Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn đăng tải thông tin lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ

23/09/2020

Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn đăng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử lựa chọn tổ chức bán đấu giá với nội dung sau:    

1. Đơn vị có khoản nợ bán đấu giá:

Tên đơn vị:  Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn

Địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.Hồ Chí Minh

2. Khoản nợ bán đấu giá:

Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Hải Hồng Hà tại Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn :

- Hợp đồng tín dụng số 6100-LAV200901789 ngày 26/05/2009 (Số HĐTD theo dõi trên IPCAS tại chi nhánh Trung tâm Sài Gòn: 1900-LAV-201900172).

- Số tiền cho vay (đã giải ngân): 100.000.000.000 đồng.

- Tổng nợ gốc, lãi tạm tính đến 31/08/2020 là 206.136.111.110 đồng.

Trong đó:

        + Dư nợ gốc : 100.000.000.000 đồng        

        + Nợ lãi: 106.136.111.110 đồng

3. Thông tin chi tiết về tài sản bảo đảm cho khoản nợ:

+ Tài sản bảo đảm thứ nhất:

-  Tên tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng 6.292 m2 đất, thửa đất số: 682, tờ bản đồ số: 4 phường 16, quận 8- Tp.HCM.

-  Địa chỉ tài sản: 15Bis Nguyễn Ngọc Cung, phường 16, quận 8- Tp.HCM

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/quyền sử dụng tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T175314 do UNND Tp.HCM cấp, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số : 00048/1A QSDĐ/6360/UB ngày 14/09/2001.

- Tính pháp lý: Hợp đồng thế chấp tài sản số 6100-LCP200901030 ngày 26/5/2009, số công chứng 14292, quyển số 3TP/CC-SCC/HĐGD tại Phòng Công chứng số 3, TP.HCM và đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 26/05/2009.

- Phạm vi bảo đảm: 65.000.000.000 đồng dư nợ gốc và lãi phát sinh.

Hiện trạng tài sản thế chấp thứ nhất:

- Hiện nay một số cá nhân, hộ gia đình đang chiếm dụng đất trong khuôn viên diện tích đã thế chấp cho ngân hàng như sau gồm: Ông Giao Vỹ Hòa – Chủ cơ sở Minh Đạt, Ông Lý Văn Đức – Chủ cơ sở Phú Thái, Ông Nguyễn Đình Phúc – Giám đốc công ty Đại Hồng Phúc, Gia đình ông Nguyễn Văn Thận và bà Phạm Minh Hiền, Bà Lữ Muối (Bà Hai), Ông Đỗ Văn Hiệp, Ông Nguyễn Hoàng Giang, Gia đình Ông Lưu Đình Xuyển.

Hiện trạng nêu trên xuất hiện từ khi ông Nguyễn Văn Hồng còn làm Giám Đốc Công ty Hải Hồng Hà kéo dài cho đến nay. Trước đây, Ngân hàng cũng đã có các văn bản yêu cầu các cá nhân, công ty đang sử dụng mặt bằng đất và đề nghị UBND phường 16 hỗ trợ di dời (giấy đề nghị số 574/NoTĐ ngày 21/03/2013) nhưng đến nay các Hộ dân, Công ty đang chiếm giữ mặt bằng vẫn chưa di dời, trả lại mặt bằng bàn giao cho Ngân hàng xử lý, bán đấu giá tài sản.

Mặt khác, Quyền sử dụng 6.292 m2 đất, thửa đất số: 682 trên đang bị tranh chấp. Trong quá trình Chi nhánh Thủ Đức khởi kiện, Tòa án có Thông báo số 51/TB-TLVA ngày 06/07/2018 về yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Theo đó, ông Nguyễn Đình Phúc yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSD) đất số T175314, số vào sổ cấp GCN: 00048/1a/QSDĐ/6360/UB ngày 14/9/2001 của UBND TPHCM đã cấp cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Hải Hồng Hà ngày 03/06/2009. Tài sản QSDĐ đồng thời là đối tượng khởi kiện HĐTD của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn liên quan đến hợp đồng vay tiền của Công ty Hải Hồng Hà trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Văn Hồng.

+ Tài sản bảo đảm thứ hai:

- Tên tài sản bảo đảm: Tài sản hình thành trong tương lai là Chung cư Hòa Lục (diện tích xây dựng: 2.875,2 m2, diện tích sàn xây dựng: 78.823,01m2 ) được cho phép  xây dựng theo quyết định số 24/QĐ-SXD-PTN của Sở xây dựng Tp.HCM về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng chung cư Hòa Lục cho người có thu nhập thấp tại phường 16, quận 8–Tp.HCM ngày 02/03/2009).

- Địa chỉ tài sản: 15Bis Nguyễn Ngọc Cung, phường 16, quận 8- Tp.HCM.

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/quyền sử dụng tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T175314 do UNND Tp.HCM cấp, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số : 00048/1A QSDĐ/6360/UB ngày 14/09/2001.

- Tính pháp lý: Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 6100-LCP200901030/TSTL ký ngày 26/5/2009, số công chứng 14291, quyển số 3TP/CC-SCC/HĐGD tại Phòng Công chứng số 3, TP.HCM và đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 26/05/2009.

- Phạm vi bảo đảm: 35.000.000.000 đồng dư nợ gốc và lãi phát sinh.

Hiện trạng tài sản thế chấp thứ hai:

- Tài sản hình thành trong tương lai: Dự án này đến nay vẫn chưa hình thành, chưa khởi công xây dựng bất cứ công trình trên đất. Toàn bộ hồ sơ gốc, các quyết định phê duyệt dự án, tờ trình…liên quan đến dự án do Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn quản lý.

+ Chủ sở hữu tài sản và Chủ đầu tư của Dự án: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Hải Hồng Hà.

4. Mục đích bán đấu giá:

Bán đấu giá công khai khoản nợ để thu hồi nợ.

5. Giá khởi điểm bán đấu giá khoản nợ: 125.000.000.000 đồng (Bằng chữ:  Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng).

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi