Agribank AMC đăng thông tin lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá khoản nợ của Công ty TNHH MTV Hồng Hiếu

03/12/2021

1.  Tên, địa chỉ của người yêu cầu thẩm định giá:

1.1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 9 (Agribank chi nhánh 9).  

- Địa chỉ: 284 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

1.2. Đại diện: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

-  Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Khoản nợ cần thẩm định giá: 

Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Hồng Hiếu tại Agribank Chi nhánh 9 theo hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp, sau:

- Hợp đồng tín dụng số 6302-LAV-201100570/HĐTD ngày 30/09/2011 ký giữa Agribank Chi nhánh Mỹ Thành và Công ty TNHH MTV Hồng Hiếu. 

- Hợp đồng bão lãnh tài sản số 6302-LCP-201000070/HĐBL ký ngày 10/09/2021 giữa Agribank Chi nhánh Mỹ Thành (bên nhận bảo lãnh) với bà Hồng Cẩm Lan (bên bảo lãnh) và Công ty TNHH MTV Hồng Hiếu (bên được bảo lãnh), được công chứng tại Văn phòng Công chứng số 4 Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10/09/2010; số công chứng 038737; quyển số: 09 TP/CC-SCC/HĐGD và đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất Quận 9 Tp. Hồ Chí Minh ngày 11/09/2010 và Phụ lục hợp đồng bảo lãnh tài sản số 6302-LCP-201000070.01/HĐBL ký ngày 30/09/2011 được công chứng tại Văn phòng Công chứng số 3 Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/092011; số công chứng 24037; quyển số: 05 TP/CC-SCC/HĐGD.

- Giấy chứng nhận QSDĐ số AD 798116 do UBND quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 31/10/2005. Thông báo nộp lệ phí trước bạ ngày 18/01/2008. Hợp đồng tặng cho nhà số 1359 ngày 12/01/2008.

Các văn bản, tài liệu có liên quan:

    Đơn khởi kiện số 41/2016-CV-MT ngày 25/10/2016;

    Thông báo thụ lý vụ án số 61/TB-TLVA ngày 14/11/2016;

    Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 37/2017/QĐST-KDTM ngày 31/07/2017 của Tòa án ND quận Thủ Đức;

Và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

3. Mục đích thẩm định giá:

Làm cơ sở tham khảo để xác định giá khởi điểm đưa khoản nợ nêu tại mục 2.1 ra đấu giá công khai theo quy định pháp luật.

3.1. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá:

a. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;

b. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;

d. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;

e.  Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

3.2.  Hồ sơ gồm có:

-  Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp và bản mô tả năng lực kinh nghiệm của Doanh nghiệp thẩm định giá.

-  Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá.

3.3.  Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ. 

-    Thời gian: 

+ Thời gian bắt đầu: Kể từ ngày Agribank AMC LTD phát hành thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá khoản nợ.

+ Thời gian kết thúc: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo lựa chọn đăng tải trên trang thông tin điện tử Agribank/Agribank AMC LTD, tùy điều kiện nào đến trước.

- Phương thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính, 

Địa chỉ: Số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.Hồ Chí Minh, người nhận: ông Đinh Nguyên Toán.

(Lưu ý: Agribank AMC LTD không thông báo và không hoàn trả hồ sơ đối với các doanh nghiệp thẩm định giá không được lựa chọn).
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi