Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn thông báo về việc bán đấu giá tài sản

29/04/2020

1.    Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn
Địa chỉ trụ sở: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HC
2. Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của ông Phạm Anh Dũng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn theo Hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-200901405 ngày 01/08/2009 và Hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-201100341 ngày 09/01/2010 ký giữa Ông Phạm Anh Dũng và Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.
            2.1.Thông tin về khoản nợ:
Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 15/12/2019: 8.579.128.611 đồng (Bằng chữ:  Tám tỷ, năm trăm bảy mươi chín triệu, một trăm hai mươi tám ngàn, sáu trăm mười một đồng).
Trong đó:     + Dư nợ gốc        : 3.400.000.000 đồng.
          + Nợ lãi trong hạn    : 4.884.121.666 đồng.
            + Nợ lãi quá hạn    :    295.006.944 đồng.
 (Lưu ý: Tiền lãi của khoản nợ sẽ tiếp tục phát sinh kể từ ngày 16/12/2019).
2.2.Thông tin về tài sản bảo đảm cho khoản vay:
a. Tài sản bảo đảm:
Tài sản bảo đảm là giá trị quyền sử dụng 4.317 m2 đất tại xã Đá Bạc, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: N623707 (Vào sổ cấp GCN QSDĐ số: 00955QSDĐ/349-ĐB) do UBND H. Châu Đức, T. BR-VT cấp ngày 19 tháng 10 năm 1998. Chi tiết như sau:
Thửa đất số: 560; Tờ bản đồ số: 35
Địa chỉ thửa đất: Xã Đá Bạc, H. Châu Đức, T. Bà Rịa - Vũng Tàu
Diện tích: 4.317 m2 (Bằng chữ: Bốn ngàn ba trăm mười bảy mét vuông)
Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm
Thời hạn sử dụng: 10/2043
Pháp lý tài sản: Hợp đồng thế chấp tài sản số 1900-LCP-2015, số công chứng 292 do Văn Phòng công chứng Vì Dân chứng thực ngày 12/08/2013. Đăng ký giao dịch đảm bảo quyển số H05, số thứ tự 130/91 tại UBND Huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu ngày 12/08/2013
3.Giá bán nợ khởi điểm: 3.968.150.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm sáu mươi tám triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng chẵn..)  
4.Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ đến ngày 11/05/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn, địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM
5.Thời gian xem khoản nợ đấu giá: Trong thời gian đăng ký, khách hàng liên hệ trực tiếp với Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn hoặc với Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn để được hướng dẫn.
6.Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020 và ngày 10/03/2020 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm theo thông báo.
7.Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: 14giờ 00phút ngày 14/05/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn, địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM.
8. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
Đính kèm: Thông báo bán đấu giá tài sản số 0429/TB-LS ngày 20/04/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn.
    Liên hệ: Nguyễn Thị Kiều Oanh, CBXLN -Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, địa chỉ số 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. HCM. Điện thoại di động: 0907110185. Điện thoại cố định: 028.38231880-425

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi