Agribank AMC LTD thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá trị cổ phiếu

06/01/2021

1. Cổ phiếu thẩm định giá: 
- Cổ phiếu thẩm định giá: 2.488.802 cổ phần của Công ty CP SX và Chế tạo ô tô Tracimexco.
- Pháp lý của cổ phiếu định giá: Bản án hình sự phúc thẩm số 585/2016/HS-PT ngày 24/10/2016 của TANDCC tại TP.Hồ Chí Minh.
2. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị cổ phiếu để bán đấu giá công khai.
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định đấu giá:
a. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;
b. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;
c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;
d. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;
e. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá khoản nợ, tài sản bảo đảm, tài sản liên quan đến khoản nợ);
f. Có thời hạn hoạt động tối thiểu 03 năm;
g. Có số lượng thẩm định viên về giá tối thiểu 03 người;
h. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.
4. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.
- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (Phí thẩm định giá được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị thẩm định giá theo chứng thư).
5. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ. 
- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp (hồ sơ nộp qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện). 
Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.
Kết thúc: 03 (ba) ngày kể từ ngày Agribank hoặc Agribank AMC LTD đăng công khai thông tin lựa chọn tổ chức thẩm định giá trên website của Agribank hoặc Agribank AMC LTD.
- Địa điểm: Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  
- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Nguyên Hãn (Điện thoại: 0979.689.164).
- Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức thẩm định giá được lựa chọn, những tổ chức không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những tổ chức thẩm định giá không được lựa chọn.            
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi