Agribank AMC LTD thông báo đấu giá tài sản

07/04/2021

1. Bên có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Phú. Địa chỉ: 126 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
Đại diện ủy quyền bên có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD). Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: Trụ sở chính: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.
3. Tài sản đấu giá: 
- Tài sản 01: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại Thửa đất số: 73; Tờ bản đồ số: 8; Diện tích: 604,2m2; Hình thức sử dụng: sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất; Địa chỉ 4/8 Đường số 6, khu phố 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh và nhà ở Diện tích xây dựng: 245,2m2 ; Diện tích sàn 245,2 m2 ; Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ; Hình thức sở hữu: sở hữu riêng; Cấp (hạng): cấp 4 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 165386 số vào sổ cấp GCN CS 05455 do Sở tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/05/2018, cập nhật chuyển nhượng cho ông Nguyễn Trường Sơn ngày 25/02/2019.
+ Ghi chú: 
• Vị trí nhà đất thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới theo Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 13/4/2011 của Ủy ban nhân dân Quận 2. Lộ giới đường hướng Đông Nam là 5m theo Quyết định số 483/QĐ- UBND ngày 21/01/2013 của Ủy ban nhân dân Quận 2. Lộ giới đường hướng Tây Bắc là 40m theo Quyết định số 4713/QĐ –UBND ngày 13/4/2011 của Ủy ban nhân dân quận. Ranh thu hồi đất hướng Tây Bắc là 30m.
• Thửa đất này được hợp từ một phần thửa 291 và toàn phần thửa 292-1; tờ bản đồ 02 sơ đồ nền nay là tờ bản đồ số 8, phường Thạnh Mỹ Lợi.
• Giấy chứng nhận được hợp từ một phần giấy chứng nhận số 844/2004 ngày 12/4/2004 và toàn phần giấy chứng nhận số 3483/2003 ngày 12/12/2003 do Ủy ban nhân dân Quận 2 cấp.
-  Tài sản 02: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại thửa đất số: 83; Tờ bản đồ số: 78; Diện tích: 198,8m2; Hình thức sử dụng: Riêng: 198,8m2, chung: không m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (theo Quyết định số 281/QĐ –TTg ngày 15/3/2001 của Thủ tướng Chính Phủ và Quyết định số 1324/QĐ –UBND ngày 24/3/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh); địa chỉ  phường An Phú, Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 794266 số vào sổ cấp GCN CT38966 do Sở tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/01/2015, cập nhật chuyển nhượng cho ông Nguyễn Trường Sơn ngày 25/01/2019.
Về giấy tờ tài sản: 
- Tài sản 01: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 165386 số vào sổ cấp GCN CS 05455  do Sở tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/05/2018, cập nhật chuyển nhượng cho ông Nguyễn Trường Sơn ngày 25/02/2019.
- Tài sản 02: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 794266 số vào sổ cấp GCN CT38966 do Sở tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/01/2015, cập nhật chuyển nhượng cho ông Nguyễn Trường Sơn ngày 25/01/2019.
4. Nguồn gốc tài sản:
Là tài sản của ông Nguyễn Trường Sơn đã thế chấp để bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Dược phẩm Anphaco tại Agribank Chi nhánh Tân Phú. Tài sản bảo đảm này đã được ông Nguyễn Trường Sơn (chủ tài sản) bàn giao cho Agribank Chi nhánh Tân Phú/ Agribank AMC LTD xử lý bán đấu giá đề thu nợ khoản vay theo quy định.
5. Hiện trạng tài sản đấu giá: 
- Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng của tài sản theo hiện trạng thực tế.
- Trường hợp diện tích thực tế khác biệt so với diện tích trên giấy chứng nhận thì người mua tài sản đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp đổi giấy chứng nhận, tự chịu các chi phí liên quan. Người mua cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về những vấn đề này.
6. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ của tài sản đấu giá: 
6.1. Giá khởi điểm tài sản:
Tài sản 1: 43.942.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ, chín trăm bốn mươi hai triệu đồng). Giá khởi điểm tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí các chi phí khác (nếu có).
Tài sản 2: 30.714.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ, bảy trăm mười bốn triệu đồng). Giá khởi điểm tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí các chi phí khác (nếu có).
6.2. Tiền đặt trước:
Tài sản 1: 4.394.200.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, ba trăm chín mươi bốn triệu, hai trăm ngàn đồng).
Tài sản 2: 3.071.400.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm bảy mươi mốt triệu, bốn trăm ngàn đồng).
6.3. Tiền hồ sơ: 
Tài sản 1: 500.000 đồng /01 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng / 01 hồ sơ).
Tài sản 2: 500.000 đồng /01 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng / 01 hồ sơ).
7. Hình thức đấu giá, phương thức: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.
8. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
• Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 19/04/2021 đến 17h00 ngày 23/04/2021 (trong giờ hành chính, trừ các ngày nghỉ, lễ theo quy  định).
•  Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.
9. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá 
• Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 08h00 ngày 09/04/2021 đến 11h00 ngày 24/04/2021(trong giờ hành chính, trừ các ngày nghỉ, lễ theo quy  định).
•    Thời gian nộp tiền đặt trước các ngày 22/04/2021, ngày 23/04/2021 và 26/04/2021 (trong giờ hành chính). Tiền đặt trước nộp vào tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam, số tài khoản: 6460201021847 mở tại Agribank Chi nhánh Tân Phú.
•    Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: vào lúc 15h00 ngày 27/04/2021.
10. Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký, tổ chức đấu giá tài sản:
Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.
11. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Khách hàng tham gia đấu giá phải cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là các ngày 22/04/2021, ngày 23/04/2021 và 26/04/2021 (trong giờ hành chính), nếu không cung cấp thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.    
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi