Agribank chi nhánh Trung tâm Sài gòn thông báo bán đấu giá khoản nợ

07/04/2020

1. Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, số 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.
2. Khoản nợ bán đấu giá: 
Toàn bộ khoản nợ của khách hàng Bùi Hữu Nghĩa và Ma Thị Kim Chung tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn theo Hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-201200536/HĐTD ngày 18/9/2012 của KH Bùi Hữu Nghĩa và Hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-201200532/HĐTD ngày 18/9/2012 của KH Ma Thị Kim Chung. Cụ thể:
* Hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-201200536/HĐTD ngày 18/9/2012 của KH Bùi Hữu Nghĩa: Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 31/12/2019: 13.528.427.242 đồng. Trong đó:
+ Nợ gốc    : 6.853.678.200 đồng
+ Nợ lãi        : 6.674.749.042 đồng (trong đó: lãi trong hạn: 5.837.016.028 đồng, lãi quá hạn: 837.733.014 đồng)
* Hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-201200532/HĐTD ngày 18/9/2012 của KH  Ma Thị Kim Chung: Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 31/12/2019: 13.643.944.603 đồng. Trong đó:
+ Nợ gốc    : 6.853.678.200 đồng
+ Nợ lãi     : 6.790.266.403 đồng (trong đó: lãi trong hạn: 5.941.471.584 đồng, lãi quá hạn: 848.794.819 đồng)
* Tổng giá trị ghi sổ 02 khoản nợ nêu trên tạm tính đến ngày 31/12/2019: 27.172.371.845 đồng. Trong đó:
+ Nợ gốc: 13.707.356.400 đồng.
+ Nợ lãi: 13.465.015.445 đồng (trong đó: lãi trong hạn: 11.778.487.612 đồng, lãi quá hạn: 1.686.527.833 đồng).
(Lưu ý: Tiền lãi của khoản nợ sẽ tiếp tục phát sinh kể từ ngày 01/01/2020).
3. Thông tin về tài sản bảo đảm của khoản nợ: 
Nhà đất tại 26A Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1 theo Giấy chứng nhận QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 503995, số vào sổ CH 03084 do UBND Quận 1, Tp.HCM cấp ngày 06/12/2010.
Thửa đất: 
Thửa đất: 41            Tờ bản đồ: 58
Địa chỉ: 26A Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM
Diện tích: 92,38m2        Hình thức SD: riêng 92,38m2; chung: 0m2
Mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị    Thời hạn sử dụng: lâu dài
Nguồn gốc sử dụng: nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Nhà ở: 
Địa chỉ: 26A Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM
Diện tích XD: -/-            Diện tích sàn: 82,29m2
Kết cấu: tường gạch, mái tole    Cấp (hạng): 3        Số tầng: 1
Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 503995, số vào sổ CH 03084 do UBND Quận 1, TP. HCM cấp ngày 06/12/2010.
4. Các thông tin khác về khoản nợ, tài sản
Toàn bộ hai khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy” như người tham gia đấu giá đã được xem/giám định. 
Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn và Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn không chịu trách nhiệm về tình trạng và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá. Mọi khiếu nại trong cuộc đấu giá hoặc khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.
5. Giá khởi điểm: 16.556.319.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, năm tram năm mươi sáu triệu, ba trăm mười chín nghìn đồng).
Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 08/04/2020 (trong giờ hành chính) tại tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn (Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.HCM).
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).
7. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý giấy tờ về khoản nợ: từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 08/04/2020 (trong giờ hành chính) tại tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn (Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.HCM).
8. Thời gian, địa điểm điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 08/04/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn (Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.HCM).
Điều kiện tham gia đấu giá: Là cá nhân, tổ chức theo quy định, đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên lai nhận hồ sơ:
Đối với tổ chức:
    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản phô tô)
    Bản bản phô tô Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và giấy ủy quyền đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia cuộc đấu giá tài sản trong trường hợp không phải là chủ doanh nghiệp.
    Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
    Bổ sung chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước, nếu thiếu sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. 
Đối với cá nhân:
    CMND của người tham gia đấu giá (bản phô tô)
    Sổ hộ khẩu (bản phô tô)
    Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
    Bổ sung chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
Lưu ý:  KH mang bản chính giấy tờ để đối chiếu khi đăng ký tham gia đấu giá. 
9. Số tiền đặt trước: 1.655.632.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm năm mươi lăm triệu sáu trăm ba mươi hai nghìn đồng). 
Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 07/04/2020 đến hết ngày 09/04/2020 (trong giờ hành chính).
    Hình thức: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản mang tên: Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn.
    Số tài khoản: 1900 201447383 Agribank - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.
    Nội dung: Nộp (chuyển) tiền đặt trước tham gia đấu giá khoản nợ “Toàn bộ khoản nợ của khách hàng Bùi Hữu Nghĩa và Ma Thị Kim Chung tại Agribank chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn”.
10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 10/04/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn (Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.HCM).
11. Bước giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)/bước giá.
12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên.
    Thông tin liên hệ:
1.    Công ty Đấu giá  hợp danh Tài sản Lam Sơn - 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 028. 22455120.
2.    Agribank - Chi nhánh Trung tâm Sài gòn - 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. ĐT: Nguyễn Thị Kim Liên - Phòng Xử lý nợ. Điện thoại di động: 0909 443 893. Điện thoại cố định: 028.38231880-425 - Fax: 028. 38245395.
Agribank chi nhánh Trung tâm Sài gòn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng giám đốc Agribank về nội dung thông tin đã cung cấp để Trụ sở chính đăng tải trên website Agribank. 
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi