Agribank Chi nhánh Bến Thành đăng tải thông tin về việc bán đấu giá tài sản đảm bảo

08/10/2020

Agribank Chi nhánh Bến Thành đăng tải thông tin về việc bán đấu giá tài sản đảm bảo như sau:

1. Tên tài sản:

Quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA102858 do UBND Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 15/6/2010 tại thửa đất số 98, tờ bản đồ số 01 , Phường 1, Quận 4, TP.HCM .

Mô tả tài sản theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA102858 do UBND Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 15/6/2010 (cập nhật thay đổi ngày 16/8/2010 thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành, theo hồ sơ số 201047001509/ĐKGDBĐ:

a) Thửa đất:

- Thửa đất số: 98 , tờ bản đồ số: 1

- Diện tích: 35,3 m2 ( Ba mươi lăm phẩy ba mét vuông)

- Hình thức sử dụng:   -riêng:  35,3 m2  

- Muc đích sử dụng: là đất ở thuộc khu vực đô thị

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b) Nhà ở:

- Địa chỉ: 333/11 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh.

- Diện tích xây dựng: 35,3 m2, diện tích sàn: 70,6 m2

- Kết cấu: Vách gạch, sàn BTCT, mái tôn

- Cấp hạng: IV    , số tầng: 02

- Năm hoàn thành xây dựng: -/-

2. Nơi có tài sản:

Tại số 333/11 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh.

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Chi nhánh Bến Thành, địa chỉ: 113 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh..

3. Giá khởi điểm: 1.535.274.000 đồng

(Một tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu hai trăm bảy mươi bốn ngàn chẵn)..

Giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền sử dụng đất, quyền sử dụng tài sản trên đất theo quy định của pháp luật.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:  500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (năm trăm nghìn đồng).

5. Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)

6. Tiền đặt trước: 153.528.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm năm mươi ba triệu năm trăm hai mươi tám ngàn đồng).

Số tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam số: 1920201360346 tại  Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ:

Từ ngày 08/10/2020 đến ngày 14/10/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam – Địa chỉ: 781/C1 – C2 Lê Hồng Phong Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, tại nơi có tài sản.

9. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá : từ ngày 08/10/2020 đến ngày 14/10/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam – Địa chỉ: 781/C1 – C2 Lê Hồng Phong Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 13/10/2020 đến  ngày 15/10/2020 (trong giờ hành chính).

- Điều kiện tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật đất đai năm 2013.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Bước1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải chuẩn bị những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản phô tô).

- Biên bản hợp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.

- Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

- Bản xác nhận xem tài sản ( theo mẫu)

- Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

Đối với cá nhân:

- CMND của người tham gia đấu giá (bản phô tô)

- Sổ hộ khẩu (bản phô tô)

- Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

- Bản xác nhận xem tài sản ( theo mẫu)

- Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

Bước 2: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Lưu ý: Khách hàng phải mang bản chính giấy tờ để đối chiếu khi đăng ký tham gia đấu giá.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Vào lúc 14 giờ 00  phút, ngày 16/10/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam – địa chỉ: 781/C1 – C2 Lê Hồng Phong Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên.

Để biết thông tin chi tiết liên hệ :

    - Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam – Địa chỉ: 781/C1 – C2 Lê Hồng Phong Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh. ĐT: 0906.379.292

    - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bến Thành, địa chỉ: 113 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh..

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá, tham dự chứng kiến.  

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi