Agribank AMC LTD thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá khoản nợ

19/01/2021

1. Tài sản cần thẩm định giá: Toàn bộ khoản nợ của Nông Trường Sông Hậu tại Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ theo các hợp đồng tín dụng và các Hợp đồng thế chấp, sau:
- Hợp đồng cấp tín dụng số: 05/NHNo-HMTD.2000 ngày 06/4/2000 ký giữa Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ và Nông Trường Sông Hậu;
- Hợp đồng cấp tín dụng số: 09/NHNo-HMTD.2001 ngày 17/4/2001 ký giữa Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ và Nông Trường Sông Hậu.
- Hợp đồng cấp tín dụng số: 01/NHNo-HĐTD.2003 ngày 27/3/2003 ký giữa Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ và Nông Trường Sông Hậu.
- Hợp đồng cấp tín dụng số: 02/NHNo-HĐTD.2003 ngày 28/3/2003 ký giữa Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ và Nông Trường Sông Hậu.
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 01/HĐTC ngày 02/4/1997 ký giữa giữa Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ và Nông Trường Sông Hậu.
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/TC/2006 ký 01/4/2006 ký giữa giữa Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ và Nông Trường Sông Hậu.
2. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị thị trường của khoản nợ trên để đưa khoản nợ ra bán đấu giá theo quy định.
3. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá:
a. Doanh nghiệp thẩm định giá được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính năm 2019.
b. Doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện thẩm định giá của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.
c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.
d. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín.
e. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản thế chấp)
f. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.
4. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp và Bản mô tả năng lực kinh nghiệm
- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định).
5. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ. 
- Thời hạn: 
+ Bắt đầu: kể từ ngày thông báo Doanh nghiệp thẩm định giá được đăng tin trên Website của Agribank/Agribank AMC LTD.
+ Kết thúc: 03 (ba) ngày kể từ ngày bắt đầu thông báo (Trường hợp nộp qua bưu điện thì ngày được ghi trên dấu của tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi).
- Địa điểm: Agribank AMC LTD, địa chỉ số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  
- Điện thoại : 028 – 39153332            Fax: 028 – 39153323.
- Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi