Agribank AMC LTD thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ

26/10/2021

1. Tên, địa chỉ người có khoản nợ đấu giá:
- Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Gia Định
- Địa chỉ: 110 Phạm Ngũ Lão, phường 4, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
- Đại diện người có khoản nợ đấu giá:Agribank AMC LTD
- Địa chỉ:Tầng 5 Tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
2. Khoản nợ đấu giá, Giá trị ghi sổ khoản nợ
Khoản nợ bán đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng PMCtại Agribank Chi nhánh Gia Định:
        Đơn vị: VND.

STT Tên khách hàng   Hợp đồng
 tín dụng 
Dư nợ gốc  Nợ lãi
(tạm tính 31/05/2021) 
 Giá trị ghi sổ 
khoản nợ
(tạm tính 31/05/2021)
1 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng PMC   Hợp đồng tín dụng số 6400-LAV-201201218 ngày 26/09/2012.  13.700.000.000 đồng 18.542.474.306 đồng 32.242.474.306 đồng

Lưu ý: Tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 31/05/2021 cho đến khi Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng PMC thanh toán hết nợ gốc tại Agribank Chi nhánh Gia Định. 
3. Giá khởi điểm của khoản nợ đấu giá:
- Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng PMC là: 25.234.100.000 đồng(bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, hai trăm ba mươi tư triệu, một trăm ngàn đồng)
- Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức đấu giá trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ theo thủ tục đấu giá thông thường. 
Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. 
- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm các khoản nợ đấu giá.
- Bước giá: 50.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi triệu đồng)
- Phương thức thanh toán tiền mua nợ theo phương thức trả ngay phù hợp với quy định Agribank, theo đó bênmua khoản nợ có thể thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua, bán nợ ngay một lần hoặc nhiều lần,lần thanh toán cuối cùng không vượt quá 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ với Agribank.Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng lần không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán, bên mua nợ phải thanh toán trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu bên mua nợ không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết. 
4. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá: 
a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
c) Có năng lực, kinh nghiệm và tổ chức đấu giá có uy tín;
d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 108/2020/TT-BTC, ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản;
đ ) Tổ chức đấu giá có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản doBộ Tư pháp công bố;
e) Các tiêu chí khác: 
+ Trường hợp được lựa chọn, tổ chức đấu giá mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh Gia Định trước khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá;
+ Tổ chức đấu giá ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giánếucác bên có thỏa thuận, phối hợp bàn giao, ký biên bản giao nhận khoản nợ đấu giá cho người mua khoản đấu giá.
5. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lýcủa tổ chức đấu giá kèm bản mô tả năng lực, kinh nghiệm;
- Thư chào thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá;
- Phương án đấu giá khoản nợ.
6. Thời gian, phương thức nộp hồ sơ
- Thời gian:
+ Thời gian bắt đầu: Kể từ ngày Agribank AMC LTD phát hành thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ
+ Thời gian kết thúc: 03 ngày kể từ ngày thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ đăng tải trên trang thông tin điện tử Agribank/ Agribank AMC LTD và trang thông tin điện tử chuyên nghành về đấu giá (https://dgts.moj.gov.vn)
- Phương thức nộp hồ sơ:
+ Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp của hồ sơ đến Phòng Quản lý, khai thác tài sản - Agribank AMC LTD, Số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, người nhận: ông Lê Hồ Thắng – Cán bộPhòng Quản lý, khai thác tài sản.
(Lưu ý: Agribank AMC LTD không thông báo và không hoàn trả hồ sơ đối với các tổ chức đấu giá không được lựa chọn)

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi