Agribank AMC LTD thông báo đấu giá tài sản

11/01/2021

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
1.1.Người có tài sản đấu giá: 
- Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: Số 358 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh) 
- Agribank Chi nhánh 6.(Địa chỉ: 589-591 Hồng Bàng, phường 2, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh)
1.2 Đại diện người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
 - Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2. Tài sản đấu giá, nguồn gốc, hồ sơ pháp lý của tài sản:
2.1 Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất thửa đất số 3; - Tờ bản đồ số: 34 tại địa chỉ số 128 Điện Biên Phủ, phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận QSDĐ số AI 755960, số vào sổ cấp GCN đất H10232, do UBND Quận Bình Thạnh cấp ngày 17/7/2007. Thông tin chi tiết như sau: 
a. Thửa đất: 
- Thửa đất số 3; Tờ bản đồ số 34;
- Địa chỉ: 128 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- Diện tích: 158,4m2 (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tám phẩy bốn mét vuông)
- Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng chung: 0 m2
+ Sử dụng riêng: 158,4m2 
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng. 
b. Tài sản gắn liền với đất: Không 
c. Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng: Giấy chứng nhận QSDĐ số AI 755960, số vào sổ cấp GCN đất H10232, do UBND Quận Bình Thạnh cấp ngày 17/7/2007, (cập nhật thay đổi ngày 15/5/2017).
2.2 Nơi có tài sản đấu giá: 128 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
2.3.Nguồn gốc, tình trạng pháp lý và các hồ sơ pháp lý của tài sản: Là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH tư vấn đầu tư thương mại dịch vụ Minh Phú theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số 1605-LCL-201900037 ngày 24/04/2019 giữa Agribank Chi nhánh 6, Ông Nguyễn Huy Đông và Công ty TNHH tư vấn đầu tư thương mại dịch vụ Minh Phú. Ông Ong Anh Tiến (đại diện chủ tài sản bảo đảm) đã đồng ý giao tài sản bảo đảm cho Agribank Chi nhánh 6/Agribank AMC LTD được toàn quyền chuyển nhượng tài sản bảo đảm.  
2.4 Hồ sơ pháp lý kèm theo: 
- Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 1605 LAV 201900051 ký ngày 24/4/2019 giữa Agribank Chi nhánh 6 (Bên cho vay), Công ty TNHH tư vấn đầu tư thương mại dịch vụ Minh Phú (Bên vay). 
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số 1605-LCL-201900037 giữa Agribank Chi nhánh 6 (Bên nhận thế chấp), Ông Nguyễn Huy Đông (bên thế chấp) và Công ty TNHH tư vấn đầu tư thương mại dịch vụ Minh Phú (bên vay vốn). 
- Giấy chứng nhận QSDĐ số AI 755960, số vào sổ cấp GCN đất H10232, do UBND Quận Bình Thạnh cấp ngày 17/7/2007.
- Văn bản thỏa thuận về việc xử lý tài sản bảo đảm ngày 20/11/2020 giữa Agribank Chi nhánh 6; Agribank AMC LTD và Ông Ong Anh Tiến; 
- Các văn bản, tài liệu có liên quan khác. 
2.5. Hiện trạng tài sản đấu giá:
 - Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy.
 - Những thông tin về tài sản đấu giá nêu tại mục 2 của thông báo này được mô tả theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AI 755960, số vào sổ cấp GCN đất H10232, do UBND Quận Bình Thạnh cấp ngày 17/7/2007 (cập nhật thay đổi ngày 15/5/2017). Người tham gia đấu giá tài sản có trách nhiệm tự xem xét, tự tìm hiểu để xác định tình trạng thực tế của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá. 
3. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá:Trong giờ hành chính, từ ngày 21/01/2021 và ngày 22/01/2021 tại nơi có tài sản đấu giá (địa chỉ: 128 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh).
 - Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
4.Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
 - Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết hết ngày 26/01/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An. Địa chỉ: Số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
5. Giá khởi điểm: 26.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, một trăm triệu đồng chẵn)
 - Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
7. Tiền đặt trước: 2.610.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm mười triệu đồng chẵn), tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá tài sản.
 - Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, từ ngày 26/01/2021 đến ngày 28/01/2021 (trong giờ hành chính)
 - Hình thức nộp: chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An mở tại Agribank Chi nhánh 6. 
 - Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An theo quy định. 
8. Bước giá: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)
9. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
 - Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết hết ngày 26/01/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An. Địa chỉ: Số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đều được đăng ký tham gia đấu giá.
10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
 - Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 29/01/2021. 
 - Địa điểm: Số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
11. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.
12. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:
Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: Số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.3820.4858/0948.68.99.86. 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi