ibank Chi nhánh Sài Gòn thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài tài sản bảo

27/03/2020

1.  Tài sản đấu giá:

STT Tài sản Giá khởi điểm bán đấu giá tài sản (đồng)
1 Quyền sử dụng đất và TS gắn liền với đất tại thửa 142 tờ bản đồ 28, thôn 4 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 3.051.000.000
2 Quyền sử dụng đất và TS gắn liền với đất tại thửa 218 tờ bản đồ 14, thôn Sơn Hiệp, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 1.140.000.000
3 Quyền sử dụng đất và TS gắn liền với đất tại thửa 01 tờ bản đồ 00 thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 1.760.000.000
4 Quyền sử dụng đất và TS gắn liền với đất tại thửa 01 tờ bản đồ 00 thôn Thống Nhất, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 2.939.000.000
5 BĐS tại thửa đất số 01 tờ bản đồ số 00, mặt tiền đường ĐT 755, thôn Phước Thọ, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 2.724.000.000
6 Quyền sử dụng đất và TS gắn liền với đất tại thửa 56 tờ bản đồ 09, thôn Tân Lợi, xã Đăk Ru, huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Bình Phước 2.594.000.000
7 Tổng cộng giá trị tài sản 14.208.000.000

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá nêu trên chưa bao gồm nợ thuế phí, thuế VAT.
2. Thời gian nhận hồ sơ: trước 17h00 ngày 01/04/2020.
3. Địa điểm nộp hồ sơ:
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.
- Địa chỉ: 02 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đầu mối liên hệ: Ông Cao Ngọc Đức- CBTD, SĐT: 0906.829.141
4. Tiêu chí lựa chọn:
-    Tổ chức đấu giá tài sản phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá;
-    Tổ chức đấu giá tài sản phải có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (gửi kèm Phương án đấu giá);
-    Tổ chức đấu giá tài sản phải có năng lực, kinh nghiệm và uy tín (gửi kèm Hồ sơ năng lực của Tổ chức đấu giá tài sản);
-    Tổ chức đấu giá tài sản phải đưa ra thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định của pháp luật (thể hiện cụ thể trong dự thảo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đính kèm);
-    Tổ chức đấu giá tài sản phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;
5. Hồ sơ  đăng ký:
- Bản sao y hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp
- Bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá
- Thư chào mua giá và các cam kết khác của khách hàng (nếu có).
* Lưu ý:
- Hồ sơ của tổ chức đấu giá được niêm phong khi gửi cho Agribank.
- Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.
- Agribank sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, Agribank không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.
Agribank Chi nhánh Sài Gòn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng giám đốc Agribank về nội dung  thông tin đã cung cấp để Trụ sở chính đăng tải trên website Agribank.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi