Agribank chi nhánh Bình Thạnh đăng thông tin lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ

13/07/2020

1.    Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Thạnh

Địa chỉ: 347-349-351 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

2.    Thông tin về khoản nợ đấu giá:

2.1.    Khoản nợ đấu giá:

Toàn bộ khoản nợ của bà Phạm Thị Út tại Agribank Chi nhánh Bình Thạnh theo Hợp đồng tín dụng số 6380-LAV-201000207 ngày 09/4/2010 giữa bà Phạm Thị Út và Agribank Chi nhánh Bình Thạnh.

2.2.    Thông tin về khoản nợ:

Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến hết ngày 20/04/2020: 2.388.777.777 đồng (Hai tỷ ba trăm tám mươi tám triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn bảy trăm bảy mươi bảy đồng). Trong đó:     

- Nợ gốc                :    800.000.000 đồng

- Lãi trong hạn   : 1.062.333.333 đồng

- Lãi quá hạn       :    526.444.444 đồng

2.3.    Thông tin về tài sản bảo đảm của khoản nợ:

Quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở tọa lạc tại địa chỉ số 6/1/2 đường số 10 khu phố 2, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 5192/2008/GCN do UBND quận Thủ Đức cấp ngày 31/7/2008.

2.4.    Lưu ý:  

Khoản nợ được bán theo nguyên trạng thực tế và pháp lý tại thời điểm bán nợ, theo nguyên tắc có sao bán vậy. Giá trị ghi sổ của khoản nợ có thể thay đổi và được tính đến thời điểm dự kiến đưa khoản nợ ra bán.

3.    Giá khởi điểm: 1.197.194.000 đồng (Một tỷ, một trăm chín mươi bảy triệu, một trăm chín mươi bốn nghìn đồng).

4.    Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ: Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí sau:

a.    Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết của tổ chức đấu giá: Có địa chỉ trụ sở rõ ràng, có phòng đấu giá phù hợp;

b.    Có phương án bán đấu giá được đánh giá khả thi, hiệu quả;

c.    Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên tại công ty, đã đăng ký với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên;

d.    Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản (Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính…) phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

e.    Cung cấp bộ hồ sơ pháp lý; hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá;

f.    Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

5.    Hồ sơ đăng ký gồm có:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm

- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá

- Phương án đấu giá tài sản.

6. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Thời hạn: Kể từ ngày phát hành thông báo và kết thúc chậm nhất sau 03 ngày kể từ ngày Agribank đăng tin trên Website.

- Địa điểm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Thạnh. Địa chỉ: 347-349-351 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

- Đầu mối liên hệ: Ông Trần He Rô – Điện thoại: 0932.712.821.

(Lưu ý: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Thạnh không hoàn trả lại hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn).
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi