Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn thông báo bán đấu giá khoản nợ

21/02/2020

1. Người có tài sản và tổ chức bán đấu giá:
- Người có tài sản: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN.
Địa chỉ: V5 Sunrise City South, Số 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
- Tổ chức bán đấu giá: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP.
Địa chỉ: 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
2. Tài sản bán đấu giá, thông tin của tài sản đấu giá:
Tài sản bán đấu giá: Khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Nghĩa Trí vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (là Chi nhánh loại II trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Nam Sài Gòn) (sau đây được gọi là “Khoản Nợ”), bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và nợ lãi phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ. (Tổng dư nợ của Khoản Nợ tạm tính đến ngày hết ngày 30/11/2019 là: 30.265.174.701 đồng, trong đó dư nợ gốc là: 19.749.207.000 đồng, nợ lãi là: 10.515.967.701 đồng (trong đó: lãi trong hạn 10.515.967.701 đồng, lãi quá hạn: 0 đồng).
- Đặc điểm tài sản bán đấu giá:
* Khách hàng vay :
Tên khách hàng vay: Công ty TNHH Thương mại Nghĩa Trí.
- Địa chỉ: 411 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên số 0302623272 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 30/05/2002, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 30/6/2011.
- Lĩnh vực kinh doanh chính: Mua bán máy móc thiết bị chuyên dùng: Máy đào, máy ủi, cần trục bánh xích…
- Người đại diện theo pháp luật: Đặng Đức Nghĩa. Chức vụ: Giám đốc. 
* Thông tin khoản nợ :
- Lịch sử khoản nợ: Hợp đồng tín dụng số 6240-LAV-200800103/HĐTD ngày 11/5/2012.
+ Số tiền vay: 35.000.000.000 đồng. (Doanh số cho vay từ ngày 11/5/2012 đến 30/11/2019 là 42.877.807.000 đồng, số dư đầu kỳ từ hạn mức tín dụng cũ chuyển qua là 17.889.650.000 đồng).
+ Phương thức cho vay: Cho vay theo hạn mức tín dụng.
+ Mục đích sử dụng vốn vay: Bổ sung vốn lưu động kinh doanh máy móc thiết bị chuyên dùng: Máy đào, máy ủi, cần trục bánh xích…
- Số tiền trả nợ: 51.861.980.705 đồng, trong đó trả gốc (doanh số thu gốc): 41.018.250.000 đồng, trả lãi: 10.843.730.705 đồng).
- Tình trạng hiện tại của khoản nợ: Là khoản nợ xấu.
- Giá trị ghi sổ khoản nợ: 30.265.174.701 đồng (Tính đến hết ngày 30/11/2019), trong đó:
+ Dư nợ gốc: 19.749.207.000 đồng, gồm nợ đã xử lý rủi ro thông thường: 19.749.207.000 đồng; nợ bán cho VAMC: 0 đồng.
+ Nợ lãi: 10.515.967.701 đồng, gồm lãi trong hạn: 10.515.967.701 đồng, lãi quá hạn: 0 đồng.
+ Phí: 0 đồng.
Lưu ý: Khoản nợ được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn(nếu có)) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế và các hồ sơ pháp lý được Bên A cung cấp.
* Tài sản đảm bảo cho khoản nợ : Xem Tại đây

3. Nơi lưu trữ hồ sơ khoản nợ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng tại số 18 Bis, Lô J, Cư xá ngân hàng, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
4. Giá khởi điểm: 
- Bằng số: 20.718.945.600 đồng.
- Bằng chữ: Hai mươi tỷ bảy trăm mười tám triệu chín trăm bốn mươi lăm nghìn sáu trăm đồng. 
Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua Khoản Nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.
Việc mua, bán Khoản Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT
5. Bước giá: Tối thiểu 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).
6. Tiền đặt trước, tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
- Tiền đặt trước (10%): 2.071.894.560 đồng (Hai tỷ không trăm bảy mươi mốt triệu tám trăm chín mươi bốn nghìn năm trăm sáu mươi đồng).
- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).
7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
- Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 30 phút ngày 20/02/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 02/03/2020.
- Địa điểm xem hồ sơ khoản nợ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng tại số 18 Bis, Lô J, Cư xá ngân hàng, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
8.Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 30 phút ngày 20/02/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 02/03/2020.
- Thời gian nhận tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 30 phút ngày 02/03/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/03/2020.
- Địa điểm đăng ký: 151 Trần Huy Liệu, P.8, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.
- Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.
- Bên mua nợ (người đăng ký tham gia đấu giá) và Bên nợ không phải là “người liên quan” theo quy định của pháp luật.
- Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại 151 Trần Huy Liệu, P.8, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (trong giờ hành chính): ngày 05/03/2020.
- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.
10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
11. Địa chỉ liên hệ: Khách hàng có nhu cầu mua tài sản hoặc có thắc mắc, khiếu nại liên quan đến tài sản bán đấu giá đề nghị liên hệ:
Tên đơn vị: Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp.
Trụ sở: 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.   
Điện thoại: 028.38453169 - 38453249     Fax: 028.38453363.
Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã cung cấp.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi