Agribank Chi nhánh Bình Thạnh thông báo đấu giá khoản nợ

02/12/2021

1. Khoản nợ bán đấu giá:   
    Toàn bộ khoản nợ của ông Nguyễn Văn Be và bà Cao Thị Yến Vân (đại diện là bà Cao Thị Yến Vân) (có bảo đảm bằng tài sản) tại Agribank Chi nhánh Bình Thạnh theo Hợp đồng tín dụng số 6380-LAV-200801640 ngày 30/12/2008 và phụ lục kèm theo giữa ông Nguyễn Văn Be và bà Cao Thị Yến Vân (đại diện là bà Cao Thị Yến Vân) và Agribank Chi nhánh Bình Thạnh.
2. Thông tin về khoản nợ:
2.1 Thông tin về khoản nợ tại Agribank Chi nhánh Bình Thạnh: 
Tình hình dư nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến hết ngày 06/05/2021: 6.146.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, một trăm bốn mươi sáu triệu đồng). Trong đó:     
    Nợ gốc          :   2.000.000.000 đồng
    Lãi trong hạn:   2.764.666.667 đồng
    Lãi quá hạn   :  1.381.333.333 đồng
Lưu ý: Giá trị ghi sổ của khoản nợ có thể thay đổi và được tính đến thời điểm dự kiến đưa khoản nợ ra bán.
2.2 Thông tin về tài sản bảo đảm của khoản nợ:
    Quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở tọa lạc tại địa chỉ số 62 Lô K Đoàn Phú Tứ, Khu phố 3, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số H00141/2007/An Lạc A do UBND quận Bình Tân cấp ngày 05/12/2007.
* Quyền sử dụng đất:
+ Thửa số: 109    
+ Tờ bản đồ số : 02-TL02
+ Diện tích đất: 69 m2 
+ Loại đất: đất ở   
+ Thời hạn sử dụng đất còn lại: Lâu dài
* Tài sản gắn liền với đất: nhà ở:
+ Địa chỉ: 62 Lô K Đoàn Phú Tứ, KP3, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP HCM.
+  Kết cấu: Vách gạch, sàn BTCT, mái tôn.
+ Số tầng: 02.
+ Diện tích sàn: 124,8 m2    
 3. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của khoản nợ: Là khoản vay của ông Nguyễn Văn Be và bà Cao Thị Yến Vân (đại diện là bà Cao Thị Yến Vân) (có bảo đảm bằng tài sản) tại Agribank Chi nhánh Bình Thạnh theo Hợp đồng tín dụng số 6380-LAV-200801640 ngày 30/12/2008 và phụ lục kèm theo giữa ông Nguyễn Văn Be và bà Cao Thị Yến Vân (đại diện là bà Cao Thị Yến Vân) và Agribank Chi nhánh Bình Thạnh.
4. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
-    Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “Có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ, giá trị ghi sổ của khoản nợ và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ.
-    Rủi ro tiềm ẩn: Bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: Các tranh chấp giữa ông Nguyễn Văn Be - bà Cao Thị Yến Vân và các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản liên quan đến khoản nợ (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác ông Nguyễn Văn Be - bà Cao Thị Yến Vân cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank Chi nhánh Bình Thạnh và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.
- Bên mua khoản nợ cần nhận thức và xác định rõ rằng toàn bộ tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu của ông Nguyễn Văn Be - bà Cao Thị Yến Vân đang trong quá trình thi hành án. Thông tin chi tiết về tình trạng tranh chấp, kê biên tài sản bảo đảm để thi hành án bên tham gia đấu giá vui lòng liên hệ Agribank Chi nhánh Bình Thạnh để biết chi tiết. Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là Bên mua tự xác định và chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ này. Agribank Chi nhánh Bình Thạnh và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm với bất kỳ rủi ro gì đối với khoản nợ trên khi Bên mua trúng đấu giá.
-    Kể từ thời điểm hoàn thành việc đấu giá Khoản nợ (Các bên hoàn thành quyền và nghĩa vụ tại Hợp đồng mua bán Khoản nợ đấu giá), người mua trúng đấu giá Khoản nợ sẽ kế thừa, chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại kinh tế, rủi ro pháp lý, rủi ro kinh doanh nào liên quan đến Khoản nợ, hồ sơ Khoản nợ và tài sản bảo đảm của Khoản nợ (Bao gồm cả quyền, nghĩa vụ đối với biện pháp bảo đảm, bảo hiểm của Khoản nợ; quyền, nghĩa vụ tố tụng trong các vụ án mà bên người có tài sản đang tham gia).
5. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thạnh.
Địa chỉ: 347-349-351 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
6. Tổ chức đấu giá khoản nợ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Công Toàn Cầu.
Địa chỉ: 323A Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. 
7. Giá khởi điểm: 2.976.519.029 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm bảy mươi sáu triệu, năm trăm mười chín nghìn, không trăm hai mươi chín đồng). Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
8. Tiền đặt trước: 446.477.854 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi sáu triệu, bốn trăm bảy mươi bảy nghìn, tám trăm năm mươi tư đồng), tương đương 15% giá khởi điểm.
9. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. 
10. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/12/2021 đến ngày 07/12/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Công Toàn Cầu, số 323A Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh – ĐT: 0837.797.985.
11. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá khoản nợ.
- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức có chức năng mua bán nợ, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016 và các tổ chức là người liên quan của bên nợ theo quy định.
- Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Thành Công Toàn Cầu, số 323A Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
12. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 06/12/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 08/12/2021, trừ trường hợp tổ chức đấu giá và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác. 
Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Thành Công Toàn Cầu theo quy định. 
13. Thời hạn và địa điểm xem khoản nợ: Từ ngày 02/12/2021 đến ngày 07/12/2021 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Công Toàn Cầu.
14. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: Lúc 10 giờ 30 phút ngày 09/12/2021 tại số 323A Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
15. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.  
16. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. 
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi