Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm

05/12/2019

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn
 - Địa chỉ: Toà nhà V5, Sunrise City South, số 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
2. Tài sản bảo đảm cần đấu giá: 
1.1. Khoản nợ của Công ty CP Phú Mỹ Thuận.
a. Khoản vay 1: Hợp đồng tín dụng số 6160-LAV-200900394.
- Giá trị ghi sổ khoản nợ: 104.090.269.961 đồng (Tính đến hết ngày 31/10/2019). 
b. Khoản vay 2: Hợp đồng tín dụng số 6160-LAV-201000101.
- Giá trị ghi sổ khoản nợ: 10.368.025.843 đồng (Tính đến hết ngày 31/10/2019). 
1.2. Biện pháp bảo đảm cho khoản nợ:         
- Tên tài sản thế chấp: Quyền sử dụng 14.373m² đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là Khu Chung cư cao tầng Phú Mỹ Thuận tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP HCM.
- Giá trị TSBĐ khi thế chấp: 57.496.000.000 đồng.
- Giá trị định giá gần nhất: 21.704.379.841 đồng.
3. Giá khởi điểm và hình thức, phương thức đấu giá tài sản:
 - Giá khởi điểm để đấu giá tài sản: 34.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
 - Hình thức và phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.
4. Phương thức và thời hạn thanh toán:
 - Phương thức thanh toán: thanh toán bằng chuyển khoản.
 - Thời hạn thanh toán: ngay sau khi đấu giá thành công.
5. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá: 
Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá đạt hiệu quả, đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá đối với tài sản bảo đảm; Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
a. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá phù hợp).
b. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;
d. Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản và các văn bản quy định gần nhất;
e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
f. Phải mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn trước khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá;
g. Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho người trúng đấu giá.
6. Hồ sơ gồm có:
 - Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
 - Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.
 - Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá.
 - Phương án đấu giá tài sản.
7. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ. 
 - Thời gian: 
+ Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.
+ Kết thúc: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tin trên website của Agribank.
- Địa điểm: Phòng Tín dụng Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn.
- Địa chỉ: Toà nhà V5, Sunrise City South, số 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng giám đốc Agribank về nội dung thông tin đã cung cấp để Trụ sở chính đăng tải trên website Agribank.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi