Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn thông báo về việc bán đấu giá khoản nợ

10/03/2020

1. Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, số 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.
2. Khoản nợ bán đấu giá: 
Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tú Cầu (Địa chỉ: 27/72 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM) tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn theo Hợp đồng tín dụng số 1602-LAV-201000105 ngày 10/03/2010.
2.1. Thông tin về khoản nợ:
Giá trị ghi sổ khoản nợ đến ngày 30/09/2019: 55.663.863.686 đồng, trong đó:
-    Dư nợ gốc    : 18.994.600.000 đồng.
-    Nợ lãi    : 36.669.263.686 đồng (tạm tính).
(Lưu ý: Tiền lãi của khoản nợ sẽ tiếp tục phát sinh kể từ ngày 01/10/2019).
2.2. Thông tin về tài sản bảo đảm của khoản nợ: 
a/ Tài sản 1: Căn nhà tại 184 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM
Giấy tờ tài sản: GCN QSH nhà số 554/HGN ngày 12/08/1991 do Sở  nhà đất TP.HCM cấp.
Tính pháp lý: Hợp đồng thế chấp tài sản số 1602-LCP-201100 ký giữa Chi nhánh Agribank 3 - PGD số 1, Bà Phan Trần Lệ Hằng (người được Ông Phan Khắc Hoan, bà Trần Thị Chước ủy quyền) và Công ty TNHH TM DV Tú Cầu: đã được Phòng công chứng số 1-TP.HCM chứng thực ngày 15/08/2011 và đăng ký giao dịch tại VPĐK QSDĐ quận 1 ngày 23/08/2011.
b/ Tài sản 2: Căn nhà tại 96A Tạ Uyên, P.4, Q.11, TP.HCM.
Giấy tờ tài sản: GCN QSH nhà ở và QSD đất ở hồ sơ gốc số 2333/2008/UB.GCN do UBND quận 11 cấp ngày 05/07/2008.
Tính pháp lý: Hợp đồng thế chấp tài sản 1602-LCP-201000302 ký giữa Chi nhánh Agribank 3, Ông/Bà Kha Tiểu Đệ, Trần Mỹ Linh và Công ty TNHH TM DV Tú Cầu: đã được Văn phòng công chứng Hội Nhập chứng thực ngày 11/03/2010 và đăng ký giao dịch tại Phòng tài nguyên và môi trường quận 11 ngày 15/03/2010. 
c/ Tài sản 3: QSDĐ tại xã Tân Hà, Huyện Đức Linh, Bình Thuận.
Giấy tờ tài sản: GCN QSDĐ số T745671 vào sổ số 01632QSDĐ/271/QĐ.UB.ĐL do UBND huyện Đức Linh, Bình Thuận cấp ngày 29/12/1998.
Tính pháp lý: Hợp đồng thế chấp tài sản số 1602-LCP-2010 ký giữa Chi nhánh Agribank 3 - PGD số 1, Ông/Bà Trần Như Hùng, Nguyễn Vũ Thùy và Công ty TNHH TM DV Tú Cầu: đã được Phòng công chứng số 1, tỉnh Bình Thuận chứng thực ngày 06/04/2010 và đăng ký giao dịch tại VPĐK QSDĐ  huyện Đức Linh, Bình Thuận ngày 15/04/2010.
d/ Tài sản 4: Căn hộ chung cư số 11.10 Lô G Khu Dân Cư Miếu Nổi, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. DTXD: 51,91 m2
Giấy tờ tài sản: GCN QSDĐ số AD 523962 vào sổ số  H 05155 do UBND quận Bình Thạnh cấp ngày 10/04/2006, cập nhật gần nhất ngày 14/04/2008.
Tính pháp lý: Hợp đồng thế chấp tài sản số 1602-LCP-2010 ký giữa Chi nhánh Agribank 3 - PGD số 1, Ông/Bà Trần Như Hùng, Nguyễn Vũ Thùy và Công ty TNHH TM DV Tú Cầu: đã được Văn Phòng công chứng Hội Nhập TP.HCM chứng thực ngày 16/04/2010. 
e/ Tài sản 5: 04 QSDĐ 17.091,6 m2 tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi
Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 497374 vào sổ số H 00414/01 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 04/06/2008; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 096975 vào sổ số H 00554/01 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 30/06/2008; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 497203 vào sổ số H 00454/01 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 17/06/2008; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 489866 vào sổ số H 00395/01 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 30/05/2008.
Tính pháp lý: Hợp đồng thế chấp tài sản số 1602-LCP-2010 ký giữa Chi nhánh Agribank 3 – Phòng giao dịch số 1, Ông/Bà Trần Như Hùng, Nguyễn Vũ Thùy và Công ty TNHH TM DV Tú Cầu: đã được Văn Phòng công chứng Hội Nhập TP.HCM chứng thực ngày 16/04/2010 và đăng ký giao dịch tại VPĐK QSDĐ huyện Củ Chi ngày 17/04/2010.  
2.3. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý khoản nợ đấu giá: 
    Là khoản vay của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tú Cầu tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn theo hợp đồng tín dụng số 1602-LAV-201000105 ký ngày 10/03/2010 (Khoản nợ này được Agribank Chi nhánh An Phú chuyển về Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn để tiếp tục quản lý xử lý thu hồi nợ theo văn bản số 1430/NHNo-XLRR ngày 01/03/2019 của Agribank). 
2.4. Hồ sơ pháp lý khoản nợ: 
- Hợp đồng tín dụng số 1602-LAV-201000105 ngày 10/03/2010 ký giữa Chi nhánh Agribank 3 và Công ty TNHH TM DV Tú Cầu; 
- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng số 1602-LAV-201000105/PLHĐ ngày 23/09/2019 đã ký giữa Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tú Cầu; 
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1602-LCP-201100 ngày 15/08/2011 ký giữa Chi nhánh Agribank 3-Phòng giao dịch số 1 với bên thế chấp là Phan Trần Lệ Hằng đại diện theo ủy quyền của chủ tài sản và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tú Cầu; 
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1602-LCP-2010000302  ngày 11/03/2010 ký giữa Chi nhánh Agribank 3 với bên thế chấp là ông Kha Tiểu Đệ và bà Trần Mỹ Linh và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tú Cầu;
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1602-LCP-2010 ngày 06/04/2010 ký giữa Chi nhánh Agribank 3-Phòng giao dịch số 1 với bên thế chấp là ông Trần Như Hùng và bà Nguyễn Vũ Thùy và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tú Cầu;
- 02 Hợp đồng thế chấp tài sản số 1602-LCP-2010 ngày 16/04/2010 ký giữa Chi nhánh Agribank 3-Phòng giao dịch số 1 với với bên thế chấp là ông Trần Như Hùng và bà Nguyễn Vũ Thùy và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tú Cầu;
2.5. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ và tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế của tài sản bảo đảm cho khoản nợ. 
Đơn vị tổ chức đấu giá và Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn không chịu trách nhiệm về tình trạng và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty Đấu giá hợp danh Miền Nam ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá. Mọi khiếu nại trong cuộc đấu giá hoặc khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.
3. Giá khởi điểm: 19.000.000.000 đồng (Mười chín tỷ đồng).
Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
4. Tiền đặt trước: 1.900.000.000 đồng. 
Người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam, số 1900201448580 mở tại Agribank – Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn. Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc, từ ngày 23/03/2020 đến ngày 25/03/2020 (trong giờ hành chính). 
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 04/03/2020 đến ngày 23/03/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam (Địa chỉ: tầng 1 (trệt) và tầng 2, số 16B, lô thương mại và dịch vụ chung cư Petroland, P.Bình Trưng Đông, Q.2, Tp.HCM). 
6. Xem hồ sơ khoản nợ: từ ngày 17/03/2020 đến ngày 19/03/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam (Địa chỉ: tầng 1 (trệt) và tầng 2, số 16B, lô thương mại và dịch vụ chung cư Petroland, P.Bình Trưng Đông, Q.2, Tp.HCM) hoặc Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn (Địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM). Người đăng ký xem khoản nợ đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản của khoản nợ (nếu có).
7. Đăng ký tham gia đấu giá: từ 04/03/2020 đến ngày 23/03/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam.
8. Tổ chức cuộc đấu giá: vào hồi 9 giờ 00, ngày 26/03/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam, tầng 1 (trệt) và tầng 2, số 16B, lô thương mại và dịch vụ chung cư Petroland, P.Bình Trưng Đông, Q.2, Tp.Hồ Chí Minh.
9. Bước giá: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).
10. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
    Đính kèm: Thông báo đấu giá khoản nợ số 47/2020/TB-ĐG ngày 03/03/2020 của Công ty đấu giá Hợp danh Miền Nam. 
Liên hệ: Nguyễn Thị Kim Liên - Phòng Xử lý nợ. Điện thoại di động: 0909 443 893. Điện thoại cố định: 028.38231880-425.
Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng giám đốc Agribank về nội dung thông tin đã cung cấp để Trụ sở chính đăng tải trên website Agribank. 
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi