Agribank AMC thông báo đấu giá khoản nợ

14/10/2021

1. Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:
a. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 7 (Agribank Chi nhánh 7).
 - Địa chỉ: số 40/2 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.
  - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
  - Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2.  Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Ông Phan Đăng Thông và bà Nguyễn Thị Thu Sương tại Agribank Chi nhánh 7 theo Hợp đồng tín dụng số 6170-LAV-201600072/HĐTD ngày 22/02/2016 ký giữa Agribank Chi nhánh 7 và Ông Phan Đăng Thông và bà Nguyễn Thị Thu Sương.  
3.   Thông tin về khoản nợ:
Giá trị ghi sổ khoản nợ của ông Phan Đăng Thông và bà Nguyễn Thị Thu Sương tại Agribank Chi nhánh 7 tạm tính đến ngày 20/07/2021 là 15.762.617.438đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, bảy trăm sáu mươi hai triệu, sáu trăm mười bảy nghìn, bốn trăm ba mươi tám đồng), trong đó:
+    Dư nợ gốc             :  10.000.000.000 đồng
+    Nợ lãi             :    5.762.617.438 đồng
Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 20/07/2021 cho đến khi ông Phan Đăng Thông và bà Nguyễn Thị Thu Sương thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh 7.
3.1 Thông tin về tài sản bảo đảm: 
a. Tài sản bảo đảm: khoản nợ của ông Phan Đăng Thông và bà Nguyễn Thị Thu Sương tại Agribank Chi nhánh 7: Nhà, đất tọa lạc tại số 182 Diên Hồng, Phường 1, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: H03261 do UBND Quận Bình Thạnh cấp ngày 22/11/2005, cập nhật biến động ngày 02/02/2016: chuyển nhượng cho ông Phan Đăng Thông, cụ thể:
Đất ở: 
- Vị trí: Thửa đất số 69; Tờ bản đồ số 11 tại 182 Diên Hồng, P.1, Q.Bình Thạnh; 
- Diện tích                 : 240,8m2;
- Hình thức sử dụng  : Riêng;
- Mục đích sử dụng   : Đất ở tại đô thị;
- Thời hạn sử dụng    : Lâu dài.
Nhà ở: 
- Địa chỉ: 182 Diên Hồng, Phường 1, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
- DTXD: 110,8m2;
b. Tình trạng pháp lý:
- Hợp đồng thế chấp số 6170-LCP-201600052/HĐTC ngày 23/06/2016 giữa ông Phan Đăng Thông và bà Nguyễn Thị Thu Sương với Agribank Chi nhánh 7, được Văn phòng Công chứng Quận 7 công chứng cùng ngày, số công chứng: 009855, quyển số 01.TP/CC-SCC/HĐGD;  
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: H03261 do UBND Quận Bình Thạnh cấp ngày 22/11/2005, cập nhật biến động ngày 02/02/2016: chuyển nhượng cho ông Phan Đăng Thông.
3.2 Hồ sơ pháp lý:    
- Hợp đồng tính dụng số 6170-LAV-201600072/HĐTD ngày 22/06/2016 giữa ông Phan Đăng Thông và bà Nguyễn Thị Thu Sương với Agribank Chi nhánh 7  
- Thông báo thụ lý yêu cầu độc lập số: 602/TB-TLVA ngày 27/6/2017 của TAND Q.Bình Thạnh, Tp.HCM;
- Quyết định chuyển hồ sơ vụ án số 1835/2018/QĐST-DS ngày 24/9/2018 của TAND Q.Bình Thạnh, Tp.HCM;
- Thông báo thụ lý vụ án số 980/TB-TLVA ngày 27/11/2018 của TAND TP.HCM;
- Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án Dân sự số 698/2020/QĐST-DS ngày 29/5/2020 của TAND TP.HCM;
Các văn bản, tài liệu có liên quan khác.
4.   Hồ sơ kèm theo:
- Hợp đồng tính dụng số 6170-LAV-201600072/HĐTD ngày 22/06/2016 giữa ông Phan Đăng Thông và bà Nguyễn Thị Thu Sương với Agribank Chi nhánh 7  
+ Tham khảo chứng thư thẩm định giá số 142.21HCM ngày 28/06/2021 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư tài chính Bưu Điện.
 - Các thông tin khác: Tham khảo hồ sơ khoản nợ tại Agribank Chi nhánh 7, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An.
5.   Hiện trạng khoản nợ đấu giá:
Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của khoản nợ. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh 7, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá.
6.  Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 11.664.000.000 đồng (Mười một tỷ, sáu trăm sáu mươi bốn triệu đồng).
- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
7.   Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: Ngày 19/10/2021 và ngày 20/10/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Đ/c: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp.HCM hoặc Agribank Chi nhánh 7 – Đ/c: 40/2 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM hoặc Agribank AMC LTD – Đ/c: Số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. HCM.
Lưu ý: Người đăng ký xem khoản nợ đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem hồ sơ khoản nợ, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 20/10/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ:Số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
9. Tiền đặt trước: 1.166.400.000 đồng (Một tỷ, một trăm sáu mươi sáu triệu, bốn trăm ngàn đồng), tương đương 10% giá khởi điểm bán đấu giá.
 - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 20/10/2021 (trong giờ hành chính)
 - Hình thức nộp: chuyển vào số tài khoản  của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An, theo số tài khoản: 6170.2010.08601 mở tại Agribank Chi nhánh 7.
10. Bước giá: 50.000.000 đồng.
11. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 11.1 Đối tượng tham gia đấu giá.
+ Người không được đăng ký tham gia đấu giá:  là những người theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá, người có liên quan của bên nợ theo quy định pháp luật
+ Những người khác không thuộc người không được đăng ký tham gia đấu giá nêu trên thì được tham gia đấu giá.
11.2 Cách thức tham gia đấu giá.
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:
Đối với tổ chức:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao gần nhất).
 - Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.
 - Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)
 - Giấy ủy quyền tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photocopy có bản chính để đối chiếu).
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
 - Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.
 - Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
 - Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.
Đối với cá nhân:
 - CMND của người tham gia đấu giá (bản photocopy).
 - Sổ hộ khẩu (bản photocopy).
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
-    Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.
-    Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
-    Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.
Bước2: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo này.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Những người tham gia đấu giá cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá cam kết tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.
12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 - Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 21/10/2021.
 - Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An- Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
13. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
13.1.Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
 - Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật;
- Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết giữa người có khoản nợ đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có khoản nợ đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá khoản nợ nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. 
- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Người có khoản nợ đấu giá thông báo yêu cầu công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá trước 01 ngày tổ chức cuộc đấu giá (nếu phát sinh); 
- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
13.2.Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.
 a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá:
- Số tiền đặt cọc: số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá.
- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.
 b. Thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá:
 - Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm số tiền đặt trước) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.
 - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán khoản nợ. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản khoản nợ đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.
 c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
 - Người mua khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ chuyển toàn bộ số tiền mua khoản nợ vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 7, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 7.
 - Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh 7.
14. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên, đấu giá một lần toàn bộ các khoản nợ.
15. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:
 - Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 028.3820.4858 - 0948.68.99.86
- Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Đầu mối liên hệ: Ông Lê Hồ Thắng (ĐTDĐ: 0978488480).
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi