại TAND Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Tòa án đã nhận đơn ngày 19/6/2019, Chi nhánh đã đóng án phí ngày 24/9/2019 là 78.105.000 đồng; 
+ Theo thông tin được biết hiện tài sản bảo đảm đang bị ngăn chặn bởi quyết định số 195/QĐ-CTHADS ngày 1/6/2020 của Cục thi hành án TPHCM về việc  tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản... Ngày 18/8/2020, Agibank chi nhánh Phú nhuận đã có văn bản gửi Cục THADS TPHCM đề nghị hủy bỏ biện pháp ngăn chặn trên).
3. Giá khởi điểm bán đấu giá khoản nợ: 24.090.534.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ không trăm chín mươi triệu năm trăm ba mươi bốn ngàn đồng). Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua khoản nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.
- Việc mua, bán Khoản Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
- Người đăng ký xem tài sản bảo đảm của khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật (nếu có).
4. Tiền đặt trước, tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 
- Tiền đặt trước (10%): 2.409.053.400 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ bốn trăm lẻ chín triệu không trăm năm mươi ba ngàn bốn trăm đồng).
- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).
5. Bước giá: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).
6. Thời gian, địa điểm xem xét hồ sơ khoản nợ đấu giá: 
- Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 30 phút ngày 21/10/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 26/10/2020.
- Địa điểm xem hồ sơ khoản nợ: Agribank Chi nhánh Phú Nhuận tại số 135A Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 30 phút ngày 21/10/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 26/10/2020.
- Thời gian nhận tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 30 phút  ngày 23/10/2020  đến 16 giờ 00 phút ngày 27/10/2020.
- Địa điểm đăng ký: 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
- Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.
- Bên mua nợ (người đăng ký tham gia đấu giá) và Bên nợ không phải là “người liên quan” theo qui định của pháp luật.
- Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (trong giờ hành chính): Vào lúc 14h00 ngày 28/10/2020.
- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
10. Địa chỉ liên hệ: Khách hàng có nhu cầu mua tài sản hoặc có thắc mắc, khiếu nại liên quan đến tài sản bán đấu giá đề nghị liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp.
Trụ sở: 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.   
Điện thoại: 028.38453169 - 38453249     Fax: 028.38453363..
* Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi