Agribank AMC LTD thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá khoản nợ

05/07/2021

1. Khoản nợ cần thẩm định giá: Khoản nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng PMC tại Agribank Chi nhánh Gia Định theo Hợp đồng tín dụng số 6400-LAV-201201218 ngày 26/09/2012.
2. Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ:
+ Hợp đồng thế chấp số 6400-LCP-201201226 ngày 29/10/2012, ký giữa Agribank Chi nhánh Gia Định (bên nhận bảo đảm) với ông Bùi Đình Hòa (bên bảo đảm) và Công ty Cổ phần PMC (bên vay) đã được công chứng tại phòng công chứng số 5–TPHCM số công chứng 39943 ngày 29/10/2012 và đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quận Tân Bình –TP.HCM, Số 2012/0008517 ngày 30/10/2012.
3. Các văn bản, tài liệu có liên quan:
Đơn khởi kiện số 310/NHNoGĐ-HCNS-PC ngày 19/11/20214;
Biên bản bàn giao tài sản bảo đảm ngày 17/12/2019;
Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ số 1524/2020/QĐ-XXTĐTC ngày 24/12/2020;
Và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.
4. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở tham khảo để xác định giá khởi điểm đưa khoản nợ ra đấu giá công khai theo quy định pháp luật.
5. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá:
a. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;
b. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo Luật giá và các quy định pháp luật có liên quan;
c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;
d. Thẩm định viên về giá đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;
e. Có thời gian hoạt động tối thiểu 03 năm;
f. Có số lượng thẩm định viên về giá tối thiểu 03 người;
g. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư thẩm định giá và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định giá theo quy định pháp luật.
6. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp kèm mô tả năng lực, kinh nghiệm.
- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (Phí thẩm định giá được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị thẩm định giá theo chứng thư).
7. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ. 
- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện nơi gửi). Trong thời hạn: 03 (ba) ngày kể từ ngày Agribank AMC LTD phát hành thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá hoặc Agribank AMC LTD/Agribank đăng công khai thông tin lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá trên website của Agribank AMC LTD/Agribank, tùy điều kiện nào đến trước.     
- Địa điểm: Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  
- Đầu mối liên hệ: Ông Lê Hồ Thắng (Điện thoại : 0978488480) 
- Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi