Agribank Chi nhánh Sài Gòn thông báo thu giữ tài sản bảo đảm số 1381

29/06/2022

I. Thông tin Khách hàng: 

Tên Khách hàng

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VNB

Mã số doanh nghiệp

Số 0311824169 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 07/06/2012, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 06/06/2018.

Địa chỉ

Trụ sở: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, TP. HCM

Người đại diện

Ông Nguyễn Đức Thắng - Chức vụ: Giám đốc

Mã khách hàng

1600-267299814

Xếp hạng tín dụng

Loại BB

Dư nợ hiện tại

Nợ gốc: 57.236.100.000 đồng

Nợ lãi: 3.066.976.376 đồng

Nhóm nợ tại thời điểm xử lý tài sản bảo đảm

Nhóm 3

Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép, cho thuê xe có động cơ, bán lẻ ô tô, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, bán buôn nông lâm sản, bán buôn bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống,...

 

II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VNB (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311824169 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 07/06/2012, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 06/06/2018. Trụ sở: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, TP. HCM), sau đây gọi là “Khách hàng vay” đã vay vốn tại Agribank Chi nhánh Sài Gòn. Công ty TNHH Ô tô Minh Nguyệt (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0304443719 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 26/06/2006, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 04/11/2016, trụ sở: 241 Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM; người đại diện: bà Lý Thị Minh Nguyệt (CCCD số 079176006240 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 28/07/2020)) đã dùng tài sản của mình để bảo đảm cho khoản vay trên, sau đây gọi là “Bên bảo đảm”.

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng tín dụng số 1600-LAV-202100919 ngày 18/06/2021, Khách hàng vay đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ, các điều khoản trong Hợp đồng tín dụng đã ký nên toàn bộ các khoản vay đã bị chuyển thành nợ xấu. Agribank Chi nhánh Sài Gòn đã nhiều lần đôn đốc, tạo điều kiện, tuy nhiên Khách hàng vay vẫn không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ, đồng thời Agribank Chi nhánh Sài Gòn cũng đã yêu cầu Bên bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay hoặc tự nguyện bàn giao thực tế tài sản bảo đảm để Agribank Chi nhánh Sài Gòn tiến hành xử lý thu hồi nợ xấu theo quy định pháp luật nhưng cũng không nhận được sự hợp tác. 

Tạm tính đến ngày 21/06/2022, dư nợ của khách hàng vay tại Agribank Chi nhánh Sài Gòn như sau:
+ Nợ gốc: 57.236.100.000 đồng;
+ Nợ lãi: 3.066.976.376 đồng;
Tổng cộng: 60.303.076.376 đồng.
Do đó, ngày 27/06/2022, Agribank Chi nhánh Sài Gòn đã ban hành Quyết định số: 430/QĐ-NHNo.SG-KHDN về việc thu giữ tài sản bảo đảm, vì vậy bằng văn bản này, Agribank Chi nhánh Sài Gòn thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm theo quyết định nêu trên để xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của Khách hàng vay cho Agribank Chi nhánh Sài Gòn theo đúng quy định pháp luật.
Đồng thời Agribank Chi nhánh Sài Gòn yêu cầu Bên bảo đảm cùng tất cả các tổ chức/cá nhân có tài sản riêng đang ở trên tài sản bảo đảm hoặc đang cư trú trên tài sản bảo đảm nhanh chóng:
- Di chuyển toàn bộ đồ đạc cũng như tài sản riêng ra khỏi tài sản bảo đảm; 
- Tìm kiếm nơi cư trú khác;
- Thực hiện tự nguyện bàn giao thực tế tài sản bảo đảm cho Agribank Chi nhánh Sài Gòn trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo này được phát hành, hết thời hạn này Agribank Chi nhánh Sài Gòn sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm theo kế hoạch thu giữ tại Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm số 460/TB-NHNoSG-KHDN ngày 27/06/2022.
Kể từ sau thời điểm thu giữ tất cả các tài sản riêng ở trên tài sản bảo đảm Agribank Chi nhánh Sài Gòn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mất mát cũng như hao mòn liên quan, đồng thời niêm phong không cho di chuyển cho đến khi chủ tài sản với đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp liên hệ nhận lại. Sau khi thu giữ lực lượng bảo vệ của Agribank Chi nhánh Sài Gòn hoặc thuê từ đơn vị thứ ba sẽ là lực lượng tiếp quản cũng như trông giữ tài sản bảo đảm, mọi sự cư trú, ra vào đều phải được sự cho phép từ Agribank Chi nhánh Sài Gòn.

KẾ HOẠCH THU GIỮ NHƯ SAU:
- Thời gian thu giữ dự tính: Từ ngày 18/07/2022 cho đến ngày hoàn thành việc thu giữ trên thực tế.
- Địa điểm thu giữ: Tại địa chỉ tài sản bảo đảm.
- Tài sản thu giữ:
Quyền sử dụng đất: 
Tờ bản đồ số: 65105;
Địa chỉ thửa đất: xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;
Diện tích: 47.407,3 m2 (bằng chữ: Bốn mươi bảy nghìn bốn trăm lẻ bảy phẩy ba mét vuông);
Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
Thời hạn sử dụng:   + 400 m2 lâu dài; 
+ 47.007,3 m2 đến ngày 05/11/2057;
Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.
Công trình xây dựng khác:
Tên công trình: Nhà kho, nhà văn phòng, nhà ở công nhân;

Tên Khách hàng

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VNB

Mã số doanh nghiệp

Số 0311824169 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 07/06/2012, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 06/06/2018.

Địa chỉ

Trụ sở: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, TP. HCM

Người đại diện

Ông Nguyễn Đức Thắng - Chức vụ: Giám đốc

Mã khách hàng

1600-267299814

Xếp hạng tín dụng

Loại BB

Dư nợ hiện tại

Nợ gốc: 57.236.100.000 đồng

Nợ lãi: 3.066.976.376 đồng

Nhóm nợ tại thời điểm xử lý tài sản bảo đảm

Nhóm 3

Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép, cho thuê xe có động cơ, bán lẻ ô tô, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, bán buôn nông lâm sản, bán buôn bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống,...

 

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 953858, số vào sổ cấp GCN CT 08432 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 13/12/2016, cập nhật biến động ngày 25/01/2018.

Trong quá trình thu giữ nếu cá nhân/tổ chức liên quan nào cố tình không bàn giao tài sản bảo đảm, không di dời tài sản cá nhân ra khỏi tài sản bảo đảm, có hành vi chống đối, cản trở gây mất an ninh trật tự hoặc có hành vi vi phạm pháp luật thì kính đề nghị UBND và Cơ quan Công an địa phương với chức năng và quyền hạn của mình hỗ trợ Agribank Chi nhánh Sài Gòn thu giữ và tiếp quản tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật.

Khách hàng vay/Bên bảo đảm sẽ phải chịu các chi phí xử lý nợ phát sinh kể từ thời điểm Agribank Chi nhánh Sài Gòn phát hành thông báo này, các chi phí này sẽ được tính là nghĩa vụ phải thanh toán kèm theo khoản nợ hoặc trừ vào tiền bán tài sản qua đấu giá.

Agribank Chi nhánh Sài Gòn cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng đủ các điều kiện hiện hành về thu giữ tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi