Agribank Chi nhánh Nam Hoa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

26/04/2021

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
  Agribank Chi nhánh Nam Hoa (Địa chỉ: Số 241 Hậu Giang, phường 5, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh).
2. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm: 
Thửa đất số: 518; Tờ bản đồ số: 18 tại địa chỉ: 416/39/13 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP HCM. Diện tích đất ở : 191,2 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản gắn liền với đất số CM 664941 số vào sổ cấp GCN CH 08543, do UBND Quận Gò Vấp cấp ngày 12/12/2018.  
Giá khởi điểm đấu giá tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí: 17.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ đồng) 
3. Hình thức, phương thức đấu giá tài sản:
Hình thức và phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.
4. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá: 
Mọi tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Agribank quyết định, cụ thể như sau:
- Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có thời gian hoạt động từ 03 năm trở lên, có tối thiểu 02 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Có kinh nghiệm trong việc bán đấu giá tài sản khó bán, tài sản ở nông thôn, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, tài sản bảo đảm của khoản nợ bán VAMC.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản cạnh tranh phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ tư pháp/Sở tư pháp thành phố công bố.
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
5. Hồ sơ gồm có:
- Bản sao hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá. 
- Bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá.
- Thư chào mua giá và các cam kết khác của khách hàng (nếu có).
* Lưu ý: 
- Hồ sơ của tổ chức đấu giá được niêm phong khi gửi cho Agribank.
- Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.
- Agribank sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, Agribank không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.
6. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ:
- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện nơi nhận)
- Địa điểm: Agribank Chi nhánh Nam Hoa, số: 241 Hậu Giang, phường 5, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.  
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi