Agribank AMC LTD thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ

06/04/2021

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
1.1. Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh/Agribank Chi nhánh 6.
 Địa chỉ: số 589 Hồng Bàng, phường 2, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.
1.2. Đại diện người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
  Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm: 
2.1. Tài sản 1: là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, tọa lạc tại 258 Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là Công ty TNHH Cửu Long Phát (Địa chỉ: 457 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM). Chi tiết tài sản như sau:
- Đất ở: 
+ Địa chỉ tài sản: 258 Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
+ Thửa đất số: 554. 
+ Tờ bản đồ số: 08 (Sơ đồ nền).  
+ Diện tích: 784,7 m2.
+ Loại đất: ở.    
+ Hình thức sử dụng: Riêng.
- Nhà ở:
+ Địa chỉ tài sản: 258 Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
+ Đặc điểm kỹ thuật: Vách gạch, sàn BTCT, mái BTCT + Tôn.
+ Diện tích sử dụng: 368,6 m2. 
+ Diện tích xây dựng: 216,2 m2.
-  Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng: Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 1714/2004 do UBND Quận Bình Tân cấp ngày 21/09/2004.
2.2. Tài sản 2: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, tọa lạc tại 256A (số cũ 82/1) Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là Công ty TNHH Cửu Long Phát (Địa chỉ: 457 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM). Chi tiết tài sản như sau:
- Đất ở: 
+ Địa chỉ tài sản: 256A (số cũ 82/1) Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
+ Thửa đất số: 553. 
+ Tờ bản đồ số: 08 (Sơ đồ nền).  
+ Diện tích: 149,1 m2.
+ Loại đất: ở.    
+ Hình thức sử dụng: Riêng.
- Nhà ở:
+ Địa chỉ tài sản: 256A (số cũ 82/1) Kinh Dương Vương, KP4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
+ Đặc điểm kỹ thuật: Vách gạch, sàn gỗ, mái tôn.
+ Diện tích sử dụng: 192 m2. 
+ Diện tích xây dựng: 144,1 m2.
-  Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng: Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 22399/2001 do UBND Quận Bình Tân cấp ngày18/10/2001.
2.3. Giá khởi điểm để đấu giá cả 02 tài sản bảo đảm: 161.300.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi mốt tỷ, ba trăm triệu đồng).
- Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
3. Tiền đặt trước, bước giá, hình thức và phương thức đấu giá:
- Tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm để đấu giá tài sản bảo đảm.
- Bước giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).
- Hình thức và phương thức đấu giá: Bán chung cả 02 tài sản (không bán riêng từng tài sản), đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
4. Phương thức thanh toán:
- Phương thức thanh toán: thanh toán bằng chuyển khoản.
- Thời hạn thanh toán: sau khi đấu giá thành công.
5. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá: 
Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá đạt hiệu quả, đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá đối với tài sản; Agribank AMC LTD sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
a. Về trụ sở, cơ sở vật chất: Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho hoạt động đấu giá tài sản (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá phù hợp).
b. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.
c. Về năng lực, kinh nghiệm của đấu giá viên và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;
d. Thù lao dịch vụ đấu giá và các chi phí trong quá trình tổ chức đấu giá phù hợp quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 và Thông tư sữa đổi bổ sung số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
f. Mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh 6 trước khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá;
g. Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho người trúng đấu giá, theo yêu cầu của người có tài sản đấu giá.
6. Hồ sơ gồm có:
-  Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp kèm mô tả năng lực, kinh nghiệm.
-  Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng báo, các chi phí khác theo quy định pháp luật và phương án đấu giá.
7. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ. 
-  Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện nơi gửi)
    Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.
    Kết thúc: 05 (năm) ngày kể từ ngày Agribank/Agribank AMC LTD đăng công khai thông tin lựa chọn doanh nghiệp đấu giá trên website của Agribank/ Agribank AMC LTD hoặc trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản.
-    Địa điểm: Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  
-    Đầu mối liên hệ: Ông Lê Hồ Thắng (Điện thoại : 0978488480) 
Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi