Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn thông báo tổ chức đấu giá khoản nợ

21/10/2020

 1. Tổ chức đấu giá khoản nợ: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – Trụ sở: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh.
 2. Người có khoản nợ đấu giá và nơi có khoản nợ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn (Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn) – địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 3. Khoản nợ đấu giá: Khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Hải Hồng Hà tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.
 3.1 Thông tin về khoản nợ:
Giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến ngày 31/08/2020  
                                                                                                                                                                                                             Đvt: đồng

    Trong đó
Số hợp đồng tín dụng Tổng nợ 
(gốc + lãi)

 
Nợ gốc Nợ lãi tạm tính đến 31/08/2020
6100LAV200901789 206.136.111.110 100.000.000.000 106.136.111.110


Chi tiết khoản nợ cụ thể như sau:
    - Hợp đồng tín dụng số 6100-LAV200901789 ngày 26/05/2009.
    - Mục đích vay vốn: Đầu tư xây dựng chung cư cao tầng.
    - Hạn mức cấp TD: 100.000.000.000 đồng.    
    - Số tiền giải ngân (doanh số cho vay): 100.000.000.000 đồng
    - Ngày giải ngân đầu tiên: 27/05/2009,  ngày đến hạn cuối cùng: 27/05/2011.
    - Số tiền đã trả                : 2.450.000.000 đồng.  Trong đó: 
            + Trả gốc            : 0 đồng
            + Trả lãi            : 2.450.000.000 đồng
    - Dư nợ gốc                  :100.000.000.000 đồng
    Tổng giá trị ghi sổ khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Hải Hồng Hà tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn tính đến ngày 31/08/2020 là: 206.136.111.1110 đồng.
          Trong đó:     
+ Nợ gốc            : 100.000.000.000 đồng 
            + Nợ lãi        : 106.136.111.110 đồng.
3.2 Thông tin về tài sản bảo đảm của khoản nợ: 
            3.2.1 Tài sản bảo đảm:
Tài sản bảo đảm thứ nhất:
-  Tên tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng 6.292 m2 đất, thửa đất số: 682, tờ bản đồ số: 4, phường 16, quận 8- Tp.HCM. 
-  Địa chỉ tài sản: 15Bis Nguyễn Ngọc Cung, phường 16, quận 8- Tp.HCM.
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/quyền sử dụng tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T175314 do UNND Tp.HCM cấp, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 00048/1A QSDĐ/6360/UB ngày 14/09/2001. Giấy chứng nhận QSDĐ đứng tên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Hải Hồng Hà.
Tài sản bảo đảm thứ hai: 
- Tên tài sản bảo đảm: Tài sản hình thành trong tương lai là Dự án Chung cư Hòa Lục (diện tích xây dựng: 2.875,2 m2, diện tích sàn xây dựng: 78.823,01m2) được cho phép xây dựng theo Quyết định số 24/QĐ-SXD-PTN ngày 02/03/2009 của Sở xây dựng Tp.HCM về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng chung cư Hòa Lục cho người có thu nhập thấp tại phường 16, Quận 8–Tp.HCM.
- Địa chỉ Dự án: 15Bis Nguyễn Ngọc Cung, phường 16, quận 8- Tp.HCM.
Chủ sở hữu tài sản và Chủ đầu tư của Dự án: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Hải Hồng Hà.
3.2.2 Tính pháp lý: 
Tài sản bảo đảm thứ nhất: Hợp đồng thế chấp tài sản số 6100-LCP200901030 ngày 26/5/2009, số công chứng 14292, quyển số 3TP/CC-SCC/HĐGD tại Phòng Công chứng số 3, TP.HCM và đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 26/05/2009. 
Tài sản bảo đảm thứ hai: Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 6100-LCP200901030/TSTL ký ngày 26/5/2009, số công chứng 14291, quyển số 3TP/CC-SCC/HĐGD tại Phòng Công chứng số 3, TP.HCM và đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 26/05/2009. 
3.2.3 Phạm vi bảo đảm: Bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ (bao gồm nợ gốc, lãi trong hạn, lãi phạt quá hạn, các khoản phí và chi phí phát sinh khác liên quan – nếu có) với mức dư nợ/số tiền cho vay là 100.000.000.000 đồng. Trong đó, Tài sản bảo đảm thứ nhất bảo đảm cho nợ gốc là 65.000.000.000 đồng (lãi phí kèm theo) và Tài sản bảo đảm thứ hai bảo đảm cho nợ gốc là 35.000.000.000 đồng (lãi phí kèm theo). 
    3.2.4     Hiện trạng tài sản bảo đảm: 
    Hiện trạng tài sản thế chấp thứ nhất, là Quyền sử dụng 6.292 m2 đất, thửa đất số: 682, tờ bản đồ số: 4, phường 16, quận 8- Tp.HCM:
- Tài sản bảo đảm cho khoản nợ bị 07 Hộ dân và 02 công ty đang sử dụng mặt bằng để ở và hoạt động kinh doanh trong khuôn viên diện tích đã thế chấp cho ngân hàng. Một số hộ dân đã được UBND phường 16, Quận 8 cấp số nhà, và đã cư ngụ trái phép hơn 10 năm. Hiện trạng này xuất hiện từ khi ông Nguyễn Văn Hồng còn làm Giám Đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Hải Hồng Hà kéo dài cho đến nay. Trước đây, Ngân hàng cũng đã có các văn bản yêu cầu các cá nhân, công ty đang sử dụng trái phép trả lại mặt bằng đất và đề nghị UBND phường 16 hỗ trợ di dời (giấy đề nghị số 574/NoTĐ ngày 21/03/2013) nhưng đến nay các hộ dân, Công ty đang chiếm giữ mặt bằng vẫn không di dời, trả lại mặt bằng bàn giao cho Ngân hàng xử lý, bán đấu giá tài sản. 
- Quyền sử dụng 6.292 m2 đất, thửa đất số: 682 trên đang bị tranh chấp. Năm 2016, Agribank Chi nhánh Thủ Đức khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại tại Tòa án nhân dân Quận 8. Trong quá trình Agribank Chi nhánh Thủ Đức khởi kiện, Tòa án nhân dân Quận 8 đã có Thông báo số 51/TB-TLVA ngày 06/07/2018 về viêc thụ lý yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Theo đó, ông Nguyễn Đình Phúc có yêu cầu độc lập đề nghị hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSD) đất số T175314, số vào sổ cấp GCN: 00048/1a/QSDĐ/6360/UB ngày 14/9/2001 của UBND TPHCM đã cấp cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Hải Hồng Hà ngày 03/06/2009 không đúng quy định pháp luật (ông Phúc cung cấp chứng cứ, ông là người tham gia góp vốn cùng ông Hồng để mua tài sản 6.292 m2 đất nhưng cơ quan có thẩm quyền lại cấp giấy chứng nhận QDSĐ cho cá nhân ông Hồng, sau đó chuyển tên sang Công ty Hải Hồng Hà). Do yêu cầu độc lập hủy Giấy CNQSDĐ của ông Nguyễn Đình Phúc lên quan đến Quyết định hành chính cá biệt của Cơ quan nhà nước, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, TP nên cuối năm 2018 Tòa án nhân dân Quận 8 đã chuyển vụ việc đến Tòa án nhân dân TP.HCM thụ lý giải quyết. 
- Tài sản bảo đảm của Công ty Hải Hồng Hà nêu trên đồng thời là đối tượng khởi kiện trong vụ án kinh doanh thương mại của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn liên quan đến Hợp đồng tín dụng Công ty Hải Hồng Hà vay Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn 50 tỷ đồng (trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Văn Hồng tại BIDV Tây Sài Gòn).
- Một số thông tin về tiềm ẩn rủi ro tranh chấp khác: Trong quá trình thi hành án tù chung thân, Ông Nguyễn Văn Hồng đã viết giấy ủy quyền cho một số cá nhân để thực hiện dự án án chung cư Hòa Lục, trong đó có đối tượng đang trong thời gian thi hành án phạt tù có thời hạn nhưng bỏ trốn, đang bị cơ quan chức năng ra lệnh truy nã (ngày 4/1/2019 ông Nguyễn Văn Hồng đã có đơn xin hủy bỏ Hợp đồng ủy quyền gửi Phòng Công chứng số 4, huyện Long Thành, Đồng Nai).
Hiện trạng tài sản thế chấp thứ hai:
Tài sản hình thành trong tương lai: Dự án này đến nay vẫn chưa hình thành, chưa khởi công xây dựng bất cứ công trình trên đất. Toàn bộ hồ sơ gốc, các quyết định phê duyệt dự án, tờ trình…liên quan đến Dự án nhà ở cho người thu nhập thấp – Chung cư Hòa Lục hiện Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn đang quản lý. 
Nguồn gốc, tình trạng pháp lý khoản nợ đấu giá:
Là khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Hải Hồng Hà tại Agribank Chi nhánh Thủ Đức theo hợp đồng tín dụng hai Bên đã ký kết. 
Ngày 15/5/2019, Toàn bộ hồ sơ, dư nợ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Hải Hồng Hà (HĐTD số 6100-LAV200901789 ngày 26/05/2009) được chuyển về Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn để quản lý, xử lý thu hồi nợ theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc tại văn bản số 3074/NHNo-XLRR ngày 16/4/2019 “V/v tiếp tục thực hiện bàn giao khoản nợ xấu sang chi nhánh đầu mối theo văn bản 1941/NHNo-XLRR.
    3.3 Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
    Hiện tại khoản nợ đã bị quá hạn nhiều năm và chuyển sang nhóm nợ xấu do Bên vay vốn vi phạm nghĩa vụ trả nợ. 
Tài sản bảo đảm cho khoản nợ bị 07 Hộ dân và 02 công ty đang chiếm dụng mặt bằng để ở và hoạt động kinh doanh trong khuôn viên diện tích đã thế chấp cho ngân hàng. Quyền sử dụng 6.292 m2 đất, thửa đất số: 682 trên đang bị tranh chấp; Tài sản Quyền sử dụng đất cũng là đối tượng khởi kiện hợp đồng tín dụng của Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn liên quan đến hợp đồng vay tiền của TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Hải Hồng Hà trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Văn Hồng.
Tài sản bảo đảm hình thành tương lai: Dự án này đến nay vẫn chưa hình thành, chưa khởi công xây dựng bất cứ công trình trên đất.
    Toàn bộ khoản nợ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Hải Hồng Hà được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý, các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, đánh giá hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm và tự xác định các rủi ro tiềm ẩn về tình trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và hiện trạng tài sản bảo đảm của khoản nợ trước khi quyết định tham gia đấu giá
                4. Giá khởi điểm: 112.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười hai tỷ năm trăm triệu đồng).
        Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
        5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: từ ngày 21/10/2020 đến ngày 09/11/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
        Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng)
        6. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ, giấy tờ khoản nợ: từ ngày 21/10/2020 đến ngày 09/11/2020  (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM) hoặc Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn (Địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM).
        7. Thời gian, địa điểm điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
        - Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 21/10/2020 đến ngày 09/11/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì,  Phường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp. HCM. 
        - Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là cá nhân, tổ chức theo quy định, đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá.
        8. Số tiền đặt trước: 11.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).
Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 09/11/2020 đến ngày 11/11/2020 (trong giờ hành chính).
    Hình thức: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.
    Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.
    Số tài khoản: 1900201447383 tại  Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn.
    Nội dung: Nộp (chuyển) tiền đặt trước tham gia đấu giá khoản nợ “Khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Hải Hồng Hà tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn”.
        9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 12/11/2020, tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
        10. Bước giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)/bước giá.
        11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên.
    Để biết thông tin chi tiết liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM. ĐT: 028. 22 455 120.  
    Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá, tham dự chứng kiến.   
 

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi