Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn đăng tải nội dung thông tin về việc bán khoản nợ

06/12/2021

Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn đăng tải nội dung thông tin về việc bán khoản nợ trên website Agribank để thu hồi nợ với nội dung như sau:

1. Người có khoản nợ đấu giá:

Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn

Địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

2. Khoản nợ đấu giá:

Toàn bộ khoản nợ Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa theo Hợp đồng tín dụng số T2007617/HĐTD Ngày 22/10/2007 và Hợp đồng tín dụng số T2007702/HĐTD Ngày 29/11/2007:

2.1. Thông tin về khoản nợ:

Số hợp đồng tín dụng

Tổng nợ

(gốc + lãi)

Trong đó

Nợ gốc

Lãi tồn đọng tạm tính đến 30/09/2020

T2007617/HĐTD

40.889.444.444

20.000.000.000

20.889.444.444

T2007702/HĐTD

20.666.388.889

10.000.000.000

10.666388.889

Tổng cộng

61.555.833.333

30.000.000.000

31.555.833.333

2.2. Thông tin về tài sản bảo đảm của khoản nợ:

2.2.1 Tài sản bảo đảm:

Quyền sử dụng đất tại thửa 51, tờ bản đồ số 05 (theo tài liệu năm 2001) tại Phường 7, Q. Gò Vấp, Tp.HCM; Diện tích 1.472.2m2.

Địa chỉ tài sản: 468 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/quyền sử dụng tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG367120, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số : T 00611/4a ngày 05/01/2007, do Sở Tài Nguyên Môi Trường TPHCM cấp; Trước bạ ngày 20/08/2007;

Mục đích sử dụng: Đất sản xuất kinh doanh (xây dựng cửa hàng trưng bày, giới thiệu và bão hành ô tô).

Hạn sử dụng: 50 năm, hết hạn 27/9/2056; Nguồn gốc: Nhà nước giao đất có thu tiền SD đất, QĐ số 4344/QĐ-UBND ngày 27/9/2006 của UBTP.

Chủ sở hữu tài sản (Ông, Bà): Nguyễn Thị Vân và Bùi Trung Kiên.

2.2.2 Tính pháp lý:

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số T2007617/BĐTV ngày 22/10/2007 ký kết giữa Công ty TNHH SX XD và TM Bình Nghĩa, ông Bùi Trung Kiên, bà Nguyễn Thị Vân với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tân Bình; Số công chứng 47462 tại Phòng Công chứng số 4 thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/10/2007; Đăng ký thế chấp ngày 23/10/2007, số đăng ký 2007-125-UB, quyển số 85, số thứ tự ghi sổ 125; Phạm vi bảo đảm: 20.000.000.000 đồng dư nợ gốc và lãi phát sinh.

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số T2007702/BĐTV ngày 29/11/2007 ký kết giữa Công ty TNHH SX XD và TM Bình Nghĩa, ông Bùi Trung Kiên, bà Nguyễn Thị Vân với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tân Bình; Số công chứng 56872 tại Phòng Công chứng số 4 thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/11/2007; Đăng ký thế chấp ngày 12/12/2007, số đăng ký 2007-125-UB, quyển số 85, số thứ tự ghi sổ 125; Phạm vi bảo đảm: 10.000.000.000 đồng dư nợ gốc và lãi phát sinh.

Lưu ý: Tại thời điểm thế chấp, theo các Hợp đồng thế chấp, Agribank Chi nhánh Tân Bình không ghi nhận thế chấp phần tài sản là công trình trên đất.

2.3 Hiện trạng tài sản bảo đảm:

Tài sản bảo đảm là Quyền sử dụng đất tại thửa 51, tờ bản đồ số 05 (theo tài liệu năm 2001) tại Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Agribank đã khởi kiện Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử theo bản án số 874/2014/KDTM-ST ngày 31/7/2014; Quá trình thi hành án đang bị vướng mắc do 03 tranh chấp:

(1) Tranh chấp hợp đồng vay tiền ngày 12/12/2009 không biện pháp bảo đảm giữa Bà Nguyễn Thị Vân và Bà Lê Thị Lan, Ông Định Văn Nam.

(2) Tranh chấp hợp đồng đổi đất nhận nền nhà (Công trình, tài sản xây dựng trên khu đất tại 468 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) giữa Chủ tài sản bà Nguyễn Thị Vân, ông Bùi Trung Kiên và Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa.

(3) Tranh chấp Hợp đồng tín dụng giữa Agribnak và Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa và Agribank, Tòa án TPHCM ra Bản án số 874/2014/KDTM-ST ngày 31/07/2017 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng.

Tài sản bảo đảm, Chủ tài sản và gia đình đang ở và cho 08 Công ty thuê để kinh doanh gồm: Công ty CP Miền Đông Xanh, Công ty TNHH DV ĐT BĐS Bình Nghĩa, Công ty TNHH SX-XD & TM Bình Nghĩa, Công ty TNHH XD-TM & XNK Đức Nhi, Công ty TNHH MTV XD Nghĩa Bình An, Công ty TNHH Điện Ảnh Song Huy, Công ty TNHH XD Kỹ Thuật Công Nghệ Việt Á Châu, Công ty TNHH Công Nghệ HIQ.

2.4 Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

Hiện tại khoản nợ đã bị quá hạn nhiều ngày và chuyển sang nhóm nợ xấu do Bên vay vốn vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Mặt bằng tài sản bảo đảm khoản nợ Chủ tài sản đã xây dựng nhà để ở, cho 08 Công ty thuê kinh doanh.

Toàn bộ khoản nợ Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ và tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế của tài sản bảo đảm cho khoản nợ trước khi quyết định tham gia đấu giá.

3. Giá khởi điểm:

Giá khởi điểm bán đấu giá lần thứ tư là 50.220.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ hai trăm hai mươi triệu đồng). Trong đó:

Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật..

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ:

Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ đến hết ngày 24/12/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. HCM.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng)

5. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ, giấy tờ khoản nợ:

Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ đến hết ngày 24/12/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. HCM hoặc Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn (Địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM).

6. Thời gian, địa điểm điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ đến hết ngày 24/12/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp. HCM.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là cá nhân, tổ chức theo quy định, đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá.

7. Số tiền đặt trước: 10.044.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ không bốn mươi bốn triệu đồng).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/12/2021 đến hết ngày 24/12/2021 (trong giờ hành chính).

Hình thức: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

Số tài khoản: 1900201447383 tại Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn.

Nội dung: Nộp (chuyển) tiền đặt trước tham gia đấu giá khoản nợ “Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn”.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 27/12/2021, tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

9. Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)/bước giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên.

Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, điều 38 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

Cán bộ liên hệ: Lê Triệu Hải Sơn- Phòng xử lý nợ. Điện thoại: 028.38231880 - 423.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi