Agribank chi nhánh 7 thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ

20/12/2019

1. Người có khoản nợ đấu giá: 
Agribank Chi nhánh 7 (Địa chỉ: 40/2 Nguyễn văn linh, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TPHCM).
2. Khoản nợ cần đấu giá và giá khởi điểm:
Khoản nợ của Công ty TNHH XD Phú Khang tại Agribank Chi nhánh 7 theo Hợp đồng cấp tín dụng số 6170-LAV-201000255 ngày 17/09/2010 và số 6170-LAV-201000317 ngày 08/11/2010. Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) theo phương thức có sao bán vậy.
Giá khởi điểm đấu giá lần đầu là 25.000.000.000đồng (bằng chữ: hai mươi năm tỷ đồng chẵn).
3. Hình thức, phương thức đấu giá, phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán:
Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.
Phương thức thanh toán: thanh toán trả ngay.
Thời hạn thanh toán:  sau khi bán đấu giá thành công.
4. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá:
Để đảm bảo việc tổ chức bán đấu giá thành công đối với khoản nợ, bên có khoản nợ sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
- Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá phù hợp, số lượng chi nhánh . . . ).
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên, kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, tỷ lệ đấu giá thành, uy tín (trong 03 năm gần nhất không có khiếu nại của khách hàng).
- Giá chào dịch vụ: chi phí đăng tin, chi phí hành chính phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong đấu giá hoạt động đấu giá tài sản.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp/Sở tư pháp công bố.
- Phải mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh 7 trước khi ký hợp đồng dịch vụ đấu giá.
- Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận khoản nợ đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá.
5. Hồ sơ: 
- Hồ sơ pháp lý.
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.
- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá.
- Phương án đấu giá khoản nợ.
6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
Thời gian: 
+ Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.
+ Kết thúc: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tin trên website Agribank.
- Địa điểm: Phòng KHKD – Agribank Chi nhánh 7, địa chỉ: 40/2 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TPHCM. Điện thoại: 028. 38723690, Fax: 028.38723700
Agribank Chi nhánh  7 hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng giám đốc Agribank về nội dung thông tin đã cung cấp để Trụ sở chính đăng tải trên website Agribank.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi