Agribank AMC thông báo đấu giá khoản nợ

12/11/2019

1. Khoản nợ đấu giá, hồ sơ pháp lý, hiện trạng của khoản nợ: 
1.1. Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Phú Mỹ Thuận (không có tài sản bảo đảm) tại Agribank Chi nhánh 7 theo Hợp đồng tín dụng số 6170-LAV-200900281 ký ngày 29/06/2009. 
1.2. Thông tin về khoản nợ tại Agribank Chi nhánh 7
Giá trị ghi sổ khoản nợ theo Hợp đồng tín dụng số 6170-LAV-200900281 ký ngày 29/06/2009.(tạm tính đến 31/7/2019) là:
-     Dư nợ gốc          :  13.812.671.399 đồng
-     Nợ lãi                 :  65.951.293.528 đồng
Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 31/7/2019 cho đến khi CP Phú Mỹ Thuận thanh toán hết nợ gốc,lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh 7.
1.3. Thông tin về tài sản liên quan đến khoản nợ: Không có tài sản bảo đảm
Hồ sơ pháp lý kèm theo: 
-    Hợp đồng tín dụng số 6170-LAV-200900281 ngày 29/06/2009 giữa Agribank Chi nhánh 7 và Công ty CP Phú Mỹ Thuận; 
- Văn bản số 405/NHNoCN7-KHKD ngày 30/10/2019 của Agribank Chi nhánh 7 thông báo về giá khởi điểm đấu giá khoản nợ của Công ty CP Phú Mỹ Thuận.
-    Và tất cả giấy tờ, văn bản khác có liên quan đến Khoản nợ.
        1.4. Các thông tin khác về khoản nợ, tài sản: Tham khảo Chứng thư thẩm định giá số 127CT-ĐV ngày 17/10/2019 của Công ty CP Thẩm định giá và tư vấn đầu tư Đất Việt.  
1.5. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của khoản nợ: Là khoản vay của Công ty CP Phú Mỹ Thuận tại Agribank Chi nhánh 7 theo Hợp đồng tín dụng số 6170-LAV-200900281 ký ngày 29/06/2009. 
1.6. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
        - Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế và các hồ sơ pháp lý được nêu trong Chứng thư số 127CT-ĐV ngày 17/10/2019 của Công ty CP Thẩm định giá và tư vấn đầu tư Đất Việt. 
1.7. Nơi có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh 7 (Địa chỉ: 40/2 Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh) 
2. Thời gian, địa điểm xem xét hồ sơ khoản nợ đấu giá: ngày 21/11/2019 và ngày 22/11/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp.HCM hoặc Agribank Chi nhánh 7 tại Địa chỉ: 40/2 Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh.
3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: liên tục kể Từ ngày 11/11/2019 đến hết ngày 26/11/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp. HCM.
        4. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng).
- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 
         - Người đăng ký xem tài sản liên quan đến khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 
5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.
6. Tiền đặt trước: 1.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm triệu đồng ) tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá khoản nợ.
7. Bước giá: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)
8. Thời gian, địa điểm điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 11/11/2019 đến 16giờ 00phút ngày 26/11/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. HCM.
    - Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 26/11/2019 đến hết ngày 28/11/2019 (trong giờ hành chính).  
- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản Công ty TNHH dịch vụ đấu giá Vạn Thành An.
+ Tên tài khoản: Công ty TNHH dịch vụ đấu giá Vạn Thành An.
+ Số tài khoản: 6170.2010.08601 mở tại Agribank Chi nhánh 7.
- Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đều được đăng ký tham gia đấu giá.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 29/11/2019. 
- Địa điểm: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. HCM.
-    Thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành.
10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ.
Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:
- Công ty TNHH dịch vụ đấu giá Vạn Thành An – địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. HCM. 
- Điện thoại: 028 – 38204858    Di động: 0948689986.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi