Agribank Chi nhánh Sài Gòn thông báo thu giữ tài sản bảo đảm số 1373

29/06/2022

I. Thông tin Khách hàng: 

Tên Khách hàng

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lý Vũ

Mã số doanh nghiệp

Số 0312705943 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 25/03/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 03/02/2016.

Địa chỉ

Trụ sở: 303 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Người đại diện

Bà Vũ Kim Ngân - Chức vụ: Giám đốc

Mã khách hàng

1600-280980719

Xếp hạng tín dụng

Loại BB

Dư nợ hiện tại

Nợ gốc: 79.998.000.000 đồng

Nợ lãi: 4.009.232.925 đồng

Nhóm nợ tại thời điểm xử lý tài sản bảo đảm

Nhóm 3

Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép, cho thuê xe có động cơ, bán lẻ ô tô, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, bán buôn nông lâm sản, bán buôn bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống,...

II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lý Vũ (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312705943 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 25/03/2014; Địa chỉ trụ sở: 303 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), sau đây gọi là “Khách hàng vay” đã vay vốn tại Agribank Chi nhánh Sài Gòn. Bà Lý Thị Minh Nguyệt (CMND số 022869010, cấp ngày 28/10/2008 tại Công an TP. HCM; Địa chỉ thường trú: 101/42 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) đã dùng tài sản của mình để bảo đảm cho khoản vay trên, sau đây gọi là “Bên bảo đảm”.
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng tín dụng số 1600-LAV-202101131 ngày 08/10/2021, Khách hàng vay đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ, các điều khoản trong Hợp đồng tín dụng đã ký nên toàn bộ các khoản vay đã bị chuyển thành nợ xấu. Agribank Chi nhánh Sài Gòn đã nhiều lần đôn đốc, tạo điều kiện, tuy nhiên Khách hàng vay vẫn không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ. 
Tạm tính đến ngày 21/06/2022, dư nợ của khách hàng vay tại Agribank Chi nhánh Sài Gòn như sau:
+ Nợ gốc: 79.998.000.000 đồng;
+ Nợ lãi: 4.009.232.925 đồng;
Tổng cộng: 84.007.232.925 đồng.
Do đó, ngày 27/06/2022, Agribank Chi nhánh Sài Gòn đã ban hành Quyết định số: 428/QĐ-NHNo.SG-KHDN về việc thu giữ tài sản bảo đảm, vì vậy bằng văn bản này, Agribank Chi nhánh Sài Gòn thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm theo quyết định nêu trên để xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của Khách hàng vay cho Agribank Chi nhánh Sài Gòn theo đúng quy định pháp luật.
Đồng thời Agribank Chi nhánh Sài Gòn yêu cầu Bên bảo đảm cùng tất cả các tổ chức/cá nhân có tài sản riêng đang ở trên tài sản bảo đảm hoặc đang cư trú trên tài sản bảo đảm nhanh chóng:
- Di chuyển toàn bộ đồ đạc cũng như tài sản riêng ra khỏi tài sản bảo đảm; 
- Tìm kiếm nơi cư trú khác;
- Thực hiện tự nguyện bàn giao thực tế tài sản bảo đảm cho Agribank Chi nhánh Sài Gòn trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo này được phát hành, hết thời hạn này Agribank Chi nhánh Sài Gòn sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm theo kế hoạch thu giữ tại Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm số 457/TB-NHNoSG-KHDN ngày 27/06/2022.
Kể từ sau thời điểm thu giữ tất cả các tài sản riêng ở trên tài sản bảo đảm Agribank Chi nhánh Sài Gòn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mất mát cũng như hao mòn liên quan, đồng thời niêm phong không cho di chuyển cho đến khi chủ tài sản với đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp liên hệ nhận lại. Sau khi thu giữ lực lượng bảo vệ của Agribank Chi nhánh Sài Gòn hoặc thuê từ đơn vị thứ ba sẽ là lực lượng tiếp quản cũng như trông giữ tài sản bảo đảm, mọi sự cư trú, ra vào đều phải được sự cho phép từ Agribank Chi nhánh Sài Gòn.

KẾ HOẠCH THU GIỮ NHƯ SAU:
- Thời gian thu giữ dự tính: Từ ngày 15/07/2022 cho đến ngày hoàn thành việc thu giữ trên thực tế.
- Địa điểm thu giữ: Tại địa chỉ tài sản bảo đảm.
- Tài sản thu giữ:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất thửa 511
- Thửa đất số 511, tờ bản đồ số: 100;
- Địa chỉ: phường Long Bình, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh;
- Diện tích: 4641,6 m2 (Bốn nghìn sáu trăm bốn mươi mốt phẩy sáu mét vuông);
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 4641,6 m2, sử dụng chung: Không m2;
- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: 20/10/2018;
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.
Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 016944, số vào sổ cấp GCN: CH 02329 do UBND Quận 9, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 16/7/2014.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất thửa 513:
- Thửa đất số 513, tờ bản đồ số: 100;
- Địa chỉ: phường Long Bình, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh;
- Diện tích: 5001,0 m2 (Năm nghìn không trăm lẻ một mét vuông);
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 5001,0 m2, sử dụng chung: Không m2;
- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: 20/10/2018;
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.
Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 016946, số vào sổ cấp GCN: CH 02324 do UBND Quận 9, TP.  Hồ Chí Minh cấp ngày 16/7/2014.

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất thửa 515
- Thửa đất số 515, tờ bản đồ số: 100;
- Địa chỉ: phường Long Bình, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh;
- Diện tích: 1900,0 m2 (Một nghìn chín trăm mét vuông);
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1900,0 m2, sử dụng chung: Không m2;
- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: 20/10/2018;
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.
Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 016952, số vào sổ cấp GCN: CH 02326 do UBND Quận 9, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 16/7/2014.

Tài sản 4: Quyền sử dụng đất thửa 516
- Thửa đất số 516, tờ bản đồ số: 100;
- Địa chỉ: phường Long Bình, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh;
- Diện tích: 1900,0 m2 (Một nghìn chín trăm mét vuông);
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1900,0 m2, sử dụng chung: Không m2;
- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: 20/10/2018;
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.
Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 016949, số vào sổ cấp GCN: CH 02328 do UBND Quận 9, TP.  Hồ Chí Minh cấp ngày 16/7/2014.

Tài sản 5: Quyền sử dụng đất thửa 517
- Thửa đất số 517, tờ bản đồ số: 100;
- Địa chỉ: phường Long Bình, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh;
- Diện tích: 1900,0 m2 (Một nghìn chín trăm mét vuông);
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1900,0 m2, sử dụng chung: Không m2;
- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: 20/10/2018;
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.
Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 016950, số vào sổ cấp GCN: CH 02327 do UBND Quận 9, TP.  Hồ Chí Minh cấp ngày 16/7/2014.

Tài sản 6: Quyền sử dụng đất thửa 524, 525
- Địa chỉ: phường Long Bình, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh;
Thửa đất số 524, tờ bản đồ số: 100;
- Diện tích: 1739,5 m2 (Một nghìn bảy trăm ba mươi chín phẩy năm mét vuông);
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: lâu dài;
- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Thửa đất số 525, tờ bản đồ số: 100;
- Diện tích: 6,5 m2 (Sáu phẩy năm mét vuông);
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: 20/10/2018;
- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 585730, số vào sổ cấp GCN: CH 03842 do UBND Quận 9, TP.  Hồ Chí Minh cấp ngày 17/5/2016.

Tài sản 7: Quyền sử dụng đất thửa 519, 526
- Địa chỉ: phường Long Bình, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh;
Thửa đất số 519, tờ bản đồ số: 100;
- Diện tích: 1331,5 m2 (Một nghìn ba trăm ba mươi mốt phẩy năm mét vuông);
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: lâu dài;
- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Thửa đất số 526, tờ bản đồ số: 100;
- Diện tích: 103,8 m2 (Một trăm lẻ ba phẩy tám mét vuông);
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: 20/10/2018;
- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 585729, số vào sổ cấp GCN: CH 03843 do UBND Quận 9, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/5/2016.

Trong quá trình thu giữ nếu cá nhân/tổ chức liên quan nào cố tình không bàn giao tài sản bảo đảm, không di dời tài sản cá nhân ra khỏi tài sản bảo đảm, có hành vi chống đối, cản trở gây mất an ninh trật tự hoặc có hành vi vi phạm pháp luật thì kính đề nghị UBND và Cơ quan Công an địa phương với chức năng và quyền hạn của mình hỗ trợ Agribank Chi nhánh Sài Gòn thu giữ và tiếp quản tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật.

Khách hàng vay/Bên bảo đảm phải chịu toàn bộ các chi phí xử lý nợ phát sinh kể từ thời điểm Agribank Chi nhánh Sài Gòn chuyển nợ xấu khoản vay, các chi phí này sẽ được tính là nghĩa vụ phải thanh toán kèm theo khoản nợ hoặc trừ vào tiền bán tài sản qua đấu giá.

Agribank Chi nhánh Sài Gòn cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng đủ các điều kiện hiện hành về thu giữ tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi