Agribank Trung tâm Sài Gòn thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá

16/10/2020

Agribank chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn đăng thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ. Cụ thể như sau:

1. Đơn vị có khoản nợ bán đấu giá:

Tên đơn vị: Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn

Địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.Hồ Chí Minh

2. Thông tin bên nợ:

- Tên bên nợ: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Lợi (tên cũ là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Minh)

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301442900 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 22/4/2008, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 03/01/2019, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 23/03/2020.

- Địa chỉ: số 83 Thống Nhất, phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

- Người đại diện: Ông Nguyễn Phú Đức - Chức vụ: Tổng Giám đốc

3. Khoản nợ bán đấu giá:

Toàn bộ hai khoản nợ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Lợi (tên cũ: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Minh) tại Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn, giá trị ghi sổ tạm tính đến ngày 30/09/2020:

Đơn vị: đồng

STT

Số HĐTD

Nợ gốc 

Lãi trong hạn

Lãi quá hạn

Tổng cộng

1

1900-LAV-201100587

9.000.000.000

9.344.350.000

41.169.875

18.385.519.875

2

1900-LAV-201100586

19.690.000.000

20.443.361.278

97.180.874

40.230.542.152

 

Cộng

28.690.000.000

29.787.711.278

138.350.749

58.616.062.027

4. Thông tin tài sản bảo đảm của khoản nợ:

+ Tài sản 1: QSDĐ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 396421, vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 00232/2BQSDĐ do UBND Quận 2 cấp ngày 03/12/2002, cập nhật thay đổi ngày 18/04/2003: Thửa đất số: 596, tờ bản đồ số: 12 xã Bình Trưng. Địa chỉ thửa đất: phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp.HCM. Diện tích: 376 m2. Mục đích sử dụng đất: làm nhà ở. Thời hạn sử dụng: ổn định lâu dài.

+ Tài sản 2: QSDĐ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 396420, vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 00231/2BQSDĐ do UBND Quận 2 cấp ngày 03/12/2002, cập nhật thay đổi ngày 18/4/2003: Thửa đất số: 597, Tờ bản đồ số: 12 xã Bình Trưng. Địa chỉ thửa đất: phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp.HCM. Diện tích: 386 m2. Mục đích sử dụng đất: làm nhà ở.

Thời hạn sử dụng: ổn định lâu dài.

Chủ sở hữu: Ông Phạm Văn Thượng, bà Lê Thị Mai Anh.

5. Giá khởi điểm bán đấu giá khoản nợ: 37.700.000.000 đồng.

6. Mục đích bán đấu giá:

Bán đấu giá công khai khoản nợ để thu hồi nợ.

7. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá khoản nợ;

b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

c) Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức đấu giá tài sản;

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

8. Thời gian gửi thông báo chào phí: chậm nhất ngày 21/10/2020.

Thông tin liên hệ:   

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, CB Phòng XLN Agribank CN Trung tâm Sài Gòn 

Địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, Q1, Tp.Hồ Chí Minh.

ĐTDĐ: 0909 443 893            Fax: (028) 38245443

Email: kimlienttsg@gmail.com   

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi