Agribank AMC thông báo đấu giá khoản nợ

12/11/2021

1. Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:
a. Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh 9
 - Địa chỉ: 284 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, TP.HCM.
b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.
  - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
  - Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2.  Khoản nợ đấu giá: 
Khoản nợ cần đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của ông Nguyễn Điệp tại Agribank Chi nhánh 9 theo Hợp đồng tín dụng số 6300LAV201602604 ngày 17/11/2016, Hợp đồng tín dụng số 6300LAV201800258 ngày 02/02/2018 và Phụ lục Hợp đồng số 6300LAV201800258/PLHĐ ngày 23/8/2019.
3.   Thông tin về khoản nợ:
Giá trị ghi sổ khoản nợ (tính đến ngày 22/4/2021) như sau: 

Hợp đồng tín dụng

Dư nợ gốc

Nợ lãi

(tạm tính 22/4/2021)

Tổng cộng

HĐTD số: 6300LAV201602604 ngày 17/11/2016.

1.425.000.000 đồng

209.719.820 đồng

1.634.719.820 đồng

HĐTD số: 6300LAV201800258 ngày 02/02/2018.

2.533.000.000 đồng

355.327.949 đồng

2.888.327.949 đồng

Tổng

3.958.000.000 đồng

565.047.769 đồng

4.523.047.769 đồng

Lưu ý: Tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 22/4/2021 cho đến khi ông Nguyễn Điệp thanh toán hết nợ gốc tại Agribank Chi nhánh 9.
4. Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ:  
4.1. Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại địa chỉ số 14 đường số 5, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 348878, số vào sổ cấp GCN: CS 18948 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/12/2017 cho ông Huỳnh Tấn Tám, bà Hồ Thị Phương.
a.    Thửa đất:
-    Thửa đất số: 3                      Tờ bản đồ số: 68;
-    Địa chỉ: 14 đường số 5, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
-    Diện tích: 72,4 m2 (Bằng chữ: Bảy mươi hai phẩy bốn mét vuông);
-    Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
-    Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;
-    Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
-    Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
b.    Nhà ở:
-    Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ;
-    Diện tích xây dựng: 58,3 m2;
-    Diện tích sàn: 244,09 m2;
-    Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng;
-    Cấp (hạng): Cấp 3.
Ghi chú: 
- Giấy chứng nhận này thay thế Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số H00215/2008/Bình Hưng Hòa ngày 04/02/2008 do UBND quận Bình Tân cấp.
- Phần chi tiết xem bản vẽ sơ đồ nhà đất số 05/2017 do Công ty TNHH thiết kế xây dựng đo đạc Tân Châu lập ngày 16/7/2017.
4.2. Tình trạng pháp lý:
-    Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 348878, số vào sổ cấp GCN: CS 18948 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/12/2017 cho ông Huỳnh Tấn Tám, bà Hồ Thị Phương;
-    Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 6300LCP201800888 ngày 22/5/2018 được công chứng tại Văn phòng công chứng Nguyễn Điệp ngày 22/5/2018; số công chứng 011120; quyền số 05/TP/CC-SCC/HĐGD và đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh quận Bình Tân ngày 22/5/2018. Chủ tài sản là ông Huỳnh Tấn Tám, bà Hồ Thị Phương.
Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.
4.3. Nguồn gốc của khoản nợ đấu giá: 
-    Là khoản vay của ông Nguyễn Điệp tại Agribank Chi nhánh 9 theo Hợp đồng tín dụng số 6300LAV201602604 ngày 17/11/2016, Hợp đồng tín dụng số 6300LAV201800258 ngày 02/02/2018 và Phụ lục Hợp đồng số 6300LAV201800258/PLHĐ ngày 23/8/2019;
-    Hiện tại các khoản vay đã bị quá hạn nhiều ngày và chuyển sang nhóm nợ xấu do Bên vay vốn vi phạm nghĩa vụ trả nợ.
4.4. Các thông tin khác về khoản nợ: Tham khảo hồ sơ khoản nợ và Chứng thư thẩm định giá số 065.21HCM ngày 07/5/2021 của Chi nhánh Công ty cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư tài chính bưu điện. 
4.5. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của khoản nợ. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh 9, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá.
5. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 4.722.600.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm hai mươi hai triệu, sáu trăm nghìn đồng). Giá khởi điểm này chưa bao gồm các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
6. Thời gian, địa điểm xem xét hồ sơ khoản nợ đấu giá: trong giờ hành chính, liên tục từ ngày 15/11/2021 đến hết ngày 19/11/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam (Địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) hoặc Agribank Chi nhánh 9 (Địa chỉ: Số 284 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc Agribank AMC LTD (Địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội).
7.Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: trong giờ hành chính, liên tục từ ngày 08/11/2021 đến hết ngày 23/11/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.
8.Tiền đặt trước: 472.260.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi hai triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng), tương đương 10% giá khởi điểm của khoản nợ đấu giá.
9.Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: 
-    Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, các ngày 23/11/2021,  ngày 24/11/2021 và ngày 25/11/2021. 
-    Hình thức: Chuyển khoản theo số tài khoản sau:
+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam.
+ Số tài khoản: 6300201035598 mở tại Agribank Chi nhánh 9.
10.Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).
11.Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
11.1 Đối tượng tham gia đấu giá
-    Người không được đăng ký tham gia đấu giá: là những người theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, người có liên quan của bên nợ theo quy định pháp luật
-    Những người khác không thuộc người không được đăng ký tham gia đấu giá nêu trên thì được tham gia đấu giá.
11.2 Cách thức tham gia đấu giá
Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau: 
Đối với tổ chức:    
-    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).
-    Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.
-    Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)
-    Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).
-    Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
-    Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.
-    Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
-    Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.
Lưu ý: Khách hàng (doanh nghiệp và hộ kinh doanh) đăng ký tham gia đấu giá cam kết và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung: thành lập doanh nghiệp, đang hoạt động hợp pháp, không trong quá trình giải thể, phá sản, tạm ngưng hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật về Thuế.
Đối với cá nhân:
-    CMND/CCCD của người tham gia đấu giá (bản sao).
-    Sổ hộ khẩu (bản sao).
-    Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
-    Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.
-    Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
-    Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.
Bước 2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra
12.Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
-    Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26/11/2021. 
-    Địa điểm: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
13.Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
13.1 Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá
-    Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật;
-    Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết giữa người có khoản nợ đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có khoản nợ đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá khoản nợ nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. 
-    Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;
-    Người có khoản nợ đấu giá thông báo yêu cầu công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá trước 01 ngày tổ chức cuộc đấu giá (nếu phát sinh); 
-    Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
13.2 Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.
a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá: 
-    Số tiền đặt cọc: số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá.
-    Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.
b. Thời hạn thanh toán:
-    Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền tối thiểu (đã bao gồm số tiền đặt cọc) là 30% giá trị hợp đồng mua bán nợ và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.
-    Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán khoản nợ. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản khoản nợ đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.
c. Phương thức thanh toán: chuyển khoản. 
Người mua khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ chuyển toàn bộ số tiền mua khoản nợ vào tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 9, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 9. 
d. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh 9 theo số tài khoản nêu tại điểm c Điều này.
14.Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
-    Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
-    Phương thức đấu giá: trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ.
Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá khoản nợ trên.
Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:
-    Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam.
+    Địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
+    Điện thoại: 0888164369 - 0888154369.
-    Agribank AMC LTD (Phòng Quản lý, khai thác tài sản).
+    Địa chỉ: Lầu 2, số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
-    Agribank Chi nhánh 9.
-    Địa chỉ: Số 284 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi