Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn thông báo bán đấu giá khoản nợ

05/07/2021

1. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn (Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn).
Địa chỉ trụ sở: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
2. Tổ chức đấu giá khoản nợ: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.
Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.HCM.
3. Khoản nợ đấu giá: toàn bộ khoản nợ của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thời trang Luala và Công ty TNHH MTV Nhà hàng Nhã Nam tại Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn
Tổng giá trị ghi sổ của khoản nợ: Chi tiết xem Tại đây.
Đvt: đồng

4.Thông tin về tài sản bảo đảm cho khoản nợ:
- Loại tài sản: Cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần T&H Hạ Long.
- Số cổ phần sở hữu: 1.500.000 cổ phần (Một triệu năm trăm ngàn cổ phần).
- Mã số cổ đông: THH-0009.
- Tên cổ đông: Đào Thị Đoan Trang.
- Nơi phát hành: Công ty Cổ phần T&H Hạ Long.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
- Giá trị tài sản xác định thời điểm cho vay gần nhất: 12.000.000.000 đồng.
- Tính pháp lý:
(1) Hợp đồng thế chấp tài sản bên thứ ba số 1900-LCP-201300413 ngày 27/06/2013 giữa Chi nhánh Công ty Cổ phần Thời trang Lua La (bên vay), ông Đỗ Ngọc Minh – bà Đào Thị Đoan Trang (bên thế chấp) và Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi; Phạm vi đảm bảo gốc 6.000.000.000 đồng và lãi phát sinh, phí (nếu có).
(2) Hợp đồng thế chấp tài sản bên thứ ba số 1900.131.434.598/TC ngày 08/07/2010 giữa Công ty TNHH MTV Nhà hàng Nhã Nam (bên vay), bà Đào Thị Đoan Trang (bên thế chấp) và Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi; Phạm vi đảm bảo gốc 7.500.000.000 đồng và lãi phát sinh, phí (nếu có).
- Tình trạng tài sản bảo đảm: tài sản thế chấp gồm toàn bộ số cổ phần nêu trên chưa được niêm yết nên không thể thực hiện các dịch vụ tại Trung tâm lưu ký chứng khoán. Các Hợp đồng thế chấp không được công chứng, không đăng ký giao dịch bảo đảm, không có xác nhận của Công ty Cổ phần T&H Hạ Long là đơn vị phát hành cổ phần.
5. Các thông tin khác về khoản nợ, tài sản bảo đảm: hiện tại khoản nợ đã bị quá hạn nhiều ngày và chuyển sang nhóm nợ xấu do Bên vay vốn vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Toàn bộkhoản nợđược bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ và tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế của tài sản bảo đảm cho khoản nợ trước khi quyết định tham gia đấu giá. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ.
6. Giá khởi điểm: 6.155.680.000 đồng (Sáu tỷ, một trăm năm mươi lăm triệu, sáu trăm tám mươi ngàn đồng chẵn). Trong đó:
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Thời trang Luala: 4.140.335.000 đồng (Bốn tỷ, một trăm bốn mươi triệu, ba trăm ba mươi lăm ngàn đồng chẵn).
- Công ty TNHH MTV Nhà hàng Nhã Nam: 2.015.345.000 đồng (Hai tỷ, không trăm mười lăm triệu, ba trăm bốn mươi lăm ngàn đồng chẵn).
7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ (niêm yết chậm nhất ngày 05/7/2021) đến hết ngày 07/7/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.HCM.
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).
8. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ, giấy tờ khoản nợ: từ ngày 05/7/2021 đến hết ngày 07/7/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.HCM hoặc Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn - địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
9. Thời gian, địa điểm điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ (niêm yết chậm nhất ngày 05/7/2021) đến hết ngày 07/7/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì,  Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.HCM. 
Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: là cá nhân, tổ chức theo quy định, đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá.
10. Số tiền đặt trước: 615.568.000 đồng (Sáu trăm mười lăm triệu, năm trăm sáu mươi tám ngàn đồng chẵn).
Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 06/7/2021 đến hết ngày 08/7/2021(trong giờ hành chính).
- Hình thức: chuyển khoản.
- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.
- Số tài khoản: 1900201447383 tại  Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn.
- Nội dung: nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá khoản nợ của của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thời trang Luala và Công ty TNHH MTV Nhà hàng Nhã Nam.
11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc14 giờ 00 phút ngày 09/7/2021, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - địa chỉ: 111ATân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.HCM.
12. Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)/bước giá (chia theo tỷ lệ giá khởi điểm của hai khoản nợ. Trong đó: Chi nhánh Công ty Cổ phần Thời trang Luala chiếm 67%, Công ty TNHH MTV Nhà hàng Nhã Nam chiếm 33%).
13. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên.
* Cán bộ liên hệ: Nguyễn Thanh Thuần Trinh–Phó Trưởng Phòng Xử lý nợ - Điện thoại di động: 0903600779- Điện thoại cố định: 028.38231880 - 427. 
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi