Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn thông tin về việc bán tài sản bảo đảm

17/10/2020

Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn thông tin về việc bán tài sản bảo đảm trên website Agribank để thu hồi nợ với các nội dung như sau:

1.    Tổ chức đấu giá tài sản:

Công ty Đấu giá hợp danh Đỉnh Tân

Địa chỉ trụ sở: Số 385D Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp. HCM.

2.    Đơn vị có tài sản đấu giá:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn (Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn).

3.    Tài sản đấu giá và nguồn gốc, giấy tờ pháp lý của tài sản:

•    Tài sản 1: Tàu công trình số Đăng ký: SG.7401, tên phương tiện MK01.

-    Số kiểm soát: VR15038274

-    Số đăng ký: SG.7401

-    Cấp phương tiện: VR-SII

-    Năm đóng và nơi đóng: 2015 CS Hồng Danh – Tiền Giang

-    Chiều dài lớn nhất: 24,23 m

-    Chiều rộng lớn nhất: 6,13 m

-    Chiều cao mạn: 1,52 m

-    Chiều chìm: 1,2 m

-    Mạn khô: 0,326 m

-    Vật liệu vỏ: Thép

-    Tải trọng toàn phần: 122,15 tấn

•    Tài sản 2: Tàu công trình số Đăng ký: SG.7403, tên phương tiện MK03.

-    Số kiểm soát: VR15038276

-    Số đăng ký: SG.7403

-    Cấp phương tiện: VR-SII

-    Năm đóng và nơi đóng: 2015 CS Hồng Danh – Tiền Giang

-    Chiều dài lớn nhất: 24,23 m

-    Chiều rộng lớn nhất: 6,13 m

-    Chiều cao mạn: 1,52 m

-    Chiều chìm: 1,2 m

-    Mạn khô: 0,326 m

-    Vật liệu vỏ: Thép

-    Tải trọng toàn phần: 122,15 tấn

•    Tài sản 3: Tàu công trình số Đăng ký: SG.7404, tên phương tiện MK04

-    Số kiểm soát: VR15038277

-    Số đăng ký: SG.7404

-    Cấp phương tiện: VR-SII

-    Năm đóng và nơi đóng: 2015 CS Hồng Danh – Tiền Giang

-    Chiều dài lớn nhất: 24,23 m

-    Chiều rộng lớn nhất: 6,13 m

-    Chiều cao mạn: 1,52 m

-    Chiều chìm: 1,2 m

-    Mạn khô: 0,326 m

-    Vật liệu vỏ: Thép

-    Tải trọng toàn phần: 122,15 tấn

Giấy tờ pháp lý:

-    Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 700/ĐK do Sở GTVT TP.HCM cấp ngày 27/01/2016 thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV ĐT Thành Năng.

-    Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 702/ĐK do Sở GTVT TP.HCM cấp ngày 27/01/2016 thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV ĐT Thành Năng.

-    Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 703/ĐK do Sở GTVT TP.HCM cấp ngày 27/01/2016 thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV ĐT Thành Năng.

4.    Hiện trạng tài sản đấu giá:

-    Tài sản bán đấu giá là tài sản của Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, được Agribank CN Trung tâm Sài Gòn bán đấu giá để xử lý tài sản bảo đảm. 

-    Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy” như người tham gia đấu giá đã được xem/giám định. Đơn vị tổ chức đấu giá và Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng và các rủi ro tiềm ẩn của tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng tài sản, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá hợp danh Đỉnh Tân ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại trong cuộc đấu giá hoặc khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

-    Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có tài sản và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến tài sản đấu giá như: các tranh chấp giữa chủ tài sản với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của chủ tài sản. Những rủi ro này, bên có tài sản và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có tài sản và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá tài sản xem xét, quyết định. Người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công tài sản; Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

5.    Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 03/11/2020 đến ngày 05/11/2020 tại nơi có tài sản.

6.    Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá:

Từ 8 giờ 30 phút ngày 15/10/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 06/11/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân – địa chỉ: Số 385D Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

7.    Giá khởi điểm đấu giá tài sản là: 1.206.000.000 đồng (Một tỷ, hai trăm linh sáu triệu đồng chẵn), Cụ thể:

+ Tài sản 1: 378.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi tám triệu đồng chẵn).

+ Tài sản 2: 414.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm mười bốn triệu đồng chẵn).

+ Tài sản 3: 414.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm mười bốn triệu đồng chẵn).

Giá khởi điểm của tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

-    Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

8.    Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng)/01 bộ hồ sơ.

9.    Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

10.    Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

11.    Thời gian nộp tiền đặt trước và điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

11.1. Thời gian nộp tiền đặt trước:

Từ 8 giờ 30 phút ngày 04/11/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 06/11/2020 (trong giờ hành chính).

Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân.

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân.

Số tài khoản: : 1900201452348 mở tại Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn.

11.2. Điều kiện tham gia đấu giá:

Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản đều được đăng ký tham gia đấu giá.

11.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:

Đối với tổ chức:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực có giá trị trong 6 tháng).

Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và giấy ủy quyền đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia cuộc đấu giá tài sản trong trường hợp không phải là chủ doanh nghiệp.

Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

Chứng từ gốc đã nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

Ghi chú: Nếu thiếu một trong các giấy tờ trên và chứng từ gốc đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:

    CMND của người tham gia đấu giá (bản sao có chứng thực gần nhất).

    Sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực còn thời hạn trong 6 tháng gần nhất).

    Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

    Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

    Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

    Ghi chú: Nếu thiếu một trong các giấy tờ trên và chứng từ gốc đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

    Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật.

12.    Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

-    Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00, ngày 09/11/2020.

-    Địa điểm: Tại Hội trường lầu 1 số 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: Trần Văn Tuấn - Phòng Xử lý nợ. Điện thoại di động: 0915257250. Điện thoại cố định: 028.38231880-401.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi