Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn thông báo bán đấu giá tài sản số 0714

26/07/2022

1. Tài sản bán đấu giá: 06 tài sản tại số 20 và 20A1 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM. Cụ thể:

Tài sản thứ 1:
Đất ở:
+  Số thửa: 00         + Tờ bản đồ: 00 
+ Diện tích: 329,6m2 ; Sử dụng riêng: 100,22m2; sử dụng chung 229,38m2.
+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị        + Thời hạn sử dụng lâu dài
Nhà ở: 
+Tổng diện tích sử dụng: 159,45m2     + Diện tích xây dựng: 84,86m2
+Kết cấu nhà : Tường gạch, sàn mái bê tông cốt thép    + Số tầng 02
Địa chỉ: 20 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản:  giấy chứng nhận QSDĐ số hồ sơ gốc H0010 do UBND quận I cấp ngày 06/01/2006.

Tài sản thứ 2:
Đất ở:
+ Diện tích: 337,48m2 
trong đó: Sử dụng riêng: 100,31m2, sử dụng chung là: 237,17m2
Nhà ở: 
+Tổng diện tích sử dụng: 41,68m2        + Diện tích xây dựng: 42,13m2
+Kết cấu nhà : Tường gạch, sàn mái bê tông cốt thép, mái ngói
+ Số tầng 02- tầng số: 01
Địa chỉ: 20 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản: giấy chứng nhận quyền sở hữ nhà và quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc 2620/2003 do UBND Tp HCMcấp ngày 02/10/2003

Tài sản thứ 3:
Đất ở:
+ Diện tích: 364,16m2 
trong đó: Sử dụng riêng: 66,44m2, sử dụng chung là: 297,72m2
Nhà ở: 
+Tổng diện tích sử dụng: 61,82m2        + Diện tích xây dựng: 68,34m2
+Kết cấu nhà : Tường gạch, sàn mái bê tông cốt thép, mái ngói
+ Số tầng 02- tầng số: 01
Địa chỉ: 20 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản: giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc 1905/2003 do UBND Tp HCMcấp ngày 04/4/2003.

Tài sản thứ 4: 
Đất ở:
+ Diện tích: 296,01m2 
trong đó: Sử dụng riêng: 0, sử dụng chung là: 296,01m2
Nhà ở: 
+Tổng diện tích sử dụng: 61,23m2    + Diện tích xây dựng: 66,63m2
+Kết cấu nhà : Tường gạch, sàn mái bê tông cốt thép, mái ngói
+ Số tầng 02- tầng số: 01-02
Địa chỉ: 20 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản: giấy chứng nhận quyền sở hữ nhà và quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc 1823/2003 do UBND Tp HCM cấp ngày 04/4/2003.

Tài sản thứ 5:
Đất ở:
+ Thửa đất: 1 phần thửa 46        + Tờ bản đồ: 53(BDĐC) 
+ Diện tích: 281,5m2 
trong đó: Sử dụng riêng: 40,7m2 , sử dụng chung là: 240,8m2
Nhà ở: 
+Tổng diện tích sử dụng: 52,1m2        + Diện tích xây dựng: 52,1m2
+Kết cấu nhà : Tường gạch, sàn mái bê tông cốt thép, mái ngói
+ Số tầng 02- tầng số: 01
Địa chỉ: 20A1 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản: giấy chứng nhận quyền sở hữ nhà và quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc 470/TNMT/2004 do UBND Tp HCMcấp ngày 24/6/2004.

Tài sản thứ 6: 
Đất ở:
+ Thửa đất: …    + Tờ bản đồ: … 
+ Diện tích: 333,56m2 
trong đó: Sử dụng riêng: 104,18m2 , sử dụng chung là: 229,38m2
Nhà ở: 
+Tổng diện tích sử dụng: 47,68m2        + Diện tích xây dựng: 59,39m2
+Kết cấu nhà : Tường gạch,  mái ngói
+ Tầng số: 01
Địa chỉ: 20 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản: giấy chứng nhận quyền sở hữ nhà và quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc 1803/2003 do UBND Tp HCMcấp ngày 01/4/2003

2. Giá khởi điểm:  228.356.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi tám tỷ ba trăm năm mươi sáu triệu đồng).
Giá khởi điểm không bao gồm các loại thuế, phí liên quan đến chuyển nhượng tài sản theo qui định pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản (niêm yết chậm nhất ngày 26/07/2022) đến ngày 01/08/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. HCM.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: ngày 28/07/2022 và ngày 29/07/2022 (trong giờ hành chính) tại số 20 và 20A1 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM; Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý giấy tờ về tài sản: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản (niêm yết chậm nhất ngày 26/07/2022) đến ngày 01/08/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh.

5. Số tiền đặt trước: 22.835.600.000 đồng (Hai mươi hai tỷ tám trăm ba mươi lăm triệu sáu trăm ngàn đồng).
Thời gian nộp tiền đặt trước: 29/07/2022, 01/08/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 02/08/2022 (trong giờ hành chính). Nộp tiền vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn, số tài khoản: 1900201447383 tại Agribank - Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 03/08/2022 tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
Đính kèm: Thông báo đấu giá tài sản số 0714/TB-LS ngày 21/07/2022 của Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.  Xem tại đây
Công văn số 0714
Liên hệ: Phạm Xuân Nam – CB.QLKV Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn. Điện thoại: (028) 38245443 (401); - Email: xuannam85@gmail.com.
-                        

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi