Agribank AMC tổ chức lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá khoản nợ số 1477

10/08/2022

1. Khoản nợ cần thẩm định giá:

Khoản nợ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khang Gia tại Agribank Chi nhánh 5 theo các hợp đồng tín dụng số 6222-LAV-201200533 ngày 05/10/2012, 6222-LAV-201200608 ngày 27/11/2012, 6222-LAV-201300770 ngày 12/12/2013 ký giữa Agribank Chi nhánh 5 và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khang Gia. Giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến ngày 05/8/2022 là: 6.164.479.765 đồng.

Trong đó:

- Nợ gốc: 8.000.000 đồng.

- Nợ lãi: 6.156.479.765 đồng.

2. Mục đích thẩm định giá:

Làm cơ sở tham khảo để xác định giá khởi điểm đưa khoản nợ ra đấu giá công khai theo quy định pháp luật.

3. Nguồn gốc của khoản nợ:

Là khoản vay của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khang Gia theo các hợp đồng tín dụng số 6222-LAV-201200533 ngày 05/10/2012, 6222-LAV-201200608 ngày 27/11/2012, 6222-LAV-201300770 ngày 12/12/2013 tại Agribank Chi nhánh 5.

4. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá:

Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.

Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín.

Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá khoản nợ, tài sản bảo đảm, tài sản liên quan đến khoản nợ)

Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

5. Hồ sơ gồm có:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp và Bản mô tả năng lực kinh nghiệm của doanh nghiệp thẩm định giá.

Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá: Phí dịch vụ thẩm định giá sau thuế đã bao gồm chi phí khảo sát thực tế tài sản (tỷ lệ % phí x giá trị TSBĐ trên chứng thư).

6. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.

Thời gian:

+ Thời gian bắt đầu: Kể từ ngày Agribank AMC LTD phát hành thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản.

+ Thời gian kết thúc: 05 ngày kể từ ngày thông báo lựa chọn đăng tải trên trang thông tin điện tử Agribank/ Agribank AMC LTD, tùy điều kiện nào đến trước.

- Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp của hồ sơ đến Agribank AMC LTD.

Địa điểm: Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Nguyên Hãn (Điện thoại : 0979.689.164)

(Lưu ý: Agribank AMC LTD không thông báo và không hoàn trả hồ sơ đối với các doanh nghiệp thẩm định giá không được lựa chọn)

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi